Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MÔN THI BAO BÌ THỰC PHẨM Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực Phiếu thi số: .. . . . phẩm Câu hỏi 1 - Mục đích của môn học “ bao bì thực phẩm” là gì ? Trả lời:Môn học BBTP cung cấp những kiến thức cơ bản về bao bì dùng trong ngành công nghi ệp thực phẩm. Trên cơ sở những kiến thức này, người học có thể vận dung vào th ực t ế sản xuất để : 1 - Chọn lựa đúng chủng loại bao bì cho các sản ph ẩm c ủa mình phù h ợp v ới tình hình s ản xuất hàng hoá trong nước cũng như xuất khẩu. 2 - Tiết kiệm được vật liệu làm bao bì và giảm giá thành c ủa bao bì trong s ản ph ẩm tiêu dùng. 3 - Cải tiến hoặc có phương hướng cải tiến các loại bao Phương án Trả lời bì hiện tại của xí nghiệp phù hợp với các thiết bị đóng gói 1 1, 2, 3, 5 hiện đại. 2 1, 2, 3, 4, 5 4 - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường 3 1, 3, 4 sống. 1, 2, 3, 4 4 5 – Thiết kế mỹ thuật, trang trí bao bì bằng công cụ thiết kế hiện đại Anh (chị) hãy lựa chọn 1 trong 4 phương án sau đây để trả lời Câu hỏi 2 – Phân loại thực phẩm theo trạng thái có liên quan gì đến việc s ử dụng bao bì th ực phẩm ? Trả lời Người ta phân loại thực phẩm theo 4 trạng thái sau đây a) Thực phẩm ở trạng thái rắn b) Thực phẩm ở trạng thái lỏng c) Thực phẩm ở trạng thái bán lỏng d) Thực phẩm ở trạng thái h ỗn h ợp (h ỗn h ợp bao g ồm 2 phần: 1 phần ở trạng thái lỏng, còn phần kia ở trạng thái rắn) Việc phân loại TP theo 4 trạng thái như thế có liên quan đến vi ệc sử d ụng bao bì th ực ph ẩm đ ược thể hiện như sau: 1 – Khi biết rõ trạng thái của thực phẩm người ta sẽ lựa chọn bao bì hợp lý 2 - Để lựa chọn thiết bị đo lường khi định lượng kh ối l ượng ho ặc th ể tích c ủa th ực ph ẩm, phù hợp với các loại bao bì đã lưạ chọn 3 - Để lựa chọn thiết bị vận chuyển thực phẩm từ nơi chế Phương án Trả lời biến đến nơi đóng gói sản phẩm. 1 1, 2, 3 4 - Để lựa chọn thiết bị đóng gói cho phù hợp với từng loại 2 1, 2 thực phẩm 3 2, 3, 4, 5 5 - Để lựa chọn phương tiện vận chuyển thực phẩm từ cơ 1, 2, 3, 4 4 sở sản xuất đến các nơi tiêu thụ. Anh (chị) hãy lựa ch ọn 1 trong 4 ph ương án sau đây để trả lời Câu hỏi 3 Những yêu cầu cơ bản của thực phẩm sau khi bảo quản trong bao bì là gì ? Trả lời Những yêu cầu cơ bản của thực phẩm sau khi bảo quản trong bao bì là: 1- Về cơ bản phải giữ nguyên được thành phần hoá học c ủa sản phẩm so v ới th ời đi ểm sau khi one 1
  2. kết thúc quá trình chế biến. 2- Phải giữ nguyên những tính chất vật lý của sản phẩm ban đầu. 3- Tính chất cảm quan của sản phẩm phải được bảo tồn nguyên vẹn tương tự như sản phẩm ban đầu cho đến khi hàng hoá được sử dụng. 4- Bao bì phải nguyên vẹn về kích thước, hình dáng, m ầu sắc để Phương Trả lời đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng án 5- Không bị lây nhiễm những chất khác từ môi trường ho ặc t ừ 1 1, 2, 3, 4 chính bao bì, đặc biệt là những chất gây độc hại ho ặc những ch ất 2 2, 3, 4, 5 làm giảm giá trị cảm quan của sản phẩm. 3 1, 2, 3, 5 Anh (chị) hãy lựa chọn 1 trong 4 phương án sau đây để trả lời 1, 2, 3, 4, 5 4 Câu hỏi 4 Để thực hiện chức năng maketing, bao bì cần phải được thể hiện như thế nào? Trả lời Bao bì có vai trò quan trong góp phần quảng bá sản phẩm c ủa doanh nghiệp và th ực hi ện chức năng maketing,.điều đó được thể hiện ở các mặt sau đây: 1- Hình dáng, kích thước trên bao bì phải hài hoà 2- Mầu sắc, trang trí trên bao bì phải thích hợp v ới phong t ục, t ập quán, văn hoá truy ền th ống c ủa người tiêu dùng 3- Có đủ thông tin cần thiết để tạo cho người tiêu dùng cảm giác dễ chịu, hấp dẫn và tin tưởng. 4- Những bao bì trình bầy rườm rà, thông tin mập m ờ sẽ làm mất lòng tin c ủa khách hàng và trên thực tế đã phủ nhận chức năng maketing của bao bì 5- Có đủ thông tin cần thiết để tạo cho người tiêu dùng cảm giác dễ Phương án Trả lời chịu, hấp dẫn và tin tưởng. 1 1, 2, 3 6- Những bao bì trình bầy rườm rà, thông tin mập m ờ sẽ làm mất lòng 2 1, 2, 3, 4 tin của khách hàng và trên thực tế đã phủ nhận chức năng maketing c ủa 3 1, 2 bao bì 4 1, 3, 4 Anh (ch ị) hãy l ựa ch ọn 1 trong 4 ph ương án sau đây để trả lời Câu hỏi 5 Để thực hiện chức năng sản xuất, người ta cần phải lựa ch ọn bao bì theo nh ững yêu cầu nào ? Trả lời Để đảm bảo chức năng sản xuất bao bì phải đạt các yêu cầu sau đây: 1- Bao bì phải có độ bền cơ học phù hợp với tính năng c ủa các lo ại máy móc thi ết b ị trên dây chuyền. 2– Bao bì phải có khả năng chịu được tác động của các yếu tố công Phương án Trả lời nghệ như : áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, sự ăn mòn .v.v. khi trên dây 1 1 chuyền có các yếu tố này 2 2 3– Bao bì phải đẹp, có đủ nhãn, mác và nút. 3 1, 2, 3 Anh (chị) hãy lựa ch ọn 1 trong 4 ph ương án sau đây 4 1, 2 để trả lời Câu hỏi 6 Người ta thường dùng kim loại gì để sản xuất bao bì trong ngành công ngh ệp th ực phẩm ? Trả lời : Trong ngành công nghiệp thực phẩm người ta th ường dùng nh ững kim lo ại sau đây đ ể sản xuất bao bì: 1- sắt Phương án Trả lời 2 - Nhôm 1 1, 2, 3, 4 3- Đồng 2 1, 3, 4 4 - Sắt mạ crôm hoặc mạ thiếc 3 1, 2, Anh (chị) hãy lựa chọn 1 trong 4 phương án sau đây để trả lời 4 1, 2, 4 Câu hỏi 7 Bao bì làm bằng nhôm có ưu điểm gì? Trả lời Bao bì làm bằng sắt nhôm có ưu điểm như sau: one 2
  3. 1 - Có độ dẻo rất cao nên dễ dàng cán ho ặc mi ết tạo thành màng r ất m ỏng đ ể c ấu trúc nên bao bì dạng hộp hoặc giấy trực tiếp gói sản phẩm. Vì có độ d ẻo rất cao nên h ợp kim nhôm có th ể gia công thành hộp có thân liền với đáy và chiều dài của thân hộp khá lớn 2 - Có khả năng chống xuyên thấm rất tốt 3- Có độ bền cơ học cao; chịu uốn chịu kéo tốt tạo thuận lợi cho quá trình gia công như dập uốn hoặc gấp mép 4- Có khả năng chịu được nhiệt độ cao nên đáp ứng được cho các sản phẩm cần thanh trùng 5- Có khả năng chịu được áp suất cao nên có thể dùng cho các sản phẩm cần n ạp khí với áp suất nhất định. 6- Trên bề mặt hợp kim nhôm luôn luôn tự hình thành một lớp m ỏng oxyt có kh ả năng chống oxy hoá rất tốt nên bao bì nhôm không bị han gỉ 7- Nắp, thân liền đáy hộp hoàn toàn có thể gia công bằng các máy Phương án Trả lời chính xác nên kích thước hộp đạt độ chính xác cao do đó bao bì nhôm 1 1, 2, 3, 4,5 đáp ứng cho dây chuyền đóng gói có năng suất cao 2 1, 3, 5. 7 8- Khối lượng riêng của nhôm rất nhỏ nên bao bì có khối lượng Tất cả 3 rất nhẹ 4 2, 4, 6, 8 Anh (ch ị) hãy l ựa ch ọn 1 trong 4 ph ương án sau đây để trả lời Câu hỏi 8 Bao bì thuỷ tinh có những nhược điểm gì ? Trả lời Bao bì thuỷ tinh có những nhược điểm sau đây : 1- Dòn nên dễ vỡ 2- Đa số bao bì thuỷ tinh chịu nhiệt và chịu áp lực kém 3- Ánh sáng có thể xuyên qua bao bì nên có thể ảng hưởng xấu tới ch ất Phương án Trả lời lượng thực phẩm nhất là làm mất màu sản phẩm 1 1, 2, 3, 4 4- Bao bì thường có khối lượng cao hơn các loại bao bì khác 2 1, 2, 3 5- Mảnh vỡ thuỷ tinh nguy hiểm cho con người và không tự phân huỷ Tất cả 3 Anh (chị) hãy lựa chọn 1 trong 4 phương án sau đây để trả lời 4 2, 3, 4, 5 Câu hỏi 9 Bao bì bằng giấy xen lu lo có những ưu điểm gì ? Trả lời Bao bì bằng giấy xen lu lo có những ưu điểm sau đây: 1- Sử dụng đa dạng 2- Rẻ tiền, dễ thích ứng được với nhiều sản phẩm thực phẩm 3- Dễ in ấn, tạo nên sự đa dạng, phong phú và hấp dẫn cho sản phẩm 4- Bao bì bằng các tông ngày càng thông dụng do có nhi ều ưu điểm Phương Trả lời như : nhẹ, bền, dễ trang trí, chống được va chạm cơ học nên bảo vệ án được sản phẩm nhất là các sản phẩm có bao bì bằng thuỷ tinh, kim 1 3, 4, 5, 6 loại, dễ chế tạo công nghiệp hàng loạt, tiêu chuẩn hoá 2 1, 2, 3, 4, 5- Có khả năng tái chế 5 6- Có khả năng tái sử dụng 3 1, 2, 3 Anh (chị) hãy lựa chọn 1 trong 4 phương án sau đây để trả lời Tất cả 4 Câu hỏi 10 Hãy bổ xung thêm các ưu điểm đã liệt kê của bao bì bằng chất d ẻo b ằng cách ch ọn danh mục được đánh số từ 1 đến 5 ? Trả lời Bao bì bằng chất dẻo có những ưu điểm sau đây:  Có khả năng chống ăn mòn cao, có tính chống xuyên thấm cao  Dễ gia công và chế tạo công nghiệp trên quy mô lớn, trên cơ cở tiêu chuẩn hoá  Có thể ghép kín bao bì bằng nhiệt một cách đơn giản  Khối lượng bao bì rất nhẹ 1- Có thể tạo dáng bao bì đa dạng và trang trí phù hợp với từng loại thực phẩm 2- Có thể tạo nhiều loại bao bì trong suốt và có mầu chống được bức xạ tử ngoại 3- Một số vật liệu chất dẻo có thể tái chế hoặc tái sử dụng Phương Trả lời 4- Có thể thực hiện trên dây chuyền đóng gói t ự đ ộng v ới án one 3
  4. cường độ cao Chọn tất cả 1 5- Có khả năng in rất dễ dàng Chọn 1, 2, 3 2 Anh (chị) hãy lựa chọn 1 trong 4 phương án sau đây để trả lời Chọn 3, 4, 5 3 Chọn 1, 2, 3, 4 4 one 4
nguon tai.lieu . vn