De thi kiem tra cuoi hoc ky 1 mon Toan lop 2 nam hoc 2019-2020 (Ma de 01)

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

De thi la tai lieu tham khao huu ich danh cho giao vien trong qua trinh giang day, bien soan de thi, cac bai kiem tra danh gia nang luc mon Toan lop cua hoc sinh. Moi cac ban cung tham khao de thi de nam chi tiet noi dung.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.44 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. PHÒNG GD&ĐT xxxxx xxxxx KIỂM TRA HỌC KỲ I ­ NĂM HỌC 2019­2020 TRƯỜNG TH xxx xxxx xxx MÔN TOÁN ĐỀ 1 HỌC SINH KHỐI 2 Ngày kiểm tra:……… (Đề gồm có 02 trang) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: DANH TRẦN NGỌC BÍCH Lớp: 23 Điểm Nhận xét bài kiểm tra Ghi bằng số Ghi bằng chữ Câu 1: Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được ba hình tứ giác Câu 2. Cho hình vẽ ­ Số hình chữ nhật là …………hình Câu 3: Cho hình vẽ bên. ­ Có ........ hình tứ giác ­ Có ........ hình tam giác Câu 4: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?       A. 1                B. 2               C. 3              D. 4   
  2. Câu 5. Cho hình vẽ     ­ Hình vẽ có………. hình tam giác   ­ Hình vẽ có………. hình tứ giác Câu 6: Cho hình vẽ a) Có …… hình tam giác. b) Có …... hình tứ giác Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Cho hình vẽ bên:   a) Có ...... hình tam giác   b) Có ...... hình tứ giác  Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ̀ ̃ ươi đây: Trong hinh ve d ́ a) Co … hinh tam giac. ́ ̀ ́ ́ ̀ ư giac. b) Co … hinh t ́ ́ Câu 9: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Có bao nhiêu hình chữ nhật? A. 3 hình B. 4 hình C. 5 hình Câu 10: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng để được thêm 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác
  3.            
  4. Câu 11: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?        A. 1                 B. 2             C. 3              D. 4    Câu 12: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Trong hình bên có mấy hình tam giác ? A. 2 tam giác. B. 3 tam giác. C. 4 tam giác. D. 5 tam giác.                     

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ