Xem mẫu

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM KHOA/TỔ: GDCT ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên HP: Tư tưởng Hồ Chí Minh Đề chính thức Học kì: II Năm học: 2014-2015 Đề số 1 (Đề thi gồm có 1 trang) Ngày thi:2/6/2015 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1(5 điểm) Anh (chị) hãy giải thích vì sao nói sự ra đời của tưởng Hồ Chí Minh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là một tất yếu lịch sử? Câu 2(5 điểm) Anh (chị) hãy cho biết sáng tạo là gì và hãy phân tích một quan điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh? ---HẾT--- ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn