De thi hoc sinh gioi Tin hoc lop 9 cap thanh pho nam hoc 2010-2011

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

De thi nham cung cap tai lieu tham khao danh cho giao vien va hoc sinh phuc vu cong tac giang day, boi duong hoc sinh gioi va hoc tap mon Tin hoc lop 9.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.42 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ                   HÀ NỘI Năm học 2010 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC          Môn thi: TIN HỌC          Ngày thi: 30/3/2011          Thời gian làm bài: 150 phút                                                                                                    (Đề thi gồm 02 trang)  Câu 1. Trang sách ( 8 điểm) :                                                           Tên t   ệp chương trình : CAU1.*     Một quyển sách có N trang, các trang được đánh số từ 1 đến N. Yêu cầu: Nhập số nguyên dương N  và đưa ra màn hình các thông tin sau, liên quan đến các  số dùng để ghi số thứ tự các trang của quyển sách trên: ­ Dòng 1: in ra số lượng các trang sách vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5. ­ Dòng 2: in ra tổng tất cả các chữ số của trang sách thứ N. ­ Dòng 3: in ra số lượng các chữ số 1 đã được dùng để ghi. ­ Dòng 4: in ra danh sách các số hoàn thiện có trong các trang sách. Biết rằng số hoàn thiện là  số có tổng các ước khác nó bằng chính nó, ví dụ số 6 là hoàn thiện vì 6 = 1 + 2 + 3, Nếu  không có số nào thì in ra 0. Dữ liệu:  Vào từ tệp văn bản CAU1.INP chứa số N. Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU1.OUT các dòng theo yêu cầu đề bài. Ví dụ:  CAU1.INP CAU1.OUT Giải thích 31 2 ­ Có 15 và 30 chia hết cho cả 3 và 5 4 ­ 31 có 3+1=4 14 ­ từ 1 đến 31 có 14 trang chứa số 1 6 28 ­ 2 số hoàn thiện là 6 và 28  Câu 2: Khuyến mãi (6 điểm)                                                                         Tên file ch   ương trình :    CAU2.*     Mẹ của bạn Bình đến 1 cửa hàng để mua giấy cho công ty. May mắn cho mẹ Bình, hiện cửa  hàng đang có 2 hình thức khuyến mãi khi mua các mặt hàng về giấy. Nếu mua N tập giấy thì  được tặng thêm 1 tập hoặc mua K tập thì chỉ phải trả số tiền cho K­1 tập. Số tiền mà cơ  quan đưa cho mẹ Bình là A ngàn đồng, giá mỗi tập giấy là B ngàn đồng Yêu cầu: Giúp mẹ Bình tính số tập giấy nhiều nhất có thể mua được khi: a) Không áp dụng các hình thức khuyến mãi nào b) Áp dụng các hình thức khuyến mãi trên. Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CAU2.INP:  ­ 4 số nguyên dương N, K, A, B ()  Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU2.OUT: ­ Dòng 1: đáp số câu a; ­ Dòng 2: đáp số câu b.  Ví dụ: CAU2.INP CAU2.OUT Giải thích 4 4 13 2 6 + Mua 6 tập hết 12 ngàn 8 + Hai lần áp dụng hình thức 2 để mua 8 tập hết 12 ngàn
  2.  Câu 3:  S   ố siêu nguyên tố  (6 đi   ểm)                                                      Tên file ch   ương trình :     CAU3.* Số siêu nguyên tố có N chữ số là số nguyên tố mà khi lần lượt xóa đi các chữ số tận cùng bên  phải của nó (xóa tối đa N­1 chữ số) thì phần còn lại tương ứng vẫn tạo thành các số nguyên  tố. Chẳng hạn số 7193 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 7193;719;71;7 đều là các số  nguyên tố. Yêu cầu: Nhập một số nguyên N (1

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ