Đề thi học sinh giỏi Tin học lớp 9 cấp thành phố năm học 2007-2008

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề thi là tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh, phục vụ công tác học tập và giảng dạy môn Tin học lớp 9. Đây còn là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn các bài kiểm tra, đánh giá và phân loại năng lực của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO   ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Năm học 2007 ­ 2008 Môn thi:                 Tin học Ngày thi:                 28 – 03 – 2008 Thời gian làm bài:  150 phút Câu 1. Chữ số trong hệ thập phân (8 điểm) Tên file chương trình: CAU1.PAS  Kí hiệu S(N) là tổng các chữ số của số nguyên dương N trong hệ thập phân. Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N (1 
  2. Ví dụ: Với a= 14, b = 35, c= 28 và d = 21 thi K = 7. Quá trình đổi số có thể thực hiện  như sau: Từ cặp số (14,35) ta lần lượt đổi thành các cặp sô (35, 14), (21, 14), (7, 14),  (14, 7), (21,7), (7,21) và cuối cùng nhân được cặp số (28,21). Ghi chú:  ­   Thí sinh không ghi tên hoặc số bào danh trong chương trinh. ­ Thí sinh làm bài đúng với tên File chương trình đúng như quy định  trong đề. ­ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ