Đề thi học sinh giỏi Tin học lớp 9 cấp thành phố năm học 2005-2006

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập môn Tin học lớp 9. Đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh chủ động củng cố, nâng cao kiến thức tại nhà.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO   ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Năm học 2005 ­ 2006 Môn thi:                 Tin học Ngày thi:                 29 – 03 – 2006 Thời gian làm bài:  120 phút Câu 1: Các ước số (7 điểm) Tên chương trình CAU1.PAS Nhập vào từ bàn phím số nguyên M, 1 
  2. Ghi chú:  ­ Thí sinh không được ghi tên, số báo danh trong chương trình.  ­ Giám thị không giải thích gì thêm.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ