De thi hoc sinh gioi Tin hoc lop 9 cap thanh pho nam hoc 2005-2006

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Moi cac ban cung tham khao de thi de phuc vu tot cho cong tac giang day va hoc tap mon Tin hoc lop 9. Day con la tai lieu tham khao huu ich cho cac ban hoc sinh chu dong cung co, nang cao kien thuc tai nha.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO   ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Năm học 2005 ­ 2006 Môn thi:                 Tin học Ngày thi:                 29 – 03 – 2006 Thời gian làm bài:  120 phút Câu 1: Các ước số (7 điểm) Tên chương trình CAU1.PAS Nhập vào từ bàn phím số nguyên M, 1 
  2. Ghi chú:  ­ Thí sinh không được ghi tên, số báo danh trong chương trình.  ­ Giám thị không giải thích gì thêm.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ