De thi hoc sinh gioi mon Tin hoc lop 9 cap thanh pho nam hoc 2004-2005

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

De thi hoc sinh gioi mon Tin hoc lop 9 cap thanh pho nam hoc 2004-2005 duoc bien soan boi So Giao duc Dao tao Ha Noi, nham cung cap tai lieu tham khao danh cho giao vien va hoc sinh phuc vu cong tac giang day va hoc tap mon Tin hoc lop 9.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO   ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Năm học 2004 ­ 2005 Môn thi:                 Tin học Ngày thi:                 30 – 03 – 2004 Thời gian làm bài:  150 phút Quy định chung: ­ các chương trình lập ra có tên là CAU?.PAS ­ Thí   sinh   không   được   ghi   ten,   số   báo   danh   trong  chương trình. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Câu 1 (8đ): các phân số Nhập vào bàn phím hai số nguyên dương M và N (1 
  2. Nhập vào bàn phím 3 số nguyên dương N, K, S ( 1 

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ