Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 cấp thành phố năm học 2004-2005

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 cấp thành phố năm học 2004-2005 được biên soạn bởi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Tin học lớp 9.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO   ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Năm học 2004 ­ 2005 Môn thi:                 Tin học Ngày thi:                 30 – 03 – 2004 Thời gian làm bài:  150 phút Quy định chung: ­ các chương trình lập ra có tên là CAU?.PAS ­ Thí   sinh   không   được   ghi   ten,   số   báo   danh   trong  chương trình. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Câu 1 (8đ): các phân số Nhập vào bàn phím hai số nguyên dương M và N (1 
  2. Nhập vào bàn phím 3 số nguyên dương N, K, S ( 1 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ