Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 568

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      9      0
Mã tài liệu mzvcuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 27/11/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 5 Dung lượng 0.53 M Lần tải 0 Lần xem 9
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 568 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích giúp các bạn hệ thống kiến thức và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN VẬT LÝ KHỐI 12<br /> Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.<br /> Đề thi gồm.....4....trang.<br /> Mã đề thi<br /> 568<br /> <br /> Câu 1: Một ánh sáng đơn sắc có tần số f=4.1014 Hz. Bước sóng của nó trong thủy tinh là bao<br /> <br /> nhiêu? Biết chiết suất của thủy tinh với ánh sáng trên là 1,5.<br /> A. 640nm.<br /> B. 750nm.<br /> C. 550nm.<br /> D. 500nm.<br /> Câu 2: Bức xạ có bước sóng  = 1,0  m<br /> A. là tia hồng ngoại.<br /> B. là tia X.<br /> C. là tia tử ngoại.<br /> D. thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.<br /> Câu 3: Quang phổ liên tục của một vật<br /> A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.<br /> B. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.<br /> C. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.<br /> D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.<br /> Câu 4: Giới hạn quang điện của một kim loại là 250nm . Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại<br /> này các bức xạ có bước sóng là 1 = 0,18 μm, 2 = 0,21 μm và 3 = 0,35 μm. Bức xạ nào gây<br /> được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?<br /> A. Chỉ có bức xạ 1 .<br /> B. Cả ba bức xạ ( 1 2 và 3 ).<br /> C. Hai bức xạ ( 1 và 2 ).<br /> D. Không có bức xạ nào.<br /> Câu 5: Pin quang điện là hệ thống biến đổi:<br /> A. cơ năng ra điện năng<br /> B. hóa năng ra điện năng<br /> C. quang năng ra điện năng.<br /> D. nhiệt năng ra điện năng<br /> Câu 6: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng?<br /> A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.<br /> B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.<br /> C. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.<br /> D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.<br /> Câu 7: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc<br /> 2<br /> 1<br /> A.   LC ;<br /> B.  <br /> ;<br /> C.  <br /> D.   2 LC ;<br /> LC<br /> LC<br /> Câu 8: Gọi nc, nl, nL, nv lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng.<br /> <br /> Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ?<br /> A. nc < nl < nL < nv.<br /> B. nc < nL < nl < nv.<br /> C. nc > nl > nL > nv.<br /> D. nc > nL > nl > nv.<br /> Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?<br /> A. Mỗi nguyên tố hoá học cho một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.<br /> B. Là một hệ thống gồm các vạch màu riêng rẽ trên một nền tối.<br /> C. Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng.<br /> D. Quang phổ vạch phát xạ gồm những vạch màu liên tục nằm trên nền tối.<br /> Câu 10: Tia tử ngoại<br /> A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma.<br /> B. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.<br /> C. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.<br /> D. không truyền được trong chân không.<br /> Câu 11: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong<br /> suốt khác thì<br /> <br /> Trang 1/4 - Mã đề thi 568<br /> <br /> A. tần số thay đổi và vận tốc không đổi<br /> B. tần số không đổi và vận tốc thay đổi<br /> C. tần số không đổi và vận tốc không đổi<br /> D. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi<br /> Câu 12: Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn<br /> A. cùng phương, ngược chiều<br /> B. có phương lệch nhau 450<br /> C. cùng phương, cùng chiều<br /> D. có phương vuông góc với nhau<br /> Câu 13: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào<br /> A. hiện tượng phát quang của chất rắn.<br /> B. hiện tượng quang điện ngoài.<br /> C. hiện tượng quang điện trong.<br /> D. hiện tượng tán sắc ánh sáng.<br /> Câu 14: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang - phát quang?<br /> A. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng<br /> B. Sự phát sáng của đèn LED.<br /> C. Sự phát sáng của đèn dây tóc.<br /> D. Sự phát sáng của con đom đóm<br /> Câu 15: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới<br /> <br /> đây?<br /> A. Mạch biến điệu.<br /> B. Anten.<br /> C. Mạch khuyếch đại.<br /> D. Mạch tách sóng.<br /> Câu 16: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng<br /> A. ánh sáng có bản chất sóng.<br /> B. ánh sáng có thể bị tán sắc.<br /> C. ánh sáng là sóng điện từ.<br /> D. ánh sáng là sóng ngang.<br /> Câu 17: Trong thí nghiệm Young với ás trắng (0,4  m đến 0,75  m), cho a = 1mm, D = 2m. Hãy tìm bề<br /> rộng của quang phổ liên tục bậc 3.<br /> A. 1,4 mm.<br /> B. 1,8 mm.<br /> C. 1,2 mm.<br /> D. 2,1 mm.<br /> Câu 18: Năng lượng của một phôtôn được xác định theo biểu thức<br /> A.  =<br /> <br /> c<br /> .<br /> h<br /> <br /> B.  =<br /> <br /> Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân:<br /> <br /> hc<br /> .<br /> <br /> 210<br /> 84<br /> <br /> C.  =<br /> <br /> h<br /> .<br /> c<br /> <br /> D.  = h.<br /> <br /> A<br /> po → Z X + 206<br /> 82 pb . Hạt X là<br /> <br /> A. α<br /> B. pozitron<br /> C. electron<br /> D. Proton<br /> -10<br /> Câu 20: Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất là 0,53.10 m. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 5 là<br /> A. 123.5nm.<br /> B. 13,25nm.<br /> C. 1235nm.<br /> D. 1,325nm.<br /> 6<br /> Câu 21: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.10 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c<br /> <br /> = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là<br /> A. 0,6m<br /> B. 600m<br /> C. 6m<br /> D. 60m<br /> Câu 22: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có<br /> A. cùng số prôtôn<br /> B. cùng số nơtrôn<br /> C. cùng số nuclôn<br /> D. cùng khối lượng<br /> Câu 23: Tia Laze không có đặc điểm nào sau đây?<br /> A. Cường độ lớn.<br /> B. Công suất lớn.<br /> C. Độ đơn sắc cao.<br /> D. Độ định hướng cao.<br /> Câu 24: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng :<br /> A. cộng hưởng điện trong mạch dao động LC.<br /> B. giao thoa sóng điện từ.<br /> C. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.<br /> D. hấp thụ sóng điện từ của môi trường.<br /> Câu 25: Mạch dao động gồm tụ điện C1 và cuộn cảm L sẽ dao động với chu kì T1 thay tụ trên<br /> bằng tụ điện có điện dung C2 thì chu kì dao động của mạch là T2. Chu kì dao động của mạch khi<br /> thay tụ thành bộ tụ gồm C1 mắc song song với C2 là:<br /> <br /> T + T <br /> A. T  1 2<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> <br /> T +T<br /> <br /> .<br /> <br /> B. T <br /> <br /> T1.T2<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> <br /> T +T<br /> <br /> .<br /> <br /> C. T <br /> <br /> T1.T2<br /> .<br /> T1 + T2<br /> <br /> D. T  T12 + T22 .<br /> <br /> Trang 2/4 - Mã đề thi 568<br /> <br /> Câu 26: Một nguyên tử muốn chuyển từ trạng thái dừng E m sang trạng thái dừng En(Em  En ) thì<br /> <br /> nguyên tử sẽ<br /> A. hấp thụ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf  En - Em<br /> B. hấp thụ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf = En- Em<br /> C. hấp thụ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf= Em – En<br /> D. phát xạ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf = En- Em<br /> Câu 27: Gọi i là khoảng vân, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ 4 là<br /> A. 4i.<br /> B. i.<br /> C. 3,5i.<br /> D. 4,5i.<br /> Câu 28: Hạt nhân nào sau đây có 125 nơtron ?<br /> A. 209<br /> B. 238<br /> C. 23<br /> D. 222<br /> 92 U .<br /> 11 Na .<br /> 84 Po .<br /> 86 Ra .<br /> Câu 29: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta<br /> <br /> dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ<br /> mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại<br /> A. sóng trung.<br /> B. sóng cực ngắn.<br /> C. sóng dài.<br /> D. sóng ngắn.<br /> Câu 30: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng<br /> A. làm dao mổ trong y học .<br /> B. trong đầu đọc đĩa CD.<br /> C. làm nguồn phát siêu âm.<br /> D. trong truyền tin bằng cáp quang.<br /> Câu 31: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của ta X ?<br /> A. Làm ion hoá chất khí.<br /> B. Gây ra hiện tượng quang điện.<br /> C. Xuyên qua tấm chì dày cỡ hang mét.<br /> D. Huỷ diệt tế bào.<br /> Câu 32: Hạt nhân càng bền vững khi có<br /> A. năng lượng liên kết riêng càng lớn<br /> B. số prôtôn càng lớn.<br /> C. số nuclôn càng lớn.<br /> D. năng lượng liên kết càng lớn.<br /> Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 0,2 mm , khoảng<br /> <br /> cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước<br /> sóng 0,5  m . Vị trí vân sáng bậc 10<br /> A. 1,87  m<br /> B. 8,6 mm<br /> C. 1,6 m<br /> D. 25mm<br /> Câu 34: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau:<br /> A. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.<br /> B. Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X.<br /> C. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.<br /> D. Tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.<br /> Câu 35: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân<br /> <br /> 23<br /> 11<br /> <br /> Na<br /> <br /> 2<br /> <br /> 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c . Năng lượng liên kết của 23<br /> 11 Na bằng<br /> A. 81,11 MeV.<br /> B. 186,55 MeV.<br /> C. 18,66 MeV.<br /> <br /> D. 8,11 MeV.<br /> <br /> Câu 36: Chiếu bức xạ điện từ có tần số f1 vào tấm kim loại làm bắn các electron quang điện có<br /> <br /> vận tốc ban đầu cực đại là v1. Nếu chiếu vào tấm kim loại đó bức xạ điện từ có tần số f2 thì vận<br /> tốc của electron ban đầu cực đại là v2 = 2v1. Công thoát A của kim loại đó tính theo f1 và f2 theo<br /> biểu thức là<br /> 4h<br /> .<br /> 3(f1  f 2 )<br /> <br /> h ( 4f 1  f 2 )<br /> .<br /> 3<br /> D.<br /> <br /> năng lượng điện trường thì hiệu điện thế 2 đầu tụ là<br /> A. u = U0/ 2 .<br /> B. u = U0 2 .<br /> C. u = U0/2.<br /> <br /> D. u = U0/ 3 .<br /> <br /> h<br /> .<br /> 3( 4f1  f 2 )<br /> <br /> 4h<br /> .<br /> (3f1  f 2 )<br /> <br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> Câu 37: Mạch dao động có hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ là U0. Khi năng lượng từ trường bằng<br /> <br /> Trang 3/4 - Mã đề thi 568<br /> <br /> Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc<br /> <br /> có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe<br /> đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong<br /> miền giao thoa là<br /> A. 15 vân.<br /> B. 17 vân.<br /> C. 19 vân.<br /> D. 21 vân.<br /> Câu 39: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định<br /> bởi công thức En =<br /> <br /> 13, 6<br /> (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ<br /> n2<br /> <br /> quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 1. Khi<br /> êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có<br /> bước sóng 2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng 1 và 2 là<br /> A. 272 = 1281.<br /> B. 2 = 41.<br /> C. 1892 = 8001.<br /> D. 2 = 51.<br /> Câu 40: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm,<br /> khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm có hai bức xạ 1<br /> = 450nm và 2 = 600nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm cùng một phía so với vân<br /> trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN số vân sáng quan sát<br /> được là<br /> A. 14<br /> B. 15<br /> C. 16<br /> D. 13<br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 4/4 - Mã đề thi 568<br /> <br /> Mã môn<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> 113<br /> <br /> ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 568<br /> Mã đề<br /> Câu<br /> 568<br /> 1<br /> 568<br /> 2<br /> 568<br /> 3<br /> 568<br /> 4<br /> 568<br /> 5<br /> 568<br /> 6<br /> 568<br /> 7<br /> 568<br /> 8<br /> 568<br /> 9<br /> 568<br /> 10<br /> 568<br /> 11<br /> 568<br /> 12<br /> 568<br /> 13<br /> 568<br /> 14<br /> 568<br /> 15<br /> 568<br /> 16<br /> 568<br /> 17<br /> 568<br /> 18<br /> 568<br /> 19<br /> 568<br /> 20<br /> 568<br /> 21<br /> 568<br /> 22<br /> 568<br /> 23<br /> 568<br /> 24<br /> 568<br /> 25<br /> 568<br /> 26<br /> 568<br /> 27<br /> 568<br /> 28<br /> 568<br /> 29<br /> 568<br /> 30<br /> 568<br /> 31<br /> 568<br /> 32<br /> 568<br /> 33<br /> 568<br /> 34<br /> 568<br /> 35<br /> 568<br /> 36<br /> 568<br /> 37<br /> 568<br /> 38<br /> 568<br /> 39<br /> 568<br /> 40<br /> <br /> Đáp án<br /> D<br /> A<br /> A<br /> C<br /> C<br /> B<br /> C<br /> C<br /> D<br /> B<br /> B<br /> D<br /> C<br /> A<br /> D<br /> A<br /> D<br /> B<br /> A<br /> D<br /> B<br /> A<br /> B<br /> A<br /> D<br /> B<br /> C<br /> A<br /> B<br /> C<br /> C<br /> A<br /> D<br /> C<br /> B<br /> D<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 568

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
mzvcuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kỳ 2 Lý 12, Đề thi Vật lý 12, Đề thi HK2 Vật lí 12, Kiểm tra HK2 Vật lí 12, Kiểm tra Vật lí 12 HK2, Ôn tập Vật lí 12, Ôn thi Vật lí 12
Ngày đăng
27/11/2018
Loại file
PDF
Số trang
5
Dung lượng
0.53 M
Lần xem
9
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Vat-li-12-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Yen-Lac-2-Ma-de-568.PDF[0.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT