Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 209

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      9      0
Mã tài liệu 2yvcuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 27/11/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 4 Dung lượng 0.45 M Lần tải 0 Lần xem 9
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Hãy tham khảo Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 209 dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kì sắp tới đạt điểm tốt hơn. Chúc các em thi tốt!

KIỂM TRA HỌC KÌ II năm học 2017-2018<br /> V T<br /> p -Ban Khoa học tự nhiên<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:.......................................................................... ....................<br /> Số báo danh:.......................................................... Lớp:.....................<br /> <br /> Mã đề thi 209<br /> <br /> Nội dung phần trắc nghiệm (Thời gian làm bài phần trắc nghiệm: 30 phút)<br /> Cho h= 6,62607.10-34 Js ,c=3.108 m/s<br /> Câu 1: Cho biết hạt nhân đơtêri 12 D có khối lượng mD=2,0136u. Cho khối lượng của proton,<br /> notron lần lượt là mp=1,007276u, mn=1,008665u. Độ hụt khối của đơtêri là<br /> A. 2,341.10-3u.<br /> B. 2,341.10-4u.<br /> C. 2,341.10-5u.<br /> D. 2,341.10-2u.<br /> Câu 2: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó điện năng được biến đổi trực tiếp từ<br /> A. cơ năng<br /> B. quang năng<br /> C. hóa năng<br /> D. nhiệt năng<br /> Câu 3: Đơn vị nào sau đây không dùng để đo khối lượng của hạt nhân nguyên tử?<br /> A. Kg<br /> B. MeV/c2<br /> C. u<br /> D. MeV/c<br /> –19<br /> <br /> Câu 4: Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các<br /> bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,25 μm và λ4= 0,35 μm. Những bức<br /> xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là<br /> A. λ và λ .<br /> B. λ và λ .<br /> C. λ , λ và λ .<br /> D. λ , λ và λ .<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Câu 5: Chất Rađon ( Rn ) phân rã thành Pôlôni ( Po) với chu kì bán rã là 3,8 ngày. Mỗi<br /> khối lượng 50g chất phóng xạ này sau 7,6 ngày sẽ còn lại<br /> A. 12,5g.<br /> B. 10g.<br /> C. 0,5g.<br /> D. 2,5g.<br /> Câu 6: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có<br /> A. cùng số prôtôn, khác số nơtron.<br /> B. cùng số nơtron, khác số prôtôn.<br /> C. cùng số nuclôn, khác số prôtôn.<br /> D. cùng khối lượng, khác số nơtron.<br /> Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe sáng<br /> là 2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là 1 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong<br /> thí nghiệm là 0,5 µm. Khoảng vân là<br /> A. 40 mm.<br /> B. 4 mm.<br /> C. 0,25 mm.<br /> D. 2,5 mm.<br /> Câu 8: Lực hạt nhân là<br /> A. lực tĩnh điện.<br /> B. lực liên kết giữa các nuclôn.<br /> C. lực liên kết giữa các prôtôn.<br /> D. lực liên kết giữa các nơtrôn.<br /> Câu 9: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 3.10-4<br /> W. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1s là<br /> A. 4.1014.<br /> B. 1.1015.<br /> C. 6.1015.<br /> D. 3.1014.<br /> Câu 10: Chọn câu đúng. Trong phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn nào sau ?<br /> A. định luật bảo toàn năng lượng nghỉ.<br /> B. định luật bảo toàn khối lượng.<br /> C. định luật bảo toàn động năng.<br /> D. định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.<br /> 222<br /> <br /> 218<br /> <br /> Trang 1/3 - Mã đề thi 209<br /> <br /> Câu 11: Tìm hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân sau :<br /> <br /> 10<br /> 5 Bo<br /> <br /> +<br /> <br /> A<br /> Z<br /> <br /> X → α + 48 Be<br /> <br /> A. 11 p<br /> B. 31 T<br /> C. 21 D<br /> D. 01 n<br /> Câu 12: Tính chất nào sau đây là của tia hồng ngoại:<br /> A. Bị lệch hướng trong điện trường.<br /> B. Có khả năng ion hoá chất khí rất mạnh<br /> C. Có tác dụng nhiệt<br /> D. Có khả năng đâm xuyên mạnh.<br /> Câu 13: Tại vị trí M cách vân trung tâm một khoảng x = 3,5i, có vân sáng hay vân tối,<br /> bậc(thứ) mấy?<br /> A. Vân tối bậc 2.<br /> B. Vân tối thứ 4.<br /> C. Vân sáng bậc 3.<br /> D. Vân sáng bậc 4.<br /> Câu 14: Cầu vồng là kết quả của hiện tượng<br /> A. giao thoa ánh sáng<br /> B. nhiễu xạ ánh sáng<br /> C. tán sắc ánh sáng<br /> D. khúc xạ ánh sáng<br /> Câu 15: Câu nào đúng ? Hạt nhân 126 C<br /> A. mang điện tích -6e.<br /> B. không mang điện tích.<br /> C. mang điện tích 12e.<br /> D. mang điện tích +6e.<br /> Câu 16: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0 = 0,30m. Công thoát electron của kim<br /> loại đó là<br /> A. 4,13eV<br /> B. 6,62eV<br /> C. 1,16eV<br /> D. 2,21eV<br /> 17<br /> Câu 17: Hạt nhân 8 O có năng lượng liên kết là 132 MeV. Năng lượng liên kết riêng của 17O<br /> là<br /> A. 14,67 MeV/nuclôn.<br /> B. 7,76 MeV/nuclôn.<br /> C. 5,28 MeV/nuclôn.<br /> D. 16,50 MeV/nuclôn.<br /> Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng ?<br /> A. Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt<br /> độ,…<br /> B. Lực gây ra phóng xạ hạt nhân là lực tương tác điện(lực Culông).<br /> C. Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng được bảo toàn.<br /> D. Phóng xạ hạt nhân là một dạng phản ứng hạt nhân toả năng lượng.<br /> Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung 2 giả thuyết của Bo?<br /> A. Trong các trạng thái dừng , nguyên tử không hấp thụ hay bức xạ năng lượng<br /> B. Khi chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng thấp sang từ trạng thái dừng có năng<br /> lượng cao ,nguyên tử sẽ phát ra phôtôn<br /> C. Ở các trạng thái dừng khác nhau, năng lượng của nguyên tử có giá trị khác nhau<br /> D. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở trạng thái dừng.<br /> Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y–âng, khoảng cách giữa hai khe a = 3 mm, khoảng<br /> cách từ hai khe đến màn quan sát D = 3 m. Bước sóng ánh sáng đơn sắc do nguồn S phát ra là<br /> λ = 0,55 μm. Trên màn quan sát thấy điểm M ở phía trên cách vân trung tâm 2,5 mm, điểm N<br /> ở phía dưới cách vân trung tâm 1,5 mm. Số vân sáng giữa hai điểm M và N nói trên là<br /> A. 9.<br /> B. 5.<br /> C. 7.<br /> D. 6.<br /> Câu 21: Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên thấu kính tăng dần khi 3 tia này xuyên<br /> qua không khí là:<br /> A.  ,  , <br /> B.  ,  , <br /> C.  ,  , <br /> D.  ,  , <br /> Câu 22: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào<br /> đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám<br /> nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái<br /> <br /> Trang 2/3 - Mã đề thi 209<br /> <br /> dừng của nguyên tử hiđrô tính theo công thức E n = -<br /> <br /> E0<br /> (E0 là hằng số dương, n  N*). Tỉ số<br /> n2<br /> <br /> f1<br /> bằng<br /> f2<br /> 25<br /> 27<br /> 10<br /> 3<br /> A.<br /> .<br /> B.<br /> .<br /> C.<br /> .<br /> D.<br /> .<br /> 27<br /> 25<br /> 3<br /> 10<br /> Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân sau: p + 94 Be  X + 63 Li . Biết : m(Be) = 9,01219u; m(p) =<br /> 1,00783u; m(X) = 4,00620u; m(Li) = 6,01515u; 1u = 931MeV/c2. Cho hạt p có động năng<br /> 5,45MeV bắn phá hạt nhân Be đứng yên, hạt nhân Li bay ra với động năng 3,55MeV. Động<br /> năng của hạt X bay ra có giá trị là<br /> A. WđX = 0,66MeV.<br /> B. WđX = 0,66eV.<br /> C. WđX = 66MeV.<br /> D. WđX = 660eV.<br /> Câu 24: X là đồng vị chất phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất<br /> phóng xạ X tính khiết. Tại thời điểm t nào đó, tỉ số giữa số hạt nhân X và số hạt nhân Y trong<br /> mẫu là 1/3. Đến thời điểm sau đó 12 năm, tỉ số đó là 1/7. Chu kì bán rã của hạt nhân X là<br /> A. 60 năm.<br /> B. 4,8 năm.<br /> C. 36 năm.<br /> D. 12 năm.<br /> <br /> Nội dung phần TỰ U N (mỗi câu điểm)<br /> (Thời gian làm bài phần TỰ LUẬN: 20 phút)<br /> Bài 1: Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng<br /> chứa 2 khe tới màn là D. Trên đoạn thẳng AB thuộc màn quan sát (vuông góc với các vân<br /> giao thoa) có 9 vân sáng, tại A và B là các vân sáng. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chưa<br /> hai khe một đoạn 40 cm thì số vân sáng trên đoạn thẳng AB là 7, tại A và B vẫn là các vân<br /> sáng. Giá trị của D là :<br /> Bài 2: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo<br /> 13,6<br /> công thức - 2 (eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng<br /> n<br /> n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng<br /> bằng bao nhiêu?<br /> Bài 3: Cho hạt nhân Urani 238<br /> 92 U có khối lượng mU = 238,0004 u. Biết mp = 1,0073u; mn =<br /> 2<br /> 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c . NA = 6,022.1023. Khi tổng hợp được 1 mol hạt nhân Urani thì<br /> năng lượng tỏa ra là bao nhiêu?<br /> Bài 4: Trong khoảng thời gian 4 giờ đã có 25% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng<br /> xạ bị phân rã. Tính chu kỳ bán rã của đồng vị này là?<br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 3/3 - Mã đề thi 209<br /> <br /> ĐÁP ÁN KT-HK2-K<br /> Mã đề<br /> <br /> Câu<br /> ỏ<br /> <br /> Đáp<br /> án<br /> <br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> 132<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> <br /> A<br /> C<br /> C<br /> B<br /> D<br /> A<br /> B<br /> D<br /> C<br /> B<br /> A<br /> D<br /> C<br /> D<br /> D<br /> A<br /> B<br /> D<br /> B<br /> A<br /> C<br /> C<br /> B<br /> A<br /> <br /> Mã đề<br /> <br /> Câu<br /> ỏ<br /> <br /> Đáp<br /> án<br /> <br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> 209<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> <br /> A<br /> B<br /> D<br /> D<br /> A<br /> A<br /> C<br /> B<br /> B<br /> D<br /> C<br /> C<br /> B<br /> C<br /> D<br /> A<br /> B<br /> D<br /> B<br /> C<br /> A<br /> C<br /> A<br /> D<br /> <br /> KHTN<br /> <br /> Mã đề<br /> <br /> Câu<br /> ỏ<br /> <br /> Đáp<br /> án<br /> <br /> Mã đề<br /> <br /> Câu<br /> ỏ<br /> <br /> Đáp<br /> án<br /> <br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> 356<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> <br /> D<br /> B<br /> B<br /> D<br /> A<br /> C<br /> B<br /> B<br /> B<br /> D<br /> C<br /> A<br /> A<br /> D<br /> A<br /> D<br /> D<br /> B<br /> C<br /> A<br /> C<br /> C<br /> A<br /> C<br /> <br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> 485<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> <br /> C<br /> B<br /> B<br /> B<br /> A<br /> C<br /> A<br /> D<br /> B<br /> B<br /> D<br /> B<br /> A<br /> C<br /> D<br /> D<br /> C<br /> D<br /> C<br /> A<br /> A<br /> A<br /> C<br /> D<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 209

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
2yvcuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kỳ 2 Lý 12, Đề thi Vật lý 12, Đề thi HK2 Vật lí 12, Kiểm tra HK2 Vật lí 12, Kiểm tra Vật lí 12 HK2, Ôn tập Vật lí 12, Ôn thi Vật lí 12
Ngày đăng
27/11/2018
Loại file
PDF
Số trang
4
Dung lượng
0.45 M
Lần xem
9
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Vat-li-12-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Nguyen-Du-Ma-de-209.PDF[0.45 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT