Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường TH&THCS Phù Long

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      17      0
Mã tài liệu 4z0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 4 Dung lượng 0.33 M Lần tải 0 Lần xem 17
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Sau đây là Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường TH&THCS Phù Long được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- MÔN: TIN HỌC 7<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> Cấp độ<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> TNKQ TL/TH<br /> <br /> 1. Định<br /> dạng trang<br /> tính, trình<br /> bày và in<br /> trang tính<br /> <br /> HS nhận biết các<br /> nút lệnh dùng<br /> định dạng trang<br /> tính, các nút<br /> lệnh trên thanh<br /> công cụ Print<br /> Preview.<br /> 1(c1)<br /> 1,0đ<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> 2. Sắp xếp<br /> và lọc dữ<br /> liệu<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> TL/TH<br /> <br /> TN<br /> KQ<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Cao<br /> <br /> TL/TH TNKQ<br /> <br /> TL/<br /> TH<br /> <br /> 1<br /> 1.0đ<br /> 20%<br /> <br /> 1<br /> 1.0đ<br /> 20%<br /> HS ghi nhớ để<br /> trình bày được các<br /> bước tạo biểu đồ<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> Tổng Số<br /> câu<br /> Tổng Số<br /> điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> Thấp<br /> <br /> HS nhận biết<br /> khái niệm sắp<br /> xếp, lọc dữ liệu<br /> 1(c2)<br /> 1,0đ<br /> <br /> 3. Tạo biểu<br /> đồ<br /> <br /> 4. Phần<br /> mềm học<br /> tập<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> HS vận dụng<br /> kiến thức để<br /> lập bảng và tạo<br /> biểu đồ<br /> 1<br /> 5,0 đ<br /> <br /> 1(c1)<br /> 2,0đ<br /> HS nhận biết<br /> một số lệnh của<br /> phần<br /> mềm<br /> Geogebra<br /> 1 (c2)<br /> 1,0đ<br /> <br /> 2<br /> 7.0đ<br /> 40%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 1.0đ<br /> 20%<br /> 5<br /> <br /> 3.0đ<br /> <br /> 2.0đ<br /> <br /> 0đ<br /> <br /> 5.0đ<br /> <br /> 10<br /> <br /> 60%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 100%<br /> <br /> UBND HUYỆN CÁT HẢI<br /> TRƯỜNG TH&THCS PHÙ LONG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Tin học 7 (lí thuyết)<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> <br /> A/ LÍ THUYẾT (5.0đ)<br /> I. Trắc nghiệm (2 điểm)<br /> Câu 1 (1đ). khoanh tròn vào đáp án đúng:<br /> 1. Nút lệnh<br /> dùng để:<br /> A. Tự động gộp ô và căn dữ liệu vào giữa ô tính C. Gộp nhiều ô tính thành một ô<br /> B. Căn dữ liệu vào giữa ô tính<br /> D. Cả 3 phương án trên đều đúng<br /> 2. Tác dụng của nút lệnh Setup trên thanh công cụ Print Preview là:<br /> A. Mở hộp thoại thiết đặt trang<br /> C. Xem dưới dạng ngắt trang<br /> B. Thay đổi hướng giấy<br /> D. Xem trang trước<br /> 3. Để mở một bảng tính đã lưu trên máy ta dùng lệnh:<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> 4. Để giảm bớt một chữ số phần thập phân ta dùng nút lệnh:<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> Câu 2 (1đ). Chọn các từ, cụm từ: dữ liệu, tăng dần, giảm dần, kiểu kí tự, hoán đổi vị trí, kiểu<br /> số để điền vào chỗ trống thích hợp trong các câu dưới đây:<br /> Sắp xếp dữ liệu là (1) ……………………………….. các hàng để giá trị (2)<br /> ………………….. trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay<br /> (3)………………… Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu (4)………………… là thứ tự theo bảng<br /> chữ cái tiếng Anh.<br /> II. Tự luận (3.0đ)<br /> Câu 1 (2đ): Em hãy trình bày các bước để tạo biểu đồ?<br /> Câu 2 (1đ). Nối cột A với cột B sao cho đúng:<br /> A<br /> B<br /> a. Đường thẳng đi qua một điểm và song<br /> 1.<br /> song với một đường thẳng khác<br /> b. Dịch chuyển nhãn của đối tượng<br /> 2.<br /> c. Giao điểm của hai đường thẳng<br /> 3.<br /> d. Thu nhỏ đối tượng trên màn hình<br /> 4.<br /> 1 -.....<br /> <br /> 2 -.....<br /> <br /> 3 -.....<br /> <br /> 4 -.....<br /> <br /> ---------------------------Hết---------------------------<br /> <br /> UBND HUYỆN CÁT HẢI<br /> TRƯỜNG TH&THCS PHÙ LONG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Tin học 7 (thực hành)<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> <br /> ĐỀ BÀI<br /> a. Lập bảng tính như mẫu sau: (2đ)<br /> Mặt hàng<br /> Xe máy<br /> Xe đạp<br /> Bếp ga<br /> Tủ lạnh<br /> <br /> Số lượng<br /> 3<br /> 6<br /> 9<br /> 8<br /> <br /> Đơn giá(VNĐ)<br /> 15 500 000<br /> 600 000<br /> 1 520 000<br /> 2 220 000<br /> <br /> Thành tiền<br /> ?<br /> ?<br /> ?<br /> ?<br /> <br /> b. Dùng hàm thích hợp tính cột Thành tiền. (0.5đ)<br /> c. Sắp xếp cột thành tiền theo thứ tự tăng dần. (05đ)<br /> d. Lọc ra 2 mặt hàng có thành tiền ít nhất. (1đ)<br /> e. Tạo biểu đồ đường gấp khúc với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “Tên của em”.<br /> (1đ)<br /> ---------------------------Hết-------------------------<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> MÔN: TIN HỌC 7<br /> NĂM HỌC: 2017 – 2018<br /> A/ LÍ THUYẾT (5.0đ)<br /> I. Trắc nghiệm<br /> Câu 1: (1.0đ)<br /> 1–B<br /> 0.25đ<br /> 2–A<br /> 0.25đ<br /> 3–C<br /> 0.25đ<br /> 4–D<br /> 0.25đ<br /> Câu 2: (1.0đ)<br /> 1. hoán đổi vị trí<br /> 0.25đ<br /> 2. dữ liệu<br /> 0.25đ<br /> 3. giảm dần<br /> 0.25đ<br /> 4. kiểu kí tự.<br /> 0.25đ<br /> II. Tự luận<br /> Câu 1. (2.0đ)<br /> Các bước tạo biểu đồ:<br /> - Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ<br /> 0.5đ<br /> - Nháy nút Chart Wizard<br /> trên thanh công cụ<br /> 0.5đ<br /> - Nháy liên tiếp các nút next trên các hộp thoại và<br /> 0.5đ<br /> - nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng khi nút next mờ đi 0.5đ<br /> Câu 2. (1.0đ)<br /> 1 -d<br /> 2 -a<br /> 3 -c<br /> 4 -b<br /> B. THỤC HÀNH (5.0đ)<br /> <br /> a. Học sinh nhập đầy đủ dữ liệu và trình bày đúng, đẹp.<br /> b. Biết vận dụng các hàm thích hợp để tính đúng.<br /> c. Sắp xếp lại dữ liệu đúng yêu cầu.<br /> d. Lọc dữ liệu đúng yêu cấu.<br /> e. Tạo đúng biểu đồ, tên biểu đồ.<br /> <br /> 2.0đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 1đ<br /> 1.0đ.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường TH&THCS Phù Long

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
4z0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Tin học 7, Đề thi môn Tin học lớp 7, Đề kiểm tra HK2 Tin học 7, Kiểm tra Tin học 7 HK2, Đề thi HK2 môn Tin học, Ôn tập Tin học 7, Ôn thi Tin học 7
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
4
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
17
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Tin-hoc-7-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-TH-THCS-Phu-Long.PDF[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT