Xem mẫu

Trường THPT Vạn Xuân<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ 2<br /> MÔN TIN HOC 10 (THỰC HÀNH)<br /> THỜI GIAN LÀM BÀI 40 PHÚT<br /> <br /> CÂU 1: SOẠN THẢO VĂN BẢN THEO MẪU SAU VỚI ĐỊNH DẠNG FONT: ARIAL,<br /> FONT SIZE: 14<br /> BÀI THƠ: MÃI YÊU<br /> Tác giả: Hạ Buồn<br /> Tình yêu là phép nhiệm màu<br /> Giúp ta nhích lại gần nhau trong đời<br /> Xua tan cảm giác chơi vơi<br /> Niềm tin rực sáng, cảnh đời đẹp hơn.<br /> Xóa đi bao nỗi giận hờn<br /> Trí tâm thức tỉnh không sờn nghĩa ân<br /> Gần xa trợ giúp tương thân<br /> Anh em, cha mẹ ân cần hỏi han.<br /> …<br /> <br /> CÂU 2: TẠO BẢNG DỮ LIỆU NHƯ SAU<br /> <br /> CÂU 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN GIỐNG NHƯ MẪU SAU<br /> <br /> Thang điểm: Câu 1: 4 điểm.<br /> <br /> Câu 2: 4 điểm.<br /> <br /> Câu 3: 2 điểm<br /> <br />