Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ninh Hải - Mã đề 123

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      6      0
Mã tài liệu vr0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 3 Dung lượng 0.35 M Lần tải 0 Lần xem 6
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ninh Hải - Mã đề 123 giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt!

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH THUẬN.<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN: TIN HỌC<br /> Thời gian :45 phút (không kể thời gian phát đề)<br /> Phòng:……………..<br /> Mã đề 123<br /> Họ, tên thí sinh:.........................................................SBD: .............................Lớp:......................<br /> PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM<br /> Lưu ý: Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án<br /> trả lời. Cách tô đúng : <br /> TRƯỜNG THPT NINH HẢI.<br /> <br /> 01<br /> <br /> 07<br /> <br /> 13<br /> <br /> 19<br /> <br /> 25<br /> <br /> 02<br /> <br /> 08<br /> <br /> 14<br /> <br /> 20<br /> <br /> 26<br /> <br /> 03<br /> <br /> 09<br /> <br /> 15<br /> <br /> 21<br /> <br /> 27<br /> <br /> 04<br /> <br /> 10<br /> <br /> 16<br /> <br /> 22<br /> <br /> 28<br /> <br /> 05<br /> <br /> 11<br /> <br /> 17<br /> <br /> 23<br /> <br /> 29<br /> <br /> 06<br /> <br /> 12<br /> <br /> 18<br /> <br /> 24<br /> <br /> 30<br /> <br /> Câu 1: Trong Word để xóa một dòng ra khỏi bảng, ta chọn dòng đó, rồi vào:<br /> A. Table / Delete / Rows<br /> B. Edit / Insert / Columns<br /> C. Insert / Columns<br /> D. Tất cả đều sai<br /> Câu 2: Phát biểu nào đúng về địa chỉ IP?<br /> A. Địa chỉ IP cho biết loại máy tính kết nối vào mạng<br /> B. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất gọi là địa chỉ IP<br /> C. Các máy tính tham gia vào mạng có thể có cùng một địa chỉ IP<br /> D. Các máy tính tham gia vào mạng không cần địa chỉ IP<br /> Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mạng máy tính chỉ hoạt động được khi các ... trong mạng được ... với<br /> nhau và tuân thủ các ... thống nhất<br /> A. Máy tính, kết nối vật lý, quy tắc truyền thông<br /> B. Máy tính, Quy tắc truyền thông, kết nối vật lý<br /> C. Quy tắc truyền thông, Máy tính, kết nối vật lý<br /> D. Kết nối vật lý, Máy tính, Quy tắc truyền thông<br /> Câu 4: Để có thể soạn thảo văn bản Tiếng Việt, trên máy tính thông thường cần phải có:<br /> A. Phần mềm soạn thảo văn bản;<br /> B. Chương trình hỗ trợ gõ Tiếng Việt và bộ phông chữ Việt;<br /> C. Cả A và B sai<br /> D. Cả A và B đúng;<br /> Câu 5: Giao thức truyền thông là gì?<br /> A. Là giao thức TCP/IP<br /> B. Là bộ quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu.<br /> C. Là ngôn ngữ chung giữa các máy tính trong mạng<br /> D. Là bộ quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin và chia sẻ tài thiết bị trong mạng giữa các<br /> thiết bị nhận và truyền tín hiệu<br /> Câu 6: Để tham gia vào mạng, máy tính cần phải có:<br /> A. Giắc cắm<br /> B. Cáp mạng<br /> C. Vỉ mạng<br /> D. Cả 3 công cụ<br /> Câu 7: Chủ sở hữu mạng Internet là:<br /> A. Hoa kỳ<br /> B. Các tập đoàn viễn thông<br /> C. Pháp.<br /> D. Không có ai là chủ sở hữu<br /> Câu 8: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để kết nối các máy tính người ta<br /> A. sử dụng đường truyền vô tuyến<br /> B. sử dụng cáp quang<br /> C. sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại<br /> D. Tất cả đều đúng.<br /> Câu 9: Để tạo thêm dòng vào bảng đã có, ta thực hiện:<br /> A. Edit / Insert / Rows.<br /> B. Insert / Rows.<br /> C. Table / Insert / Rows.<br /> D. Insert / Columns.<br /> Câu 10: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, để tách 1 ô thành nhiều ô, ta thực hiện :<br /> A. Tools / Merge Cells<br /> B. Table / Split Cells<br /> C. Table / Merge Cells<br /> D. Tools / Split Cells<br /> Câu 11: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị mạng<br /> A. Repeater<br /> B. Hub<br /> C. Webcam<br /> D. Router<br /> Câu 12: Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Insert có chức năng:<br /> A. Định dạng các đối tượng trong văn bản<br /> B. Điều chỉnh văn bản<br /> C. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word.<br /> D. Chèn các đối tượng vào văn bản<br /> Câu 13: Hãy chọn phương án sai. Để in văn bản ta thực hiện<br /> A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P<br /> B. Lệnh File \ Print Preview<br /> C. Lệnh File \ Print<br /> D. Nhấp chuột lên biểu tượng trên thanh công cụ.<br /> Câu 14: Mạng máy tính là gì?<br /> Trang 1/3 - Mã đề thi 123<br /> <br /> A. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bằng giao thức TCP/IP và chúng có thể trao đổi dữ liệu, dùng<br /> chung thiết bị và chia sẻ tài nguyên<br /> B. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị<br /> C. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ<br /> liệu và dùng chung thiết bị.<br /> D. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bằng các thiết bị mạng sao cho hai máy bất kỳ có thể giao tiếp<br /> được với nhau<br /> Câu 15: Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã là VNI-WINDOWS thì có thể chọn font nào?<br /> A. VNI-Times, VNI-Helve.<br /> B. Arial, hoặc Times New Roman.<br /> C. Cả A và B đều đúng.<br /> D. Cả A và B đều sai.<br /> Câu 16: Phần mềm nào sau đây không phải là trình duyệt web<br /> A. internet explorer<br /> B. mozilla firefox<br /> C. unikey<br /> D. google chrome<br /> Câu 17: Hãy chọn phương án đúng. Để tự động đánh số trang ta thực hiện:<br /> A. File \ Page Setup<br /> B. Insert \ Symbol<br /> C. Insert \ Page Numbers<br /> D. Cả ba ý đều sai<br /> Câu 18: Khi làm việc với bảng trong Word, để gộp nhiều ô thành 1 ô ta thực hiện:<br /> A. Table / Insert<br /> B. Table / Delete cells<br /> C. Table / Split cells<br /> D. Table / Merge cells<br /> Câu 19: Chọn câu sai ?<br /> A. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động<br /> B. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp<br /> C. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh.<br /> D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào.<br /> Câu 20: Giả sử ta có một tập tin gồm 10 trang, để in văn bản từ trang 4, ta thực hiện:<br /> A. Format / Print …  xuất hiện hộp thoại Print  tại mục Pages ta gõ vào 4  Ok<br /> B. Insert / Print …  xuất hiện hộp thoại Print  tại mục Pages ta gõ vào 4  Ok<br /> C. File / Print …  xuất hiện hộp thoại Print  tại mục Pages ta gõ vào 4  Ok<br /> D. Edit / Print …  xuất hiện hộp thoại Print  tại mục Pages ta gõ vào 4  Ok<br /> Câu 21: Để lưu tập tin với một tên khác, vào lệnh:<br /> A. File / Save<br /> B. File / Open…<br /> C. File / Save As…<br /> D. File / New…<br /> Câu 22: Internet được thiết lập năm:<br /> A. 1973<br /> B. 1983<br /> C. 1993<br /> D. Tất cả đều sai<br /> Câu 23: Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong menu Edit có chức năng:<br /> A. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word.<br /> B. Biên tập văn bản<br /> C. Chèn các đối tượng khác vào văn bản<br /> D. Cập nhật văn bản<br /> Câu 24: Tên miền được phân cách bởi:<br /> A. Dấu chấm<br /> B. Ký tự WWW<br /> C. Dấu chấm phẩy<br /> D. Tất cả đều đúng<br /> Câu 25: Trong soạn thảo văn bản Word, để in một tài liệu đang soạn thảo ra giấy (máy vi tính được nối với máy in<br /> và trong tình trạng sẵn sàng) ta phải:<br /> A. Nháy File / Print (Ctrl + P)<br /> B. Nháy Tool / Print<br /> C. Nháy Format / Print<br /> D. Nháy Edit / Print<br /> Câu 26: Về mặt địa lý, ta phân mạng thành 2 loại: (chọn câu đúng)<br /> A. Cục bộ, LAN<br /> B. Khách _ chủ, ngang hàng<br /> C. LAN, WAN<br /> D. WAN , Mạng diện rộng<br /> Câu 27: Để định dạng trang văn bản, ta cần thực hiện lệnh:<br /> A. Format  Page…<br /> B. File  Print Setup…;<br /> C. Edit  Page…<br /> D. File  Page Setup…;<br /> Câu 28: Dưới góc độ địa lý, mạng máy tính được phân thành:<br /> A. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu;<br /> B. Kết nối có dây, kết nối không dây.<br /> C. Hình sao, đường thẳng, vòng<br /> D. Mô hình ngang hàng, mô hình khách - chủ;<br /> Câu 29: Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:<br /> A. Để kết thúc phiên làm việc với MS - Word chọn File  Exit.<br /> B. Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh FileSave, người dùng đều phải cung cấp tên tệp văn bản bất kể là đã đặt<br /> tên văn bản và lưu trước đó;<br /> C. Các tập tin soạn thảo trong MS – Word có phần mở rộng ngầm định là .doc;<br /> D. Để kết thúc phiên làm việc với văn bản hiện hành chọn File  Close.<br /> Câu 30: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi giải thích lí do các máy tính trên Internet phải có địa chỉ ?<br /> A. Để biết được tổng số máy tính của Internet<br /> B. Để tìm lổi máy tính<br /> C. Để xác định duy nhất máy tính trên mạng<br /> D. Để tăng tốc độ tìm kiếm<br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 2/3 - Mã đề thi 123<br /> <br /> mamon<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> THIHKII<br /> <br /> made<br /> <br /> cauhoi<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> 123<br /> <br /> dapan<br /> 1A<br /> 2B<br /> 3A<br /> 4D<br /> 5B<br /> 6D<br /> 7D<br /> 8D<br /> 9C<br /> 10 B<br /> 11 C<br /> 12 D<br /> 13 B<br /> 14 A<br /> 15 A<br /> 16 C<br /> 17 C<br /> 18 D<br /> 19 D<br /> 20 C<br /> 21 C<br /> 22 B<br /> 23 B<br /> 24 A<br /> 25 A<br /> 26 C<br /> 27 D<br /> 28 A<br /> 29 B<br /> 30 D<br /> <br /> Trang 3/3 - Mã đề thi 123<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ninh Hải - Mã đề 123

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
vr0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Tin học 10, Đề thi môn Tin học lớp 10, Đề kiểm tra HK2 Tin học 10, Kiểm tra Tin học 10 HK2, Đề thi HK2 môn Tin học, Ôn tập Tin học 10, Ôn thi Tin học 10
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
3
Dung lượng
0.35 M
Lần xem
6
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Tin-hoc-10-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Ninh-Hai-Ma-de-123.PDF[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT