Đề thi học kì 2 môn Sinh học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình...

  • 28/01/2019 06:28:17
  • 40 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Gửi đến các bạn học sinh Đề thi học kì 2 môn Sinh học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Giang được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi các em nhé, chúc các em thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.22 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

Ngày soạn: 13/4/2018<br /> Ngày kiểm tra:..../5/2018<br /> Tuần: 35 Tiết PPCT: 70<br /> KIỂM TRA: HỌC KÌ II<br /> MÔN: SINH HỌC - KHỐI 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> 1. Mục tiêu<br /> a. Về kiến thức:<br /> Chương 6: Ngành Động vật có xương sống<br /> - Vai trò của lưỡng cư đối với con người.<br /> - Sự sai khác của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.<br /> - Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.<br /> - Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.<br /> - Đặc điểm của bộ ăn thịt.<br /> Chương 7: Sự tiến hóa của động vật<br /> - Các hình thức sinh sản ở động vật và ví dụ minh họa.<br /> - Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.<br /> Chương 8: Động vật và đời sống con người<br /> - Đặc điểm thích nghi về tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng.<br /> - Giải thích được vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới<br /> nóng lại ít.<br /> b. Về kỹ năng:<br /> Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.<br /> c. Về thái độ:<br /> Giáo dục học sinh tự giác làm bài, trung thực trong kiểm tra<br /> 2. Chuẩn bị<br /> a. Chuẩn bị của học sinh:<br /> Ôn lại kiến thức các chương 6, 7, 8.<br /> b. Chuẩn bị của giáo viên:<br /> MA TRẬN ĐỀ<br /> Tên Chủ đề<br /> Vận dụng<br /> (nội dung,<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp độ cao<br /> chương…)<br /> Chương 6:<br /> - Nêu được đặc - Trình bày Cho những<br /> Ngành Động điểm cấu tạo được sự sai ví dụ về vai<br /> vật có xương ngoài của thỏ khác nổi bật trò của lưỡng<br /> sống<br /> thích nghi với của bộ xương cư đối với<br /> (18 tiết)<br /> điều kiện sống.<br /> thằn lằn so với con người.<br /> 6 điểm = 60% - Nêu được đặc bộ xương ếch.<br /> điểm của bộ ăn - Trình bày<br /> thịt.<br /> được đặc điểm<br /> sinh sản của<br /> chim bồ câu.<br /> Câu 1<br /> Câu 5<br /> Câu 2<br /> 41.67% = 2.5 41.67% = 2.5 16.66% = 1<br /> <br /> Chương 7: Sự<br /> tiến hóa của<br /> động vật<br /> (4 tiết)<br /> 1.5 điểm =<br /> 15%<br /> Chương 8:<br /> Động vật và<br /> đời sống con<br /> người<br /> ( 7 tiết)<br /> 2.5 điểm =<br /> 25%<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> điểm<br /> <br /> điểm<br /> <br /> Nêu được các<br /> hình thức sinh<br /> sản ở động vật<br /> và cho ví dụ<br /> minh họa.<br /> Câu 3a<br /> 50% = 0.75 điểm<br /> <br /> Phân biệt được<br /> sinh sản vô<br /> tính và sinh<br /> sản hữu tính.<br /> Câu 3b<br /> 50% =<br /> điểm<br /> <br /> điểm<br /> <br /> 0.75<br /> <br /> Nêu được đặc<br /> điểm thích nghi<br /> về tập tính của<br /> động vật ở hoang<br /> mạc đới nóng.<br /> Câu 4a<br /> 60% = 1.5 điểm<br /> 2 câu<br /> 4.75 điểm<br /> (47.5%)<br /> <br /> 1.5 câu<br /> 3.25 điểm<br /> (32.5%)<br /> <br /> 1 câu<br /> 1 điểm<br /> (10%)<br /> <br /> Giải thích được<br /> vì sao số loài<br /> động vật ở môi<br /> trường đới lạnh<br /> và hoang mạc<br /> đới nóng lại ít.<br /> Câu 4b<br /> 40% = 1 điểm<br /> 0.5 câu<br /> 1 điểm<br /> (10%)<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp 7/ …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 – 2018<br /> Môn: Sinh học<br /> Khối: 7<br /> Thời gian 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: ..............................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (2.5 điểm)<br /> a. Em hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.<br /> b. Em hãy nêu đặc điểm của bộ ăn thịt.<br /> Câu 2: (1 điểm)<br /> Em hãy nêu 4 vai trò của lưỡng cư đối với con người.<br /> Câu 3: (1.5 điểm)<br /> a. Có mấy hình thức sinh sản ở động vật? Cho ví dụ minh họa.<br /> b. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.<br /> Câu 4: (2.5 điểm)<br /> a. Nêu đặc điểm thích nghi về tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng.<br /> b. Chúng ta đã và sẽ làm gì để bảo vệ sự đa dạng sinh học?<br /> Câu 5: (2.5 điểm)<br /> a. Hãy nêu rõ sai khác nổi bật của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.<br /> b. Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.<br /> Bài làm<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> <br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> Câu<br /> Nội dung<br /> a. Cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống:<br /> - Bộ lông mao dày, xốp.<br /> - Chi trước ngắn.<br /> - Chi sau dài, khỏe.<br /> - Mũi tinh, lông xúc giác.<br /> - Tai có vành tai lớn, cử động được.<br /> 1<br /> - Mắt có mí, cử động được.<br /> b. Đặc điểm của bộ ăn thịt:<br /> - Răng cửa ngắn, sắc.<br /> - Răng nanh lớn, dài, nhọn.<br /> - Răng hàm có nhiều mấu dẹp.<br /> - Móng chân có vuốt cong dưới có đệm thịt.<br /> * 4 vai trò của lưỡng cư đối với con người:<br /> - Tiêu diệt sâu bọ phá mùa màng.<br /> 2<br /> - Tiêu diệt sinh vật trung gian truyền bệnh.<br /> - Làm thức ăn cho người.<br /> - Một số lưỡng cư làm thuốc.<br /> a. Hình thức sinh sản ở động vật:<br /> - Có 2 hình thức sinh sản:<br /> + Sinh sản vô tính: Thủy tức, San hô,...<br /> + Sinh sản hữu tính: Thỏ, Heo,...<br /> b. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:<br /> 3<br /> Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính<br /> Số các thể tham gia<br /> 1 cá thể<br /> 2 cá thể<br /> Thừa kế đặc điểm<br /> 1 cá thể: Mẹ<br /> 2 cá thể: Bố và mẹ<br /> Sự kết hợp giữa tinh<br /> Không<br /> Có<br /> trùng và trứng<br /> <br /> 4<br /> <br /> a. Đặc điểm tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng:<br /> - Mỗi bước nhảy cao và xa.<br /> - Di chuyển bằng cách quăng thân.<br /> - Hoạt động vào ban đêm.<br /> - Khả năng đi xa.<br /> - Khả năng nhịn khát.<br /> - Chui rúc vào sâu trong cát.<br /> b. Giải thích:<br /> - Khí hậu quá khắc nghiệt quá lạnh hoặc quá khô và nóng.<br /> - Chỉ có những loài thích nghi được mới sinh sống và tồn tại.<br /> <br /> Điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> <br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> <br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ