Xem mẫu

Ngày soạn: 13/4/2018<br /> Ngày kiểm tra:..../5/2018<br /> Tuần: 35 Tiết PPCT: 70<br /> KIỂM TRA: HỌC KÌ II<br /> MÔN: SINH HỌC - KHỐI 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> 1. Mục tiêu<br /> a. Về kiến thức:<br /> Chương 6: Ngành Động vật có xương sống<br /> - Vai trò của lưỡng cư đối với con người.<br /> - Sự sai khác của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.<br /> - Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.<br /> - Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.<br /> - Đặc điểm của bộ ăn thịt.<br /> Chương 7: Sự tiến hóa của động vật<br /> - Các hình thức sinh sản ở động vật và ví dụ minh họa.<br /> - Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.<br /> Chương 8: Động vật và đời sống con người<br /> - Đặc điểm thích nghi về tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng.<br /> - Giải thích được vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới<br /> nóng lại ít.<br /> b. Về kỹ năng:<br /> Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.<br /> c. Về thái độ:<br /> Giáo dục học sinh tự giác làm bài, trung thực trong kiểm tra<br /> 2. Chuẩn bị<br /> a. Chuẩn bị của học sinh:<br /> Ôn lại kiến thức các chương 6, 7, 8.<br /> b. Chuẩn bị của giáo viên:<br /> MA TRẬN ĐỀ<br /> Tên Chủ đề<br /> Vận dụng<br /> (nội dung,<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp độ cao<br /> chương…)<br /> Chương 6:<br /> - Nêu được đặc - Trình bày Cho những<br /> Ngành Động điểm cấu tạo được sự sai ví dụ về vai<br /> vật có xương ngoài của thỏ khác nổi bật trò của lưỡng<br /> sống<br /> thích nghi với của bộ xương cư đối với<br /> (18 tiết)<br /> điều kiện sống.<br /> thằn lằn so với con người.<br /> 6 điểm = 60% - Nêu được đặc bộ xương ếch.<br /> điểm của bộ ăn - Trình bày<br /> thịt.<br /> được đặc điểm<br /> sinh sản của<br /> chim bồ câu.<br /> Câu 1<br /> Câu 5<br /> Câu 2<br /> 41.67% = 2.5 41.67% = 2.5 16.66% = 1<br /> <br /> Chương 7: Sự<br /> tiến hóa của<br /> động vật<br /> (4 tiết)<br /> 1.5 điểm =<br /> 15%<br /> Chương 8:<br /> Động vật và<br /> đời sống con<br /> người<br /> ( 7 tiết)<br /> 2.5 điểm =<br /> 25%<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> điểm<br /> <br /> điểm<br /> <br /> Nêu được các<br /> hình thức sinh<br /> sản ở động vật<br /> và cho ví dụ<br /> minh họa.<br /> Câu 3a<br /> 50% = 0.75 điểm<br /> <br /> Phân biệt được<br /> sinh sản vô<br /> tính và sinh<br /> sản hữu tính.<br /> Câu 3b<br /> 50% =<br /> điểm<br /> <br /> điểm<br /> <br /> 0.75<br /> <br /> Nêu được đặc<br /> điểm thích nghi<br /> về tập tính của<br /> động vật ở hoang<br /> mạc đới nóng.<br /> Câu 4a<br /> 60% = 1.5 điểm<br /> 2 câu<br /> 4.75 điểm<br /> (47.5%)<br /> <br /> 1.5 câu<br /> 3.25 điểm<br /> (32.5%)<br /> <br /> 1 câu<br /> 1 điểm<br /> (10%)<br /> <br /> Giải thích được<br /> vì sao số loài<br /> động vật ở môi<br /> trường đới lạnh<br /> và hoang mạc<br /> đới nóng lại ít.<br /> Câu 4b<br /> 40% = 1 điểm<br /> 0.5 câu<br /> 1 điểm<br /> (10%)<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp 7/ …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 – 2018<br /> Môn: Sinh học<br /> Khối: 7<br /> Thời gian 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: ..............................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (2.5 điểm)<br /> a. Em hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.<br /> b. Em hãy nêu đặc điểm của bộ ăn thịt.<br /> Câu 2: (1 điểm)<br /> Em hãy nêu 4 vai trò của lưỡng cư đối với con người.<br /> Câu 3: (1.5 điểm)<br /> a. Có mấy hình thức sinh sản ở động vật? Cho ví dụ minh họa.<br /> b. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.<br /> Câu 4: (2.5 điểm)<br /> a. Nêu đặc điểm thích nghi về tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng.<br /> b. Chúng ta đã và sẽ làm gì để bảo vệ sự đa dạng sinh học?<br /> Câu 5: (2.5 điểm)<br /> a. Hãy nêu rõ sai khác nổi bật của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.<br /> b. Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.<br /> Bài làm<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> <br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> Câu<br /> Nội dung<br /> a. Cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống:<br /> - Bộ lông mao dày, xốp.<br /> - Chi trước ngắn.<br /> - Chi sau dài, khỏe.<br /> - Mũi tinh, lông xúc giác.<br /> - Tai có vành tai lớn, cử động được.<br /> 1<br /> - Mắt có mí, cử động được.<br /> b. Đặc điểm của bộ ăn thịt:<br /> - Răng cửa ngắn, sắc.<br /> - Răng nanh lớn, dài, nhọn.<br /> - Răng hàm có nhiều mấu dẹp.<br /> - Móng chân có vuốt cong dưới có đệm thịt.<br /> * 4 vai trò của lưỡng cư đối với con người:<br /> - Tiêu diệt sâu bọ phá mùa màng.<br /> 2<br /> - Tiêu diệt sinh vật trung gian truyền bệnh.<br /> - Làm thức ăn cho người.<br /> - Một số lưỡng cư làm thuốc.<br /> a. Hình thức sinh sản ở động vật:<br /> - Có 2 hình thức sinh sản:<br /> + Sinh sản vô tính: Thủy tức, San hô,...<br /> + Sinh sản hữu tính: Thỏ, Heo,...<br /> b. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:<br /> 3<br /> Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính<br /> Số các thể tham gia<br /> 1 cá thể<br /> 2 cá thể<br /> Thừa kế đặc điểm<br /> 1 cá thể: Mẹ<br /> 2 cá thể: Bố và mẹ<br /> Sự kết hợp giữa tinh<br /> Không<br /> Có<br /> trùng và trứng<br /> <br /> 4<br /> <br /> a. Đặc điểm tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng:<br /> - Mỗi bước nhảy cao và xa.<br /> - Di chuyển bằng cách quăng thân.<br /> - Hoạt động vào ban đêm.<br /> - Khả năng đi xa.<br /> - Khả năng nhịn khát.<br /> - Chui rúc vào sâu trong cát.<br /> b. Giải thích:<br /> - Khí hậu quá khắc nghiệt quá lạnh hoặc quá khô và nóng.<br /> - Chỉ có những loài thích nghi được mới sinh sống và tồn tại.<br /> <br /> Điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> <br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> <br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> <br />