Xem mẫu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> MÔN SINH HỌC, KHỐI 11<br /> Năm học: 2017 – 2018<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> <br /> ĐỀ BÀI:<br /> <br /> (Thời gian làm bài: 45 phút)<br /> <br /> CÂU 1: (1,5 điểm)<br /> Trình bày đặc điểm cảm ứng của động vật có tổ chức thần kinh dạng lưới, dạng<br /> chuỗi hạch và dạng ống?<br /> CÂU 2: (1,5 điểm)<br /> Trình bày quá trình truyền tin qua xinap.<br /> CÂU 3: (2,0 điểm)<br /> a. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp?<br /> b. Phần lớn cây một lá mầm như lúa, ngô, tre, mía...,trong quá trình sinh trưởng<br /> của cây, ta thấy chủ yếu có sự tăng trưởng về chiều cao của thân và rễ nhưng<br /> đường kính của chúng lại thường nhỏ. Em hãy giải thích tại sao.<br /> CÂU 4: (2,5 điểm)<br /> a. Trình tác dụng sinh lý của Giberelin và Axit abxixic.<br /> b. Để cà chua xanh mau chín, người ta thường xếp cà chua xanh và cà chua chín<br /> vào một hộp. Em hãy giải thích tại sao.<br /> CÂU 5: (2,5 điểm)<br /> a. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được theo các tiêu chí: khái niêm,<br /> đặc điểm, cơ sở thần kinh?<br /> b. Vì sao tập tính ở nhóm động vật có tổ chức thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi<br /> hạch hầu hết là tập tính bẩm sinh?<br /> <br /> Chúc các em làm bài thật tốt!!!<br /> <br /> ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII, SINH 11<br /> Năm học 2017-2018<br /> Câu<br /> <br /> Câu 1<br /> (1,5 đ)<br /> <br /> Đáp án<br /> Điểm<br /> Trình bày đặc điểm cảm ứng của động vật có tổ chức thần kinh dạng lưới ,<br /> dạng ống và dạng chuỗi hạch ?<br /> Hệ thần kinh<br /> Đặc điểm cảm ứng<br /> Hệ thần kinh dạng Phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể,<br /> 0,5<br /> do vậy tiêu tốn nhiều năng lượng.<br /> lưới<br /> Hệ thần kinh dạng Phản ứng mang tính chất định khu, chính xác hơn,<br /> tiết kiệm năng lượng hơn so<br /> chuỗi hạch<br /> 0,5<br /> với hệ thần kinh dạng lưới.<br /> Hệ thần kinh dạng Phản ứng mau lẹ, chính xác và tinh tế hơn, ít tiêu tốn<br /> năng lượng hơn.<br /> ống<br /> Có thể thực hiện các phản xạ đơn giản và phản xạ<br /> phức tạp.<br /> <br /> Câu 2<br /> (1,5đ)<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Quá trình tin qua xinap diễn ra như thế nào?<br /> a. Quá trình truyền tin qua xináp:<br /> + Xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi TK, tới chuỳ xinap sẽ làm<br /> thay đổi tính thấm đối với Ca2+ . /<br /> 0,25<br /> 2+<br /> + Ca từ ngoài dịch mô tràn vào dịch bào ở chùy xináp làm vỡ các bóng<br /> chứa chất trung gian hóa học,/ giải phóng các chất này vào khe xináp./<br /> 0,5<br /> + Các phân tử chất trung gian hoá học sẽ gắn với các thụ thể ở màng sau xi<br /> nap/ và làm thay đổi tính thấm màng sau xináp / làm xuất hiện xung thần kinh 0,75<br /> và tiếp tục lan truyền dọc sợi TK, cứ như thế cho đến cơ quan đáp ứng.<br /> a. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ?<br /> Tiêu chí<br /> Sinh trưởng sơ cấp<br /> Sinh trưởng thứ cấp<br /> Sinh trưởng theo chiều dài Sinh trưởng theo chiều ngang<br /> (hoặc cao) của thân và rễ<br /> (chu vi) của thân và rễ<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Nguyên nhân Do hoạt động của mô Do hoạt động của mô phân sinh<br /> phân sinh đỉnh<br /> bên<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Khái niệm<br /> Câu 3<br /> (2,0 đ)<br /> <br /> Đối tượng<br /> <br /> Câu 4<br /> (2,5đ)<br /> <br /> Cây 1 lá mầm và phần Cây 2 lá mầm .<br /> thân non cây 2 lá mầm<br /> <br /> b. Cây 1 lá mầm chỉ có mô phân đỉnh và mô phân sinh lóng giúp cây sinh trưởng<br /> về chiều dài của thân và rễ (sinh trưởng sơ cấp);/ không có mô phân sinh bên,<br /> không giúp cây sinh trưởng về chiều ngang (sinh trưởng thứ cấp) /nên ở nhóm<br /> cây này chủ yếu có sự tắng trưởng về chiều cao và thân thường có đường kính<br /> nhỏ<br /> a. Trình tác dụng sinh lý của giberelin và axit abxixic?<br /> * Giberelin:<br /> - Kích thích phân chia tế bào  thân mọc dài ra, lóng vươn dài./<br /> - Phá trạng thái ngủ, nghỉ của hạt./<br /> - Kích thích ra hoa, tạo quả không hạt./<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 8<br /> ý,<br /> mỗi ý<br /> 0,25đ<br /> <br /> - Ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ/<br /> * Axit abxixic<br /> - Ức chế sinh trưởng mạnh./<br /> - Gây rụng lá, quả./<br /> - Kích thích đóng khí khổng trong điều kiện khô hạn./<br /> - Kích thích trạng thái ngủ, nghỉ của hạt./<br /> b. Vì trong quả chín có nhiều etilen,/ etilen là hoocmon thực vật có tác dụng thúc<br /> đẩy quá trình chín của quả, làm cho các quả xanh nhanh chín hơn./<br /> 0,5đ<br /> a. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được<br /> Nội dung<br /> Tập tính bẩm sinh<br /> Tập tính học được<br /> <br /> Câu 5<br /> (2,5đ)<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> - là loại tập tính sinh ra - là loại tập tính được hình thành<br /> đã có .<br /> trong quá trình sống của cá thể .<br /> <br /> Đặc điểm<br /> <br /> - được di truyền từ bố mẹ - không di truyền .<br /> - đặc trưng cho loài<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> - thông qua học tập và rút kinh<br /> nghiệm<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> Cơ sở thần Là chuỗi các phản xạ Là chuỗi các phản xạ có điều<br /> khong điều kiện<br /> kiện<br /> kinh<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> b. Động vật có tổ chức thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch các tập tính của<br /> chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh vì:<br /> 0,5<br /> - Hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào thần kinh ít, nên khả năng<br /> học tập rất thấp, việc học lập và rút kinh nghiệm rất khó khăn<br /> - Tuổi thọ của chúng thường ngắn nên không có nhiều thời gian cho việc học tập<br /> và rút kinh nghiệm.<br /> <br />