Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình...

  • 17/01/2019 10:13:52
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Sau đây là Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Giang được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi học kì sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.28 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

N<br /> so n: 11/04/2018<br /> N<br /> kiểm tra: /05/2018<br /> Tu n 36 Ti t CT : 137- 138<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2017- 2018<br /> MÔN THI: NGỮ VĂN LỚP 7<br /> Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề)<br /> 1 M C TI U:<br /> a Về ki n th :<br /> - Nhớ v nắm vữn các ki n thức cơ bản. Qua đó đánh iá năn lực học tập của<br /> học sinh từ đ u năm đ n na .<br /> Về k n ng :<br /> - Bi t vận dụn ki n thức đã học để trả lời câu hỏi v l m b i.<br /> Về thái đ :<br /> - Thấ được t m quan trọn của N ữ văn HKII lớp 7<br /> 2 CHU N<br /> :<br /> a Chuẩn ị ủa họ sinh: học b i ở nh<br /> Chuẩn ị ủa giáo viên: ma trận đ , đ b i, than điểm, đáp án.<br /> + MA TR N ĐỀ<br /> N i dung<br /> V n d ng<br /> Nh n i t<br /> Thông hiểu<br /> Chủ đề<br /> Th p<br /> Cao<br /> - Khái quát iá trị<br /> Chủ đề 1 : V n Trình b được<br /> nhữn đức tính<br /> nhân đ o v iá<br /> ản<br /> - Đức tính iản dị<br /> iản dị của Bác<br /> trị hiện thực<br /> của Bác Hồ<br /> Hồ<br /> - Hiểu được n hệ<br /> thuật đặc sắc<br /> tron văn bản<br /> -Sốn ch t mặc<br /> “Sốn ch t mặc<br /> bay.<br /> ba ”<br /> Số câu: 2<br /> Số câu: 1<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 2<br /> Số điểm: 1<br /> Số điểm: 1<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> Chủ đề 2:<br /> Ti ng Việt<br /> - Câu rút ọn<br /> - Chu ển đổi câu<br /> chủ độn th nh<br /> câu bị độn .<br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> Chủ đề 3: T p<br /> làm v n:<br /> - Văn n hị luận<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> Tổn số câu: 5<br /> Tổn số điểm: 10<br /> Tỉ lệ: 100<br /> <br /> C ng<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> - Trình bày khái<br /> Bi t cách chu ển<br /> niệm th n o l<br /> đổi câu chủ độn<br /> câu rút ọn. Cách th nh câu bị độn<br /> dùn câu rút ọn theo 2 d n khác<br /> nhau.<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 1<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 1<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> Giải thích được<br /> nội dun câu<br /> nói<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> Số câu:1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> Số câu: 5<br /> Số điểm: 10<br /> Tỉ lệ: 100<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS ình Giang<br /> Lớp 7/ …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II– Năm học: 2017– 2018<br /> Môn: N ữ văn - Khối: 7<br /> Thời ian: 90 phút (khôn kể iao đ )<br /> <br /> Họ v tên: ........................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đ b i<br /> I/- Văn: (2 điểm)<br /> Câu 1: (1 điểm)<br /> Hã nêu nhữn biểu hiện v đức tính iản dị của Bác Hồ?<br /> Câu 2: (1 điểm)<br /> Tron văn bản “Sống chết mặc bay” h m Du Tốn đã sử dụn biện pháp n hệ thuật<br /> đặc sắc n o để v ch tr n bản chất “lòng lang dạ sói” của tên quan phụ mẫu trước sinh m n<br /> của n ười dân? Qua cảnh đắp đê, đê vỡ, đánh tổ tôm v ù to, em hã khái quát iá trị hiện<br /> thực v iá trị nhân đ o của tru ện n ắn.<br /> II. Tiếng Việt: (2 điểm)<br /> Câu 1: (1 điểm)<br /> Th n o l câu rút ọn? Cách dùn câu rút ọn?<br /> Câu 2: (1 điểm)<br /> Chu ển đổi mỗi câu chủ độn sau th nh hai câu bị độn theo hai kiểu khác nhau.<br /> a. Các ki n trúc sư xâ dựn n ôi nh n tron 3 năm.<br /> b. N ười ta dựn một lá cờ đ i ở iữa sân.<br /> III. Tập làm văn: (6 điểm)<br /> Đề bài : Hã iải thích lời khu ên của Lê-nin: “Học, học nữa, học mãi”.<br /> Bài làm<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> ........................... …………………………………………………………………………………...<br /> .................................................................................................................................................. .....<br /> ........................................................................................................................... ……………….....<br /> ..................................................................................................................................................... ..<br /> ..................................................................................................................................................... ..<br /> ..................................................................................................................................................... ..<br /> ........................... …………………………………………………………………………………...<br /> ..................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................... ………………<br /> .................................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................................<br /> <br /> Văn<br /> Câu 1<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ IỂU ĐIỂM<br /> Đáp án<br /> + Nhữn biểu hiện v đức tính iản dị của Bác Hồ :<br /> - Ở: nh s n đơn sơ. Tron bữa ăn rất đ m b c, dân dã, đời<br /> thườn .<br /> - Cách l m việc: suốt đời, suốt n .<br /> - Tron cách nói v vi t: câu nói n ắn ọn, dễ hiểu v có ý<br /> n hĩa sâu xa.<br /> => Cuộc sốn iản dị, thanh b ch, tao nhã, suốt đời vì dân, vì<br /> nước.<br /> <br /> iểu điểm<br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> <br /> + Tron văn bản “Sốn ch t mặc ba ” h m Du Tốn đã sử dụn<br /> biện pháp n hệ thuật đặc sắc:<br /> - Tươn phản.<br /> (0,25 điểm)<br /> - Tăn cấp.<br /> (0,25 điểm)<br /> - Giá trị hiện thực: hản ánh sự đối lập a ắt v ho n toàn<br /> iữa cuộc sốn của nhân dân với cuộc sốn của bọn quan l i tiêu<br /> biểu l tên quan phủ lòn lan d thú trước sinh m n của n ười<br /> dân.<br /> (0,25 điểm)<br /> - Giá trị nhân đ o: Đó l sự cảm thôn sâu sắc của tác iả trước<br /> cảnh nhân dân hộ đê vô cùn vất vả v cảnh nhân dân điêu linh<br /> sau khi đê vỡ .<br /> (0,25 điểm)<br /> Tiếng Việt + Khái niệm câu rút ọn: Khi nói hoặc vi t, có thể lược bỏ một số<br /> th nh ph n của câu, t o th nh câu rút ọn.<br /> (0.5 điểm)<br /> Câu 1<br /> + Cách dùn câu rút ọn: Khi rút ọn câu c n chú ý:<br /> Câu 2<br /> <br /> - Khôn l m cho n ười n he, n ười đọc hiểu sai hoặc hiểu<br /> khôn đ đủ nội dun câu nói.<br /> - Khôn bi n câu nói th nh một câu cộc lốc, khi m nhã.<br /> <br /> Câu 2<br /> <br /> Tập làm<br /> văn<br /> <br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> <br /> a. Các ki n trúc sư xâ dựn n ôi nh n tron 3 năm.<br /> - Cách 1: Ngôi nh n được các ki n trúc sư xâ dựn tron 3<br /> năm.<br /> (0,25điểm)<br /> - Cách 2: N ôi nh n xâ dựn tron 3 năm.<br /> (0,25điểm)<br /> b. N ười ta dựn một lá cờ đ i ở iữa sân.<br /> - Cách 1: Một lá cờ đ i được (n ười ta) dựn ở iữa sân.<br /> (0,25điểm)<br /> - Cách 2: Một lá cờ đ i dựn ở iữa sân.<br /> (0,25điểm)<br /> a. Mở b i :<br /> <br /> - Giới thiệu vai trò của việc học tập đối với mỗi con n ười:<br /> L côn việc quan trọn , khôn học tập khôn thể thành<br /> n ười có ích.<br /> - Đặt vấn đ : Vậ c n học tập như th n o? Giới thiệu v<br /> trích dẫn lời khu ên của Lê-nin.<br /> b. Thân bài:<br /> * “Học, học nữa, học mãi” n hĩa l như th n o?<br /> - Lời khu ên n ắn ọn như một khẩu hiệu thúc iục mỗi<br /> n ười học tập.<br /> Lời khu ên chia th nh ba ý man tính tăn cấp:<br /> + Học: Thúc iục con n ười bắt đ u côn việc học tập, tìm<br /> hiểu v chi m lĩnh tri thức.<br /> + Học nữa: V trước đã thúc iục ta bắt đ u học tập, v thứ<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.25 điểm)<br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> hai thúc iục ta ti p tục học tập, học nữa man h m ý l đã<br /> học rồi, nhưn c n ti p tục học thêm nữa.<br /> + Học mãi: V thứ ba khẳn định một vấn đ quan trọn v<br /> côn việc học tập. Học tập l côn việc suốt đời, mãi mãi,<br /> con n ười c n phải luôn luôn học hỏi n a cả khi mình đã có<br /> được một vị trí nhất định tron xã hội.<br /> *T i sao phải “ Học, học nữa, học mãi” ?<br /> - Bởi học tập l con đườn iúp chún ta tồn t i v sốn tốt<br /> tron xã hội.<br /> - Bởi xã hội luôn luôn vận độn , cái mới luôn được sinh ra,<br /> n u khôn chịu khó học hỏi, ta sẽ nhanh chón l c hậu v<br /> ki n thức.<br /> - Bởi cuộc sốn có rất nhi u n ười t i iỏi, n u ta khôn nỗ<br /> lực học tập ta sẽ thua kém họ, tự l m mất đi vị trí của mình<br /> tron cuộc sốn .<br /> Học ở đâu v học như th n o?<br /> - Học trên lớp, tron sách vở, học ở th cô, b n bè, cuộc<br /> sốn ...<br /> - Khi khôn còn n ồi trên h nh trườn , ta vẫn có thể học<br /> thêm tron sách vở, tron cuộc sốn , tron côn việc....<br /> - Có thể học tron lúc l m việc, tron lúc nh n rỗi...<br /> Liên hệ: Bản thân v b n bè đã v đan vận dụn câu nói<br /> của Lê-nin ra sao (khôn n ừn học tập, học lẫn nhau, tìm<br /> sách vở bổ trợ...)<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.25 điểm)<br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> (0.25 điểm)<br /> (0.25 điểm)<br /> <br /> c. K t b i:<br /> <br /> - Khẳn định tính đún đắn v ti n bộ tron lời khu ên của<br /> Lê-nin: đó l lời khu ên đún đắn v có ích đối với mọi<br /> n ười, đặc biệt l lứa tuổi học sinh chún ta.<br /> <br /> DUYỆT CỦA TỔ CM<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (1.0 điểm)<br /> Bình Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2018<br /> GIÁO VIÊN RA ĐỀ<br /> Lê Thị hươn Lan<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ