Đề thi học kì 2 môn Hóa học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lý Thái Tổ - Mã đề 357

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      9      0
Mã tài liệu u3vcuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 27/11/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 5 Dung lượng 0.13 M Lần tải 0 Lần xem 9
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Để đạt được kết quả thi học kì 2 tốt hơn mời các bạn học sinh lớp 12 tham khảo Đề thi học kì 2 môn Hóa học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lý Thái Tổ - Mã đề 357. Hi vọng tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác để tự tin đạt kết quả cao trong bài thi. Chúc các bạn thi tốt!

SỞ GD & ĐT BẮC NINH<br /> TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ<br /> <br /> ĐỀ THI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> Môn: Hóa học- Lớp 12<br /> Ngày thi: 13/4/2017<br /> Thời gian làm bài: 50 phút;<br /> (40 Câu trắc nghiệm)<br /> Mã đề thi 357<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:..........................................................................<br /> Số báo danh:...............................................................................<br /> Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C =12; O =16; Mg =24; Al =27; Cl = 35,5; Ca<br /> = 40; Fe =56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba =137;<br /> Câu 1: Quặng Hematit nâu có chứa:<br /> A. FeCO3<br /> B. Fe2O3.nH2O<br /> C. Fe3O4<br /> D. Fe2O3 khan<br /> Câu 2: Có ba chất: Mg, Al, Al2O3. Có thể phân biệt ba chất chỉ bằng một thuốc thử nào sau<br /> đây?<br /> A. Dung dịch HNO3.<br /> B. Dung dịch HCl.<br /> C. Dung dịch CuSO4<br /> D. Dung dịch NaOH<br /> Câu 3: Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng<br /> A. Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+<br /> B. Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+ , Mg2+ là nước mềm<br /> C. Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần<br /> D. Nước cứng có chứa 1 trong 2 ion Cl- và SO42- hoặc cả 2 anion là nước cứng tạm thời<br /> Câu 4: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?<br /> A. Vôi sống (CaO).<br /> B. Đá vôi (CaCO3)<br /> C. Thạch cao nung (CaSO4.H2O)<br /> D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O)<br /> Câu 5: Chất nào sau đây không phải chất có tính lưỡng tính?<br /> A. Cr(OH)2<br /> B. Cr(OH)3<br /> C. Al2O3<br /> D. Cr2O3<br /> Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:<br /> (a) Nhiệt phân AgNO3.<br /> (b) Nung FeS2 trong không khí.<br /> (c) Nhiệt phân KNO3.<br /> (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư).<br /> (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.<br /> (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).<br /> (h) Nung Ag2S trong không khí.<br /> (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).<br /> Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là<br /> A. 5.<br /> B. 2.<br /> C. 3.<br /> D. 4.<br /> Câu 7: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 có hiện tượng là:<br /> A. Có bọt khí thoát ra<br /> B. Có kết tủa trắng<br /> C. Có kết tủa trắng và bọt khí<br /> D. Không có hiện tượng gì<br /> Câu 8: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có<br /> môi trường kiềm là:<br /> A. Na, Fe, K<br /> B. Be, Na, Ca<br /> C. Na, Cr, K<br /> D. Na, Ba, K<br /> Câu 9: Cho các phản ứng sau (xảy ra trong điều kiện thích hợp)<br /> (1) CuO + H2 → Cu + H2O;<br /> (2) CuCl2 → Cu + Cl2;<br /> (3) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu;<br /> (4) 3CO + Fe2O3 → 3CO2 + 2Fe.<br /> Số phản ứng dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp thủy luyện là<br /> A. 1.<br /> B. 4.<br /> C. 3.<br /> D. 2.<br /> Câu 10: Khi nhỏ dung dịch axit H2SO4 loãng đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch chứa<br /> NaOH và Na2CrO4 thì hiện tượng xảy ra là:<br /> Trang 1/5 - Mã đề thi 357<br /> <br /> A. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.<br /> B. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang da cam.<br /> C. Dung dịch màu vàng bị mất màu.<br /> D. Dung dịch màu da cam bị mất màu.<br /> Câu 11: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ (biết Fe có số hiệu là 26)<br /> A. [Ar]3d34s2<br /> B. [Ar]3d6<br /> C. [Ar]3d5<br /> D. [Ar]3d4<br /> Câu 12: Dung dịch chất nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu<br /> được kết tủa trắng?<br /> A. H2SO4.<br /> B. FeCl3.<br /> C. AlCl3.<br /> D. Ca(HCO3)2.<br /> Câu 13: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?<br /> A. Mg.<br /> B. Al.<br /> C. Li.<br /> D. Ca<br /> Câu 14: Có bốn kim loại Na, Cu, Fe, Al. Thứ tự tính khử giảm dần là<br /> A. Al, Na, Cu, Fe.<br /> B. Na, Al, Fe, Cu.<br /> C. Cu, Na, Al, Fe.<br /> D. Na, Fe, Cu, Al.<br /> Câu 15: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm<br /> màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước . Công thức hoá học của phèn chua là.<br /> A. Na2SO4.Al2(SO4)3 .24H2O.<br /> B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.<br /> C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O<br /> D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.<br /> +<br /> Câu 16: Ion Na bị khử khi:<br /> A. Điện phân dung dịch NaCl<br /> B. Điện phân dung dịch Na2SO4.<br /> C. Điện phân dung dịch NaOH<br /> D. Điện phân nóng chảy NaCl.<br /> Câu 17: Hợp chất X của sắt phản ứng với HNO3 không theo sơ đồ:<br /> X + HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là:<br /> A. Fe2O3<br /> B. FeO<br /> C. Fe3O4<br /> D. Fe(OH)2<br /> Câu 18: Phương trình hóa học nào sau đây sai?<br /> A. Cu + 2FeCl3(dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2. B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.<br /> t<br /> C. H2 + CuO <br /> D. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn.<br />  Cu + H2O.<br /> Câu 19: Kim loại có thể được điều chế từ quặng boxit là kim loại nào.<br /> A. Fe<br /> B. Al<br /> C. Cu<br /> D. Cr<br /> Câu 20: Tiến hành các thí nghiệm sau:<br /> (1) Ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO3.<br /> (2) Ngâm một lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.<br /> (3) Ngâm một lá nhôm trong dung dịch NaOH loãng.<br /> (4) Ngâm một lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl loãng.<br /> (5) Để một vật bằng thép ngoài không khí ẩm.<br /> (6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.<br /> Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là<br /> A. 3.<br /> B. 1.<br /> C. 2.<br /> D. 4.<br /> Câu 21: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là<br /> A. tính axit.<br /> B. tính khử.<br /> C. tính oxi hóa<br /> D. tính bazơ.<br /> Câu 22: Vỏ tàu biển làm bằng thép thường có ghép những mảnh kim loại khác để làm giảm<br /> ăn mòn vỏ tàu trong nước biển. Kim loại nào trong số các kim loại dưới đây phù hợp tốt nhất<br /> cho mục đích này là:<br /> A. Đồng<br /> B. Ni<br /> C. Chì<br /> D. Kẽm<br /> Câu 23: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?<br /> A. Au.<br /> B. Hg.<br /> C. W.<br /> D. Pb<br /> Câu 24: Cấu hình chung lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ là:<br /> A. ns1<br /> B. ns2<br /> C. ns2np2<br /> D. ns2np1<br /> Trang 2/5 - Mã đề thi 357<br /> <br /> Câu 25: Nêu hiện tượng khi cho dung dịch NH3 từ từ đến dư vào dung dịch AlCl3.<br /> A. Tạo kết tủa dạng keo trắng sau đó tan dần.<br /> B. Lúc đầu không có hiện tượng gì sau đó tạo kết tủa dạng keo trắng.<br /> C. Không có hiện tượng gì.<br /> D. Tạo kết tủa dạng keo trắng không tan.<br /> Câu 26: Hòa tan m gam kim loại Na vào trong H2O thu được dd X. Trung hòa dung dịch X<br /> cần 100 ml dd H2SO4 1M. Giá tri của m là:<br /> A. 4,6<br /> B. 2,3<br /> C. 6,9<br /> D. 9,2<br /> Câu 27: Kim loại có các tính chất vật lý chung là:<br /> A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.<br /> B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.<br /> C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.<br /> D. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.<br /> Câu 28: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55<br /> gam muối clorua . Kim loại đó là kim loại nào sau đây.<br /> A. Ca<br /> B. Be<br /> C. Mg<br /> D. Ba<br /> Câu 29: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng<br /> dư thu được 3,733 lit H2 (đktc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là:<br /> A. 20%.<br /> B. 35%.<br /> C. 40%.<br /> D. 50%.<br /> Câu 30: Hòa tan hết 13,04 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe và Al (trong đó Al chiếm 27/163<br /> về khối lượng) bằng 216,72 gam dung dịch HNO3 25% (dùng dư), thu được 228,64 gam dung<br /> dịch Y và thoát ra một chất khí N2 duy nhất. Để tác dụng tối đa các chất trong dung dịch Y<br /> cần 0,85 mol KOH. Nếu cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng<br /> không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị m gần nhất với:<br /> A. 16,9.<br /> B. 15,8.<br /> C. 17,7.<br /> D. 14,6.<br /> Câu 31: Nung nóng 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một<br /> thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 dư, thu<br /> được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là<br /> A. 0,16.<br /> B. 0,12.<br /> C. 0,18.<br /> D. 0,14.<br /> Câu 32: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và<br /> Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất<br /> rắn Y. Giá trị của m là<br /> A. 2,16.<br /> B. 0,64.<br /> C. 2,80.<br /> D. 4,08.<br /> Câu 33: Cho 7,36 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2<br /> khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch<br /> H2SO4 đặc nóng dư thu được 5,04 lít khí SO2 đktc (là sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch<br /> NaOH dư vào Z được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 7,2<br /> gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:<br /> A. 60,87%<br /> B. 83,7%<br /> C. 49,46%<br /> D. 38,04%<br /> Câu 34: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng<br /> kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:<br /> A. 2.<br /> B. 1,2.<br /> C. 2,4.<br /> D. 1,8.<br /> Câu 35: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp<br /> NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là<br /> A. 3,940.<br /> B. 1,970.<br /> C. 1,182.<br /> D. 2,364.<br /> Câu 36: Khối lượng khí clo tác dụng vừa đủ với kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3 là:<br /> A. 12,3 gam.<br /> B. 13,2 gam.<br /> C. 21,3 gam<br /> D. 23,1 gam.<br /> Trang 3/5 - Mã đề thi 357<br /> <br /> Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư thu được<br /> 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y thu<br /> được 4,302 gam kết tủa . Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác<br /> dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa . Giá trị của m là:<br /> A. 7,09<br /> B. 6,79<br /> C. 5,99<br /> D. 2,93<br /> Câu 38: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng 8,04 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung<br /> nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu<br /> được 13,5 gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:<br /> A. 5,62.<br /> B. 5,88.<br /> C. 6,87.<br /> D. 7,48.<br /> Câu 39: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được<br /> 336 ml khí H2 đktc thì thấy khối lượng kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là:<br /> A. Mg<br /> B. Al<br /> C. Fe<br /> D. Zn<br /> Câu 40: Nung nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không<br /> khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ<br /> với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của V là<br /> A. 150.<br /> B. 100.<br /> C. 300<br /> D. 200.<br /> --------------------------------------------------------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 4/5 - Mã đề thi 357<br /> <br /> SỞ GD & ĐT BẮC NINH<br /> TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ<br /> <br /> Câu<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> 36<br /> 37<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> <br /> 132<br /> B<br /> C<br /> C<br /> B<br /> D<br /> A<br /> D<br /> B<br /> D<br /> A<br /> A<br /> C<br /> B<br /> D<br /> C<br /> B<br /> D<br /> B<br /> B<br /> B<br /> A<br /> B<br /> A<br /> A<br /> C<br /> A<br /> C<br /> B<br /> A<br /> C<br /> A<br /> C<br /> D<br /> D<br /> D<br /> C<br /> A<br /> A<br /> D<br /> C<br /> <br /> ĐỀ THI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> Môn: Hóa học- Lớp 12<br /> Ngày thi: 13/4/2017<br /> Thời gian làm bài: 50 phút;<br /> (40 Câu trắc nghiệm)<br /> 209<br /> B<br /> C<br /> A<br /> B<br /> D<br /> B<br /> A<br /> D<br /> D<br /> C<br /> C<br /> B<br /> C<br /> C<br /> B<br /> B<br /> B<br /> D<br /> A<br /> A<br /> A<br /> C<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> D<br /> C<br /> A<br /> D<br /> B<br /> C<br /> D<br /> B<br /> A<br /> A<br /> C<br /> D<br /> C<br /> A<br /> <br /> 357<br /> B<br /> D<br /> D<br /> C<br /> A<br /> C<br /> B<br /> D<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> C<br /> B<br /> C<br /> D<br /> A<br /> D<br /> B<br /> A<br /> B<br /> D<br /> B<br /> B<br /> D<br /> A<br /> A<br /> A<br /> C<br /> A<br /> C<br /> D<br /> A<br /> A<br /> B<br /> C<br /> C<br /> B<br /> C<br /> C<br /> <br /> 485<br /> A<br /> D<br /> D<br /> D<br /> C<br /> A<br /> A<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> A<br /> C<br /> B<br /> C<br /> A<br /> B<br /> B<br /> A<br /> A<br /> C<br /> B<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> C<br /> A<br /> B<br /> B<br /> C<br /> A<br /> B<br /> B<br /> B<br /> C<br /> C<br /> C<br /> C<br /> <br /> Trang 5/5 - Mã đề thi 357<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lý Thái Tổ - Mã đề 357

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
u3vcuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kỳ 2 Hóa 12, Đề thi HK2 Hóa 12, Đề thi Hóa học 12 HK2, Đề thi Hóa học 12, Đề kiểm tra HK2 Hóa học 12, Kiểm tra Hóa 12 HK2, Ôn tập Hóa học 12, Ôn thi Hóa học 12
Ngày đăng
27/11/2018
Loại file
PDF
Số trang
5
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
9
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Hoa-hoc-12-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Ly-Thai-To-Ma-de-357.PDF[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT