Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Trường Chinh - Mã đề 101

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      14      0
Mã tài liệu ds0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 2 Dung lượng 0.27 M Lần tải 0 Lần xem 14
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Gửi đến các bạn Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Trường Chinh - Mã đề 101 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

– ĐT ĐẮK LẮK<br /> Trư<br /> <br /> T<br /> Đ<br /> <br /> T Trư<br /> <br /> Đ KIỂM TRA HỌ KÌ II ĂM<br /> <br /> nh<br /> <br /> T<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ỌC 2017- 2018<br /> <br /> MÔN: HÓA HỌC LỚP 11<br /> T<br /> <br /> r<br /> <br /> M<br /> <br /> 101<br /> <br /> Cho biết khố lượng các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na=23; S=32;<br /> Cl =35,5; Cu= 64; Ag = 108<br /> T<br /> Họ và tên họ<br /> PHẦN I<br /> <br /> ,<br /> <br /> ượ<br /> <br /> TT<br /> <br /> ọc sinh làm trên giấy thi)<br /> <br /> ……………………………………………………..<br /> m): TRẮC NGHIỆM (20 câu; họ<br /> <br /> o<br /> <br /> rò<br /> <br /> …………………………….<br /> rê<br /> <br /> thi)<br /> <br /> 1. Sản phẩm chính khi cho propan tác dụng với khí Cl2 với tỉ lệ số mol 1:1 là:<br /> A. CH3-CH(Cl)-CH2Cl.<br /> B. CH2Cl-CH2-CH2Cl.<br /> C. CH3-CH2-CH2Cl.<br /> D. CH3 -CH(Cl)-CH3.<br /> 2. Dãy các chất được sắp xế t<br /> t t<br /> ầ<br /> ệt đ s ủa các chất ?<br /> A. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO.<br /> B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH.<br /> C. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.<br /> D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO.<br /> 3. C 15 6<br /> z t<br /> ụ<br /> ết vớ C 2 (x t<br /> ếu ệu suất ả<br /> đ t 100 t<br /> ố ượ<br /> z t u đượ<br /> u<br /> A. 22,7 gam.<br /> B. 19 gam.<br /> C. 18 gam.<br /> D. 22,5 gam.<br /> 4. u<br /> ợ<br /> 01<br /> C 3<br /> v 02<br /> C2H5<br /> vớ 2SO4 đ<br /> 140oC<br /> ố ượ<br /> t t u<br /> đượ<br /> A. 9,7 gam.<br /> B. 12,4 gam.<br /> C. 7 gam.<br /> D. 15,1 gam.<br /> 5. A đ<br /> s u đây<br /> ả<br /> đ<br /> ợp?<br /> A. Isopren.<br /> B. Buta-1,3-đ<br /> C. Hexa-2,4-đ<br /> D. Buta-1,2-đ<br /> 6. P ươ<br /> đ ều chế ancol etylic từ chất nào s u đây<br /> ươ<br /> s<br /> A. Etylclorua.<br /> B A đ t x t<br /> C. Etilen.<br /> D. Tinh b t.<br /> 7. C 3<br /> t xt<br /> xy<br /> đơ<br /> t<br /> ụ vừ đủ vớ 100<br /> u<br /> 0 5M C<br /> t c<br /> cấu t<br /> ủ xt<br /> A. C3H7COOH.<br /> B. C2H5COOH.<br /> C. CH3COOH.<br /> D. HCOOH.<br /> o<br /> 8. A đ t<br /> t ể tham gia phản<br /> tr<br /> ươ v<br /> ản ng với H2(Ni, t ). Qua hai phản<br /> đ<br /> ng tỏ<br /> đ t<br /> A. Chỉ thể hiện tính oxi hóa.<br /> B. Không thể hiện tính oxi hóa và tính khử.<br /> C. Thể hiện tính oxi hóa và tính khử.<br /> D. Chỉ thể hiện tính khử.<br /> 9. C<br /> u đ ng phân ankin có công th c phân tử C5H8?<br /> A. 3.<br /> B. 5.<br /> C. 4.<br /> D. 2.<br /> 10. Phenol (C6H5OH) tác dụ được với tất cả các chất tr<br /> ãy<br /> s u đây<br /> A. Na, NaOH, HCl.<br /> B. Na, NaOH, Na2CO3<br /> C. NaOH, Mg, Br2.<br /> D. K, KOH, Br2.<br /> 11. Stiren không phản<br /> được với những chất<br /> s u đây<br /> o<br /> A. Khí H2 ,Ni,t<br /> B. Dd NaOH.<br /> C. Dd KMnO4.<br /> D. Dd Br2.<br /> 12. Số đ<br /> â<br /> đơ<br /> c, m ch h có cùng công th c phân tử C4H10O là:<br /> A. 4.<br /> B. 8.<br /> C. 2.<br /> D. 6.<br /> 13. ốt cháy hoàn toàn 2,24 lít h n hợ A (đ t<br /> m CH4, C2H6 và C3H8 t u được V lít khí CO2 (đ t v 7 2<br /> gam H2O. Giá tr của V là :<br /> A. 6,72.<br /> B. 4,48.<br /> C. 5,60.<br /> D. 2,24.<br /> 14. Hợp chất t<br /> s u đây t<br /> ụng với dung d ch AgNO3/NH3 cho kết tủa vàng?<br /> A. But-1-en.<br /> B. Pent-2-en.<br /> C. But-2-in.<br /> D. But-1-in.<br /> 15. Các Ankan không tham gia lo i phản ng nào:<br /> A. Phản ng thế.<br /> B. Phản ng tách.<br /> C. Phản ng c ng.<br /> D. Phản ng cháy.<br /> [Mã đề 101]<br /> <br /> Trang 1/2<br /> <br /> 16. Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên là:<br /> A. 2-metylbut-2-en.<br /> B. 3-metylbut-2-en.<br /> C. 2-metylbut-1-en.<br /> D. 2-metylbut-3-en.<br /> 17. Dãy đ<br /> đẳng của benzen có công th c chung là:<br /> A. CnH2n+6 ; n  6.<br /> B. CnH2n-6 ; n  3.<br /> C. CnH2n-6 ; n ≤ 6.<br /> D. CnH2n-6 ; n  6.<br /> 18. Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử<br /> ướ đây t ể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?<br /> A. Dd HCl.<br /> B. Dd Brom.<br /> C. Dd KMnO4.<br /> D. Oxi không khí.<br /> 19. Ả<br /> ư ng của nhóm đến gố<br /> y v<br /> ược l được ch ng minh b i phản ng của phenol với:<br /> A. Dung d ch NaOH v ước brom.<br /> B. Dung d<br /> v f<br /> đ t<br /> C.<br /> v ước brom.<br /> D. ước brom và dung d ch NaOH.<br /> 20. Cho 14 gam h n hợ 2<br /> đ<br /> đẳng liên tiế đ qu u<br /> ước brom thấy làm mất màu vừ đủ<br /> dung d ch ch a 64 gam Br2. Công th c phân tử của các anken là:<br /> A. C4H8 và C5H10.<br /> B. C3H6 và C4H8.<br /> C. C2H4 và C3H6.<br /> D. C4H8 và C5H10.<br /> PHẦN II ,<br /> m): TỰ LUẬN<br /> âu 1<br /> a.<br /> c.<br /> e.<br /> âu<br /> <br /> 1,<br /> m): Gọi tên các chất sau theo danh pháp IUPAC:<br /> CH3 – CH2 – COOH<br /> b. CH3 – CH2 OH<br /> CH3 – CH(CH3) – CH3<br /> d. CH2 = CH – CH = CH2<br /> CH3 – C<br /> f C ≡C – C(CH3)2 – CH3<br /> 1,<br /> m): Viết<br /> ươ tr<br /> ản ng th c hiệ sơ đ chuyển hóa sau:<br /> (1)<br /> (2)<br /> (3)<br /> (4)<br /> (5)<br /> (6)<br /> C2H2 <br />  C2H6 <br />  C2H5Cl <br />  C2H5OH <br />  CH3CHO <br />  C2H5OH <br />  CH3COOH.<br /> <br /> Câu 3 ,<br /> m): Cho 15,2 gam h n hợp A g m etanol và propan-1-ol tác dụng với Na kim lo<br /> 3,36 lít H2 (đ t<br /> a. Tính thành phần phầ tră về khố ượng từng ancol trong h n hợp A.<br /> b. Oxi hóa hoàn toàn 15,2 gam h n hợp ancol trên bằ Cu đu<br /> s uđ đ t<br /> hữu ơ<br /> t<br /> ụng vớ ượ<br /> ư u<br /> ch AgNO3/NH3 t t u đượ<br /> A ↓ Tí<br /> ---HẾT---<br /> <br /> [Mã đề 101]<br /> <br /> ư t u được<br /> <br /> sản phẩm<br /> <br /> Trang 2/2<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Trường Chinh - Mã đề 101

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
ds0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Hóa học 11, Đề thi môn Hóa học lớp 11, Đề kiểm tra HK2 Hóa học 11, Kiểm tra Hóa học 11 HK2, Đề thi HK2 môn Hóa học, Ôn tập Hóa học 11, Ôn thi Hóa học 11
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
2
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
14
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Hoa-hoc-11-nam-2017-2018-Truong-THPT-Truong-Chinh-Ma-de-101.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT