Xem mẫu

TRƯỜNG THCS<br /> TRÚC LÂM<br /> <br /> KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: GDCD – LỚP 6<br /> Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh:……………………………………………..Lớp 6…………………<br /> Số báo danh<br /> <br /> Giám thị 1<br /> <br /> Giám thị 2<br /> <br /> Số phách<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Giám khảo 1<br /> <br /> Giám khảo 2<br /> <br /> Số phách<br /> <br /> Câu 1: ( 2 điểm).<br /> Em hãy kể tên 4 hành vi thực hiện tốt và 4 hành vi vi phạm an toàn giao thông<br /> đường bộ mà em biết ?<br /> Câu 2: ( 2 điểm).<br /> Công dân là gì ? Khi nào một công dân được công nhận là một công dân nước Cộng hòa<br /> xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Theo em, học sinh cần làm gì để trở thành công dân có ích?<br /> Câu 3: ( 2 điểm).<br /> Học tập có tầm quan trọng đối với con người như thế nào ? Em hiểu gì về quyền và nghĩa<br /> vụ học tập của công dân ?<br /> Câu 4: ( 2 điểm). Sơn và Hải cùng học lớp 6. Một hôm, Sơn bị mất chiếc bút đẹp mới<br /> mua, tìm mãi không thấy Sơn đổ cho Hải lấy cắp. Hải không lấy nhưng nói mãi Sơn<br /> không nghe nên Hải đấm Sơn một cái khiến son chảy máu mũi.<br /> a. Việc làm của sơn đúng hay sai ? Vì sao ?<br /> b. Hành vi của Hải đúng hay sai ? Vì sao?<br /> c. Nếu em là Hải em sẽ xử sự như thế nào trong tình hướng trên?<br /> BÀI LÀM<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC KÌ II<br /> MÔN: GDCD 6<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Câu 1 (2.0 điểm): Mỗi hành vi kể đúng được 0,25đ<br /> - HS kể tên 4 hành vi thực hiện tốt an toàn giao thông đường bộ của học sinh: đi đúng<br /> phần đường quy định; tuân thủ tín hiệu đèn hoặc chỉ dẫn của cảnh sát giao thông; khi đi xe đạp<br /> không sử dụng ô; đi bộ vào sát mép đường hoặc hè phố, lề đường,…. (1.0 điểm)<br /> - 4 hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ của học sinh: đi xe đạp dàn hàng<br /> ngang trên đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp máy; vượt đèn đỏ, thả hai tay<br /> khi điều khiển xe đạp,... (1.0 điểm)<br /> (Tùy vào nội dung ví dụ của HS nêu, GV cho điểm phù hợp)<br /> Câu 2 (2.0 điểm):<br /> - Công dân là dân của một nước (0,5 điểm)<br /> - Một công dân được công nhận là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt<br /> Nam khi là người có quốc tịch Việt Nam. (0,5 điểm)<br /> - Để trở thành công dân có ích HS cần: chăm chỉ học tập, nghiêm túc thực hiện quy<br /> định của trường lớp; thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh, thực hiện tốt bổn phận<br /> trong gia đình,......(1,0 điểm)<br /> Câu 3 (3.0 điểm):<br /> - Học tập có tầm quan trọng: Giúp em có kiến thức, có hiểu biết được phát triển<br /> toàn diện trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội góp ghần xây dựng đất nước<br /> giàu mạnh..... (1,0 điểm)<br /> - Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân được thể hiện:<br /> + Mọi công dân có thể học không hạn chế từ tiểu học đến trung học, đại học sau<br /> đại học; có thể học bất cứ ngành nghề nào thích hợp với bản thân; tùy điều kiện cụ thể<br /> học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời. (1,0 điểm)<br /> + Trẻ em trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành cấp học phổ<br /> cập theo quy định của Nhà nước (1,0 điểm)<br /> Câu 4 (3.0 điểm):<br /> a, Sơn đã sai vì cha có chứng cứ đã đổ cho Hải lấy cắp, Sơn đã xỳc phạm đến<br /> danh dự ngời khác -> vi phạm pháp luật. (1,0 điểm)<br /> b, Hải đánh Sơn là sai vỡ Hải đó xâm phạm đến thân thể, sức khoẻ người khác. -><br /> vi phạm pháp luật. (1,0 điểm)<br /> c, Nếu là Sơn em sẽ bình tĩnh tìm hiểu, khi không biết chính xác ai lấy thì nhờ sự<br /> giúp đỡ của bạn bè, thầy cô. (0,5 điểm)<br /> Nếu là Hải em sẽ bình tĩnh giải thích với Sơn, nếu Sơn không chịu nghe thì em<br /> báo cáo sự việc nhờ thầy cô giải quyết. (0,5 điểm)<br /> (Căn cứ vào mức độ giải thích hợp lí của HS trong từng ý để giáo viên cho điểm phù hợp)<br /> <br />