Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 năm 2017-2018 - Trường THPT Đoàn Thượng - Mã đề 357

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      7      0
Mã tài liệu v40cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 5 Dung lượng 0.25 M Lần tải 0 Lần xem 7
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mời các bạn học sinh lớp 12 cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 năm 2017-2018 - Trường THPT Đoàn Thượng - Mã đề 357 dưới đây làm tài liệu ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới. Đề thi đi kèm đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được lực học của bản thân, từ đó đặt ra hướng ôn tập phù hợp giúp các em tự tin đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƢƠNG<br /> TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG<br /> <br /> MÃ ĐỀ THI: 357<br /> <br /> ĐỀ THI KIỂM TRA HKII, NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: GDCD 12<br /> Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)<br /> Số câu của đề thi: 40 câu trắc nghiệm – Số trang: 04 trang<br /> <br /> - Họ và tên thí sinh: ....................................................<br /> <br /> – Số báo danh : ........................<br /> <br /> Câu 1. Trong kỳ bầu cử ĐBHĐND huyện, vì bận học lên H nhờ bố đẻ đi bỏ phiếu hộ, chị M bị tàn tật<br /> không viết đƣợc phiếu bầu nên nhờ bố đẻ là ông T viết hộ và bỏ vào hòm phiếu, Chị Q là ứng cử viên<br /> của đợt bầu cử này đã vận động bố H bỏ phiếu cho mình, ông C nghe thấy nên bày tỏ quan điểm không<br /> đồng tình với chị Q, ông có trao đổi việc này với anh K là tổ trƣởng tổ bầu cử, nhƣng vì bị lôi kéo nên<br /> anh K không phản ứng gì. Những ai không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?<br /> A. H, M, bố H, chị Q.<br /> B. Anh H, Chị Q, bố H, anh K.<br /> C. Chị M, ông T, ông C.<br /> D. Bố H, anh K, chị Q.<br /> Câu 2. Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là biểu hiện của hình thức dân chủ nào?<br /> A. Dân chủ tập trung.<br /> B. Dân chủ xã hội chủ nghĩa.<br /> C. Dân chủ trực tiếp.<br /> D. Dân chủ gián tiếp.<br /> Câu 3. Khi chúng ta sao chép nguyên văn (không chỉnh sửa, biên tập, tóm lƣợc) hay là lƣu truyền tác<br /> phẩm của ngƣời khác mà không xin phép (trái phép) chúng ta không ghi rõ nguồn và tên tác giả chính<br /> thức thì bản thân chúng ta vi phạm quyền gì dƣới đây?<br /> A. Vi phạm bản quyền tác giả.<br /> B. Vi phạm quyền sáng tạo.<br /> C. Vi phạm quyền sáng tác.<br /> D. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.<br /> Câu 4. Anh K không thi đỗ Đại học, anh đã đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, hết nghĩa vụ anh nộp hồ sơ<br /> vào trƣờng Cao đẳng nghề miền Bắc thuộc Quân khu III chuyên ngành sửa chữa ô tô 3 năm, anh tốt<br /> nghiệp loại ƣu và đƣợc nhận làm tại tập đoàn ô tô Trƣờng Hải Hƣng Yên, tại đây anh đƣợc bố trí vị trí<br /> tổ trƣởng điều hành, để nâng cao trình độ anh tiếp tục nộp hồ sơ theo học trƣờng ĐHBK hệ tại chức<br /> chuyên ngành ô tô, mức lƣơng của anh hiện nay khá hấp dẫn. Anh K đã thực hiện nội dung quyền học<br /> tập nào của công dân?<br /> A. Học bất cứ ngành nghề nào.<br /> B. Bình đẳng về cơ hội học tập.<br /> C. Học không hạn chế.<br /> D. Học thƣờng xuyên, học suốt đời.<br /> Câu 5. Nội dung nào dƣới đây không thuộc quyền học tập của công dân?<br /> A. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.<br /> B. Học theo mong muốn của cha mẹ.<br /> C. Học bất cứ ngành, nghề nào phù họp.<br /> D. Học từ thấp đến cao.<br /> Câu 6. Mọi công dân đều đƣợc học ở các trƣờng cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể hiện<br /> nội dung; quyền học.<br /> A. trực tuyến.<br /> B. liên thông.<br /> C. không hạn chế.<br /> D. theo chi định.<br /> Câu 7. Anh T bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề phát triển kinh tế của nơi mình đang sinh sống trong<br /> một cuộc họp hội đồng nhân dân. Nhƣ vậy anh T đã thực hiện:<br /> A. quyền tham gia quản lí nhà nƣớc và xã hội.<br /> B. quyền tự do ngôn luận.<br /> C. quyền tự do báo chí.<br /> D. nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ đất nƣớc.<br /> Câu 8. Trong lúc chị B ra ngoài, thấy điện thoại của chị báo có tin nhắn, anh C cùng phòng mở ra đọc<br /> rồi xóa tin nhắn đó. Anh C đã vi phạm quyền nào dƣới đây cùa công dân?<br /> A. Đƣợc pháp luật bảo hộ về danh dự, uy tín, nhân phẩm.<br /> B. Đƣợc bảo đảm an toàn và bí mật thƣ tín, điện thoại, điện tín.<br /> C. Đƣợc bảo đảm an toàn về tài sản.<br /> <br /> D. Đƣợc tự do lựa chọn thông tin.<br /> Câu 9. Từ khi vào năm học lớp 12, An có ngƣời yêu và bắt đầu ít tâm sự với bố mẹ và cô thƣờng<br /> nhắn tin điện thoại cho ngƣời yêu. Mẹ An cảm thấy lo lắng khi An lúc vui lúc buồn mà lại hay thẩn<br /> thơ. Nên mẹ An đã lén xem trộm điện thoại của An. Một thời gian sau An phát hiện và nói là mẹ<br /> không đƣợc phép xem trộm điện thoại của con nhƣ vậy nữa. Mẹ An thì cho rằng điều đó không có gì là<br /> sai, mẹ An chỉ muốn hiểu An hơn và lo lắng cho con mà thôi chứ mẹ không có ý gì xấu. Theo bạn, mẹ<br /> An có vi phạm quyền gì không?<br /> A. Vi phạm quyền bí mật về đời tƣ.<br /> B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.<br /> C. Vi phạm quyền đƣợc đảm bảo an toàn thƣ tín.<br /> D. Vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.<br /> Câu 10. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân<br /> A. khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền hoạt động kinh doanh.<br /> B. đều có quyền thành lập doanh nghiệp.<br /> C. đƣợc tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào, miễn là nộp thuế đầy đủ.<br /> D. đều đƣợc quyền tự do tuyệt đối trong kinh doanh.<br /> Câu 11. A và H cùng học lớp 12 cả hai đều đem lòng yêu L một bạn gái lớp khác. Nhƣng L chỉ dành<br /> tình cảm cho A. Bực tức vì không đƣợc L đáp lại tình cảm, H đã tung tin xấu về L trên Facebook. Để<br /> bảo vệ ngƣời yêu của mình, A đã đánh H làm cho H phải vào viện điều trị. Trong trƣờng hợp này,<br /> những ai đã xâm phạm đến quyền tự do cơ bản của công dân?<br /> A. A và H.<br /> B. Chỉ mình A.<br /> C. A và L.<br /> D. Chỉ mình H.<br /> Câu 12. Bạn T 16 tuổi có chiều cao, ngoại hình và thể lực tốt có năng khiếu môn bóng chuyền, trong<br /> kì thi tuyển học sinh giỏi môn thể chất cấp Tỉnh bạn đủ tiêu chuẩn về kĩ thuật chuyên môn và thể lực<br /> nên đƣợc ông S Hiệu trƣởng trƣờng văn hóa thể thao quân đội đặc cách nhận em vào trƣờng, bạn T rất<br /> yêu thích môn thể thao này và rất muốn đƣợc đi học nhƣng chị X là mẹ ruột không muốn con gái đi<br /> theo thể thao, còn anh K muốn ủng hộ con gái, những ai không vi phạm quyền đƣợc phát triển của<br /> công dân?<br /> A. Bạn T, giám đốc S.<br /> B. T,Giám đốc S và anh K.<br /> C. Giám đốc S.<br /> D. Bạn T, Giám đốc S, anh K.<br /> Câu 13. Khi bị bất cứ ai bắt giữ mà em không vi phạm pháp luật, em sẽ chọn cách ứng xử nào dƣới đây?<br /> A. Đấu tranh lí lẽ, kiên quyết không cho họ bắt mình.<br /> B. Yêu cầu họ cho xem lệnh bắt giữ ngƣời, báo cho ngƣời thân biết để can thiệp.<br /> C. Tìm cách chống lại họ để tự bảo vệ bản thân.<br /> D. Thực hiện theo yêu cầu của họ và gọi điện cho ngƣời thân tới giúp đỡ.<br /> Câu 14. Trong tiết học môn GDCD về bài tự nhận thức và hoàn thiện bản thân, GVBM phát cho học<br /> sinh 10 câu hỏi trong đó có câu hỏi; người thầy mà em thần tượng nhất là ai? Các bạn học sinh đã có<br /> cơ hội để bộc bạch suy nghĩ từ sâu trái tim mình. Việc làm này của học sinh là đang thực hiện quyền gì<br /> của công dân?<br /> A. Quyền tự do ngôn luận.<br /> B. Quyền tự do dân chủ.<br /> C. Quyền tự do cơ bản.<br /> D. Quyền nhân thân.<br /> Câu 15. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị<br /> thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ.<br /> A. tập trung.<br /> B. đại diện.<br /> C. trực tiếp.<br /> D. gián tiếp.<br /> Câu 16. Trong thời gian hƣởng án treo do nuôi con nhỏ, A đã mở cho xƣởng sản xuất đồ gốm tăng<br /> thu nhập cho 20 công nhân do chị quản lý. Chị A băn khoăn không biết việc làm đó đúng hay không?.<br /> Em sẽ chọn phƣơng án nào sau đây giúp chị A?<br /> A. Im lặng và không liên quan tới mình.<br /> <br /> B. Nói với chị A chị thuộc đối tƣợng không đƣợc quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại<br /> Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp (đang chấp hành hình phạt án treo của tòa án)<br /> C. Em khuyên chị nên trốn đi mở xƣởng nơi khác cho thoát án treo.<br /> D. Khuyến khích chị A tạo thu nhập kinh tế gia đình chị và cho 20 công nhân.<br /> Câu 17. "Mọi công dân có quyền học từ thấp đến cao, học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng<br /> nhiều hình thức, học thƣờng xuyên, học suốt đời" là nội dung thuộc;<br /> A. Khái niệm quyền học tập của công dân.<br /> B. Ý nghĩa quyền học tập của công dân.<br /> C. Bình đẳng về cơ hội học tập của công dân.<br /> D. Nội dung quyền học tập của công dân<br /> Câu 18. Theo quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Nếu ngƣời khiếu nại vẫn không đồng ý với<br /> quyết định giải quyết lần hai thì trong thời hạn do luật định có quyền:<br /> A. Tiếp tục khiếu nại lần 3 lên Cơ quan điều tra.<br /> B. Khiếu nại lên Thủ tƣớng chính phủ..<br /> C. Tiếp tục khiếu nại lần 3 lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.<br /> D. Khởi kiện ra Toà Hành chính thuộc Toà án nhân dân.<br /> Câu 19. Chủ thể nào dƣới đây có quyền tố cáo?<br /> A. Chỉ cán bộ công chức nhà nƣớc.<br /> B. Mọi cá nhân, tổ chức.<br /> C. Chỉ những ngƣời đã thành niên.<br /> D. Chỉ công dân.<br /> Câu 20. Phát hiện công ty A xả nƣớc thải gây ô nhiễm nguồn nƣớc trong khu dân cƣ em cần lựa chọn cách xử<br /> sự nào dƣới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?<br /> A. Đe dọa những ngƣời làm trong cơ sở này.<br /> B. Yêu cầu cơ sở chế biến ngừng hoạt động.<br /> C. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân phƣờng.<br /> D. Yêu cầu cơ sở chế biến bồi thƣờng cho dân.<br /> Câu 21. Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đƣa tin đồn thất thiệt<br /> về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức<br /> giận đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dƣới đây phải chịu<br /> trách nhiệm pháp lí?<br /> A. Vợ chồng chị N.<br /> B. Vợ chồng chị V và chị D.<br /> C. Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D.<br /> D. Vợ chồng chị V, vợ chồng chị N và chị D.<br /> Câu 22. "Công dân có quyền đƣợc bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm."<br /> là một nội dung thuộc<br /> A. Nội dung về quyền đƣợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm<br /> B. Khái niệm về quyền đƣợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm<br /> C. Ý nghĩa về quyền đƣợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm<br /> D. Bình đẳng về quyền đƣợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm<br /> Câu 23. Chị A nghỉ chế độ thai sản, hết thời gian chị nghỉ chế độ chị đến công ty làm việc thì bị Giám<br /> đốc công ty X ra quyết định điều chuyển chị sang bộ phận khác không đúng chuyên môn của chị và<br /> đƣợc giải thích trong thời gian chị nghỉ đã điều chuyển ngƣời khác thay thế chị. Nếu không đồng ý với<br /> quyết định của Giám đốc, chị A có thể làm gì trong các cách dƣới đây cho phù hợp với quy định của<br /> pháp luật?<br /> A. Gửi đơn tố cáo đến tổ chức Công đoàn.<br /> B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.<br /> C. Gửi đơn tố cáo lên cơ quan cấp trên.<br /> D. Gửi đơn khiếu nại đến giám đốc Công ty X.<br /> Câu 24. Mặc đù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhƣng A lại đăng kí thi trƣờng quân sự. A đã vận<br /> dụng quyền học tập ở nội dung nào dƣới đây?<br /> A. Học thƣờng xuyên, liên tục.<br /> B. Học vƣợt cấp, vƣợt lớp.<br /> C. Học bất cứ ngành, nghề nào.<br /> D. Học theo chỉ đỉnh,<br /> Câu 25. Học sinh A giành giải nhất kì thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2018 môn Toán nên đƣợc một<br /> số trƣờng Đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hƣởng quyền đƣợc phát triển ở nội dung nào dƣới<br /> đây?<br /> A. Phát minh sáng chế.<br /> B. Thay đổi thông tin.<br /> <br /> C. ứng dụng kĩ thuật tiên tiến.<br /> D. Bồi dƣỡng phát triển tài năng.<br /> Câu 26. Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông<br /> liên hoàn nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đƣa điện thoại của mình cho sinh viên K quay video. Sau<br /> đó, sinh viên T bám theo anh B tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe dọa khiến sinh viên T<br /> hoảng loạn tinh thần. Hành vi của những ngƣời nào dƣới đây cần bị tố cáo?<br /> A. Vợ chồng anh B và sinh viên T.<br /> B. Anh B, sinh viên K và T.<br /> C. Vợ chồng anh B và sinh viên K.<br /> D. Vợ chồng anh B, sinh viên K và T.<br /> Câu 27. H yêu K, một hôm H nhìn thấy K trở T đi học, H đã cùng G gặp T đe dọa và túm tóc đánh T<br /> quay video đƣa lên mạng Facebook nhằm bêu riếu, lăng mạ T, theo quy định của Bộ luật hình sự hành<br /> vi này gọi là tội danh:<br /> A. Vu khống ngƣời khác.<br /> B. Làm nhục ngƣời khác.<br /> C. Cố ý gây thƣơng tích.<br /> D. Xâm phạm đến quyền đƣợc đảm bảo an toàn tính mạng của ngƣời khác.<br /> Câu 28. Công dân đƣợc bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội<br /> của đất nƣớc thông qua quyền nào dƣới đây?<br /> A. Quyền khiếu nại.<br /> B. Quyền tự do ngôn luận.<br /> C. Quyền tố cáo.<br /> D. Quyền tham gia quản lí nhà nƣớc và xã hội.<br /> Câu 29. Quy trình giải quyết khiếu nại gồm mấy bƣớc?<br /> A. 2 bƣớc.<br /> B. 5 bƣớc.<br /> C. 4 bƣớc.<br /> D. 3 bƣớc.<br /> Câu 30. Trên đƣờng đi học về, H nhặt đƣợc chiếc điện thoại Iphone 7, về đến nhà H mở ra xem thấy<br /> nhiều thông tin nhạy cảm. Sau đó H gửi cho A,B,C, D cùng xem. B,C đã gửi thông tin đó lên mạng xã<br /> hội? Những trƣờng hợp nào sau đây vi phạm quyền đƣợc đảm bảo an toàn và bí mật đời tƣ của công<br /> dân?<br /> A. A và B.<br /> B. Cả A,B,C.<br /> C. A,B,H.<br /> D. Chỉ có B,C,H.<br /> Câu 31. Giám đốc K điều động toàn bộ nhân viên đến công ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách<br /> hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện mất điện thoại, giám đốc K yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào<br /> rồi cùng trƣởng phòng S kiểm tra tƣ trang của mọi ngƣời. Chồng nhân viên B đến đón vợ nhƣng bị bảo<br /> vệ ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ. Những ai dƣới đây đã vi<br /> phạm quyền đƣợc pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?<br /> A. Giám đốc K và trƣởng phòng S.<br /> B. Giám đốc K, trƣởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ.<br /> C. Chồng cô B và bảo vệ.<br /> D. Gỉám đốc K, trƣởng phòng S, chồng cô B.<br /> Câu 32. T,H,K,L cùng học xong Đại học sƣ phạm khoa sƣ phạm tiểu học, riêng L là con của chị M<br /> Phó trƣờng phòng giáo dục và đào tạo Huyện X, là con dâu của Bí thƣ huyện X, chị đã đƣợc mẹ đẻ và<br /> bố chồng tác động đến ông S Giám đốc Sở nội vụ Tỉnh Y giúp đỡ nên chị đã trúng tuyển kì thi viên<br /> chức và đƣợc phân về trƣờng tiểu học Z giảng dạy, H thấy bằng tốt nghiệp của chị L chỉ đạt loại trung<br /> bình lại trúng tuyển trong khi mình bằng loại giỏi lại thi trƣợt viên chức, chị H rất muốn tố cáo mà<br /> chƣa có bằng chứng. Những ai vi phạm quyền đƣợc phát triển của công dân?<br /> A. Chỉ mình ông S.<br /> B. L, chị M, bí thƣ huyện X, ông S.<br /> C. L, chị M, ông S..<br /> D. Chị M, Bí thƣ huyện X, ông S.<br /> Câu 33. "Quyền tự do ngôn luận là một chuẩn mực xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có<br /> quyền lực thực sự" là một nội dung thuộc;<br /> A. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.<br /> B. Nội dung về quyền tự do ngôn luận<br /> C. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.<br /> D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận<br /> Câu 34. Nam, nữ bình đều có quyền học tập tùy thuộc vào khả năng, sở thích và điều kiện của mỗi<br /> ngƣời là nội dung thuộc?<br /> A. Quyền học từ thấp đến cao.<br /> B. Quyền học thƣờng xuyên.<br /> C. Quyền học không hạn chế.<br /> D. Đƣợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.<br /> <br /> Câu 35. Gia đình nông dân ở xã X có ba con gái vô cùng nghèo khó. Họ vẫn muốn sinh thêm con trai<br /> có ngƣời nối dõi. Hội phụ nữ X đã vận động họ sinh ít con giảm bớt khó khăn, đồng thời cho vay vốn<br /> phát triển kinh tế thoát nghèo. Theo em, hội phụ nữ xã X đã thực hiện đúng:<br /> A. Quyền đƣợc phát triển của công dân.<br /> B. Pháp luật về phát triển kinh tế.<br /> C. Quyền đƣợc sáng tạo của công dân.<br /> D. Pháp luật về phát triển các lĩnh vực của xã hội.<br /> Câu 36. Nghĩa vụ nào sau đây nghĩa vụ quan trọng nhất trong kinh doanh?<br /> A. Tuân thủ các quy định trong kinh doanh.<br /> B. Nộp thuế đẩy đủ theo quy định của pháp luật.<br /> C. Bảo vệ quyền lợi của ngƣời tiêu dùng.<br /> D. Bảo vệ môi trƣờng.<br /> Câu 37. Chị L sinh đƣợc 4 ngƣời con gái là G,V,N,T, anh T chồng chị thƣờng xuyên đánh đập chị vì<br /> lí do chị không sinh đƣợc con trai, một lần cháu N con chị đi theo bố và bắt gặp bố có quan hệ bất<br /> chính với chị S ở làng bên, anh T biết đƣợc tiếp tục về đánh vợ và cháu N. Anh X là em của anh T vì<br /> can không cho anh trai đánh chị dâu nên không may đẩy cháu N ngã bị gãy tay, chị P là Bí thƣ Chi bộ<br /> kiêm Trƣởng ban Mặt trận, Tổ trƣởng Tổ hòa giải đã chậm giải quyết đơn tố cáo của chị L. Trong tình<br /> huống trên những ai bị tố cáo?<br /> A. Anh T, chị S, anh X.<br /> B. Anh T, chị S, chị P.<br /> C. Anh T, chị S.<br /> D. Anh T, chị S, anh X, chị P.<br /> Câu 38. Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nƣớc ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có<br /> hoàn cảnh khó khăn đƣợc học tập. Điều này thể hiện<br /> A. chủ trƣơng phát triển giáo dục.<br /> B. bất bình đẳng trong giáo dục.<br /> định<br /> hƣớng<br /> đổi<br /> mới<br /> giáo<br /> dục.<br /> C.<br /> D. công bằng xã hội trong giáo dục.<br /> Câu 39. Bố A ứng cử đại biểu quốc hội. A vận động mọi ngƣời bỏ phiếu cho bố. Khi A vận động em,<br /> em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?<br /> A. Lôi kéo ngƣời khác cùng bỏ phiếu cho bố bạn A.<br /> B. Em khuyên A nên để mọi ngƣời tự do lựa chọn.<br /> C. Vận động mọi ngƣời bỏ cho bố A vì em chơi thân với bạn ấy.<br /> D. Em không quan tâm thế nào cũng đƣợc.<br /> Câu 40. Độ tuổi đƣợc thực hiện quyền ứng cử theo quy định của pháp luật Việt Nam.<br /> A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.<br /> B. Công dân từ đủ 20 tuôi trở lên.<br /> C. Công dân từ 21 tuổi trở lên.<br /> D. Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên.<br /> <br /> _______ Hết _______<br /> Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 năm 2017-2018 - Trường THPT Đoàn Thượng - Mã đề 357

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
v40cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 GDCD 12, Đề thi môn GDCD lớp 12, Đề kiểm tra HK2 GDCD 12, Kiểm tra GDCD 12 HK2, Đề thi HK2 môn GDCD, Ôn tập GDCD 12, Ôn thi GDCD 12
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
5
Dung lượng
0.25 M
Lần xem
7
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-GDCD-12-nam-2017-2018-Truong-THPT-Doan-Thuong-Ma-de-357.PDF[0.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT