Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 002

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      7      0
Mã tài liệu 240cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 4 Dung lượng 0.24 M Lần tải 0 Lần xem 7
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 002 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU<br /> <br /> KỲ THI HỌC KỲ II<br /> NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – BAN KHXH<br /> ể th<br /> á đề<br /> <br /> Họ và tên:……………………………………………………………..<br /> Số báo danh:…………………………………………………………..<br /> <br /> MÃ ĐỀ 002<br /> <br /> Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)<br /> 01. Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII<br /> quyết nghị bắt đầu triển khai từ ngày 02/1/2013 đến ngày 31/3/2013 thể hiện<br /> A. quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại diện của nhân dân.<br /> B. quyền và lợi ích của nhân dân.<br /> C. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân.<br /> D. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.<br /> 02. Giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh là con em liệt sĩ, thương binh, trẻ tàn tật, mồ côi, không nơi nương<br /> tựa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Điều này thể hiện?<br /> A. Công bằng xã hội trong giáo dục.<br /> B. Bất bình đẳng trong giáo dục.<br /> C. Chủ trương phát triển giáo dục.<br /> D. Định hướng đổi mới giáo dục.<br /> 03. An muốn có giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ của tỉnh, An đã copy bản quyền của một<br /> tác giả khác, sau đó An ghi tên mình vào sản phẩm và mang dự thi. Vậy anh An đã vi phạm ...<br /> A. quyền tác giả.<br /> B. quyền được phát triển. C. quyền học tập.<br /> D. quyền lao động.<br /> 04. Anh B làm việc ở công ty X với hợp đồng lao động là 36 tháng. Trong thời gian B làm việc, công ty<br /> X không đóng bảo hiểm xã hội cho B. Anh B phải dùng quyền nào để bảo vệ quyền lợi bản thân?<br /> A. Quyền lao động. B. Quyền khiếu nại.<br /> C. Quyền tố cáo.<br /> D. Quyền nhân thân.<br /> 05. Pháp luật quy định thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được vượt quá …<br /> A. 24 giờ.<br /> B. 18 giờ.<br /> C. 6 giờ.<br /> D. 12 giờ.<br /> 06. Hành vi nào dưới đây không đúng về quyền tự do ngôn luận của công dân?<br /> A. Viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm bản thân về vấn đề xây dựng đất nước.<br /> B. Tự do chia sẻ, viết bài với mọi nội dung trên trang mạng cá nhân.<br /> C. Trình bày ý kiến trong các buổi họp.<br /> D. Viết thư gửi đại biểu Quốc hội trình bày nguyện vọng cá nhân.<br /> 07. Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về<br /> thân thể của công dân?<br /> A. Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe máy.<br /> B. Hai học sinh gây mất trật tự trong lớp học.<br /> C. Tung tin, bịa đặt nói xấu người khác.<br /> D. Hai nhà hàng xóm to tiếng vời nhau.<br /> 08. Trường hợp cần thiết khi khám chỗ ở của một người, mà người đó vắng mặt thì cần có sự chứng kiến<br /> của ai?<br /> A. 02 người láng giềng.<br /> B. Đại diện chính quyền địa phương.<br /> C. 02 người láng giềng và đại diện chính quyền địa phương.<br /> D. Đại diện chủ hộ.<br /> <br /> 09. Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là …<br /> A. mọi công dân đều có quyền được học tập và lao động theo khả năng của mình.<br /> B. mọi công dân được hưởng sự ưu đãi để phát triển năng khiếu.<br /> C. mọi công dân có quyền tự do nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo.<br /> D. mọi công dân đều được sống trong điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ.<br /> 10. Chị H được tham gia trò chơi “Nốt nhạc vui” trên đài truyền hình là việc làm thực hiện?<br /> A. Quyền phát triển. B. Quyền tồn tại.<br /> C. Quyền học tập.<br /> D. Quyền sáng tạo.<br /> 11. Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kỳ ai cũng có quyền được bắt người?<br /> A. Có dấu hiệu tội phạm.<br /> B. Bị nghi ngờ phạm tội.<br /> C. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi tội phạm.<br /> D. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.<br /> 12. Nhìn thấy người lạ tự ý vào nhà hàng xóm khi chủ nhà đi vắng, chị T liền gọi điện báo công an khu<br /> vực. Việc làm của chị T thể hiện quyền …<br /> A. tự chủ<br /> B. khiếu nại.<br /> C. tố cáo.<br /> D. tham gia quản lý xã hội.<br /> 13. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là ...<br /> A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân bất cứ lúc nào.<br /> B. Công an có quyền khám chỗ ở của một người khi nghi ngờ nơi đó có dấu hiệu tội phạm.<br /> C. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp<br /> pháp luật cho phép.<br /> D. Trong mọi trường hợp, không ai được vào chỗ ở của người khác.<br /> 14. "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để<br /> sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các<br /> em". Bác Hồ viết đoạn thư trên nhân dịp nào?<br /> A. Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.<br /> B. Ngày trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.<br /> C. Phát động phong trào diệt giặc dốt.<br /> D. Ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.<br /> 15. Câu nào sau đây không thể hiện mục đích của Nhà nước khi quy định quyền bất khả xâm phạm về<br /> chỗ ở của công dân?<br /> A. Nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác.<br /> B. Đảm bảo quyền sở hữu tài sản của công dân.<br /> C. Việc khám xét phải tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục.<br /> D. Đảm bảo quyền tự do cơ bản của công dân.<br /> 16. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân là quyền gắn liền với việc thực hiện ...<br /> A. hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta.<br /> B. đảm bảo quyền và lợi ích của công dân.<br /> C. giữ vững trật tự, an toàn xã hội.<br /> D. quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở.<br /> 17. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được bầu bằng cách gửi thư hoặc nhờ người khác đi bầu giúp.<br /> Đây là biểu hiện của nguyên tắc nào khi tham gia bầu cử?<br /> A. Phổ thông.<br /> B. Bỏ phiếu kín.<br /> C. Trực tiếp.<br /> D. Bình đẳng.<br /> 18. Tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí do công dân sáng tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền<br /> nào?<br /> A. Quyền sở hữu công nghiệp.<br /> B. Quyền tác giả.<br /> C. Quyền được phát triển.<br /> D. Quyền hoạt động khoa học, công nghệ.<br /> <br /> 19. Đối tượng nào sau đây có quyền tố cáo?<br /> A. Tổ chức kinh tế. B. Công dân.<br /> C. Cá nhân, tổ chức.<br /> D. Cơ quan nhà nước.<br /> 20. Một trong các nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân là ...<br /> A. mọi công dân đều được ưu tiên trong việc tuyển chọn vào các trường đại học, cao đẳng như nhau.<br /> B. mọi công dân đều phải học tập.<br /> C. mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập.<br /> D. mọi công dân đều phải đóng học phí.<br /> 21. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công<br /> dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện tham gia bầu cử?<br /> A. 21/5/1993.<br /> B. 21/5/1996.<br /> C. 21/4/1995.<br /> D. 21/5/1994.<br /> 22. Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật quy định mối quan hệ<br /> cơ bản giữa …<br /> A. công dân với pháp luật.<br /> B. nhà nước với công dân.<br /> C. công dân với nhà nước và pháp luật.<br /> D. nhà nước với pháp luật.<br /> 23. Thực hiện tốt quyền học tập, sáng tạo và phát triển sẽ đem lại điều gì?<br /> A. Sự phát triển toàn diện của công dân.<br /> B. Sự công bằng, bình đẳng.<br /> C. Nhân tài cho đất nước.<br /> D. Khuyến khích mọi người học tập.<br /> 24. Sau giờ kiểm tra, Sơn tung tin về bạn Hải trong lớp làm bài không trung thực. Hành vi trên của Sơn<br /> đã xâm phạm đến quyền cơ bản nào của công dân?<br /> A. Xâm phạm tính mạng của người khác.<br /> B. Xâm phạm sức khỏe của người khác.<br /> C. Xâm phạm thân thể người khác.<br /> D. Xâm phạm danh dự của người khác.<br /> Phần II: Tự luận (4 điểm)<br /> 1. Những trường hợp nào bị pháp luật hạn chế quyền bầu cử? Vì sao phải quy định như vậy?<br /> 2. Vì sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?<br /> ---HẾT---<br /> <br /> Đáp án<br /> 001<br /> D<br /> C<br /> D<br /> C<br /> A<br /> D<br /> B<br /> A<br /> C<br /> A<br /> B<br /> A<br /> A<br /> D<br /> B<br /> C<br /> B<br /> C<br /> B<br /> A<br /> B<br /> C<br /> A<br /> C<br /> <br /> 002<br /> C<br /> A<br /> A<br /> B<br /> D<br /> B<br /> A<br /> C<br /> D<br /> A<br /> D<br /> C<br /> C<br /> D<br /> B<br /> A<br /> C<br /> B<br /> B<br /> C<br /> A<br /> B<br /> A<br /> D<br /> <br /> 003<br /> A<br /> A<br /> C<br /> A<br /> D<br /> C<br /> B<br /> C<br /> A<br /> A<br /> D<br /> A<br /> B<br /> C<br /> B<br /> C<br /> B<br /> C<br /> B<br /> A<br /> A<br /> A<br /> C<br /> A<br /> <br /> 004<br /> A<br /> A<br /> D<br /> D<br /> A<br /> A<br /> A<br /> C<br /> A<br /> D<br /> C<br /> A<br /> D<br /> A<br /> A<br /> D<br /> A<br /> D<br /> A<br /> B<br /> A<br /> B<br /> B<br /> A<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 002

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
240cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 GDCD 12, Đề thi môn GDCD lớp 12, Đề kiểm tra HK2 GDCD 12, Kiểm tra GDCD 12 HK2, Đề thi HK2 môn GDCD, Ôn tập GDCD 12, Ôn thi GDCD 12
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
4
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
7
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-GDCD-12-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Nguyen-Du-Ma-de-002.PDF[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT