Xem mẫu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 11<br /> Năm học 2017 - 2018<br /> <br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH<br /> <br /> (Đề thi có 3 trang<br /> 20 câu trắc nghiệm)<br /> <br /> Môn: Giáo dục công dân<br /> Thời gian làm bài: 45 phút;<br /> Mã đề thi<br /> 01<br /> <br /> Họ và tên:................................................................ Lớp:.......................<br /> Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)<br /> Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây:<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> Câu 1: Nhận định nào sau đây là đúng với tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?<br /> A. Thiếu nhân công là vấn đề bức xúc ở cả thành thị và nông thôn<br /> B. Thiếu lao động trẻ là vấn đề bức xúc hiện nay ở nhiều địa phương<br /> C. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc riêng ở thành thị<br /> D. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị<br /> Câu 2: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là<br /> A. nâng cao chất lượng dân số để giải quyết việc làm<br /> B. nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực<br /> C. nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực<br /> D. nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực<br /> Câu 3: Việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên là<br /> A. mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường<br /> B. phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường<br /> C.thực trạng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường<br /> D. ý nghĩa của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường<br /> Câu 4: Để phát triển giáo dục đào tạo, nhà nước cần phải có phương hướng như thế nào?<br /> A. Nhận thức đúng đắn về vị trí ”quốc sách hàng đầu” của giáo dục và đào tạo<br /> B. Bảo đảm quyền học tập của nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho giáo dục<br /> C. Đào tạo được nhiều nhân tài, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực<br /> D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục – đào tạo<br /> Câu 5: Lĩnh vực nào có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân<br /> loại?<br /> A. Dân số<br /> C. Giáo dục, đào tạo<br /> B. Khoa học, công nghệ<br /> D. Văn hóa<br /> Câu 6: Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết<br /> triệt để?<br /> A. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ<br /> B. Vấn đề dân số trẻ<br /> C. Chống ô nhiễm môi trường<br /> D. Đô thị hóa và việc làm<br /> Câu 7: Sau 5 năm được Nhà nước cho vay vốn để sản xuất, anh A đã vươn lên làm giàu. Anh A đã góp<br /> phần thực hiện phương hướng nào sau đây của chính sách giải quyết việc làm?<br /> A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh<br /> C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động<br /> B. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn<br /> D. Giải quyết việc làm ở nông thôn<br /> <br /> Trang 1/4 - Mã đề thi 01<br /> <br /> Câu 8: Học sinh tham gia thi tìm hiểu về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên của trường là góp<br /> phần thực hiện chính sách nào dưới đây?<br /> A. Chính sách giáo dục và đào tạo<br /> C. Chính sách dân số<br /> B. Chính sách giải quyết việc làm<br /> D. Chính sách văn hóa<br /> Câu 9: Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại các nước công nghiệp hiện nay là<br /> A. khí thải từ các phương tiện giao thông<br /> B. khí thải công nghiệp<br /> C. từ việc xử lí rác thải<br /> D. khai thác rừng bừa bãi<br /> Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách giáo dục<br /> nước ta?<br /> A. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục<br /> B. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo<br /> C. Tăng cường truyền thông cho giáo dục<br /> D. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục<br /> Câu 11: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là<br /> A. nhiệm vụ của giáo dục đào tạo<br /> C. chính sách của giáo dục, đào tạo<br /> B. phương hướng phát triển giáo dục, đào tạo<br /> D. ý nghĩa của giáo dục, đào tạo<br /> Câu 12: Bạn H là người dân tộc thiểu số, sống và học tập ở vùng đặc biệt khó khăn được nhà nước<br /> miễn giảm học phí. Điều này thể hiện phương hướng nào sau đây của chính sách giáo dục, đào tạo?<br /> A. Huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo<br /> B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục<br /> C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo<br /> D. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân tài<br /> Câu 13: Việc nhà nước tiến hành thay sách giáo khoa, đổi mới chương trình giáo dục là thực hiện<br /> phương hướng<br /> A. ưu tiên đầu tư cho giáo dục<br /> B. nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo<br /> C. mở rộng quy mô giáo dục<br /> D. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục<br /> Câu 14: Chọn đáp án SAI<br /> Dân số tăng quá nhanh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng<br /> A. Thừa lao động, khó giải quyết việc làm<br /> B. Mức sống thấp, bệnh tật nhiều<br /> C. Các tệ nạn xã hội gia tăng<br /> D. Mọi người sẽ ganh đua lao động sản xuất để đảm bảo đời sống của mình<br /> Câu 15: Thực hiện mục tiêu tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề sẽ giúp nước ta<br /> A. sớm trở thành nước phát triển cao về kinh tế, văn hóa<br /> B. sớm thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển<br /> C. sớm thoát khỏi tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”<br /> D. sớm trở thành nước có nền công nghiệp phát triển cao<br /> Câu 16: Chọn đáp án SAI<br /> Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều này thể hiện ở<br /> A. khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loài động – thực vật quý hiếm<br /> B. biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý<br /> C. không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào<br /> D. sản lượng dầu mỏ ở Việt Nam lớn nhất thế giới<br /> Câu 17: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay?<br /> A. Giữ nguyên hiện trạng<br /> B. Không khai thác và sử dụng tài nguyên; chỉ làm cho môi trường tốt hơn<br /> Trang 2/4 - Mã đề thi 01<br /> <br /> C. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường<br /> D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường đang diễn ra<br /> nghiêm trọng<br /> Câu 18: Cách xử lí rác thải nào sau đây đúng với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?<br /> A. Đốt và xả khí thải lên cao để không ô nhiễm môi trường xung quanh<br /> B. Kinh doanh Karaoke không cần tường cách âm<br /> C. Đổ tập trung dầu thải vào bãi rác vắng ven bờ sông<br /> D. Phân loại và tái chế rác thải thành sản phẩm có ích<br /> Câu 19: Việc Nhà nước mở nhiều loại hình trường lớp, từ công lập, dân lập, tư thục trong tất cả các<br /> cấp học, từ mầm non đến trung học cơ sở, THPT, đại học, sau đại học... Điều đó thể hiện phương<br /> hướng nào sau đây để phát triển giáo dục, đào tạo?<br /> A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục<br /> B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo<br /> C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục<br /> D. Mở rộng quy mô giáo dục<br /> Câu 20: Tin hai trẻ em trường mầm non bị bắt cóc liên tiếp được đưa lên mạng gây hoang mang, lo<br /> lắng cho nhân dân địa phương. Một số cha mẹ phải nghỉ làm ở nhà để trông con. Cơ quan công an đã<br /> tìm ra C là kẻ ghép ảnh và tung tin đồn sai sự thật. Hành vi của C là<br /> A. gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư<br /> C. gây bất ổn về kinh tế<br /> B. gây mất trật tự an ninh xã hội<br /> D. gây bất ổn về chính trị<br /> Phần 2: Tự luận (5 điểm)<br /> Câu 1 (2 điểm):<br /> Hãy giải thích và nêu thái độ của mình đối với quan niệm sau “ Đông con hơn nhiều của”<br /> Câu 2: (3 điểm)<br /> Em hiểu thế nào về câu nói của Bác Hồ: “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”? Từ đó chỉ ra vai trò của<br /> giáo dục đào tạo đối với sự phát triển của đất nước.<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> Trang 3/4 - Mã đề thi 01<br /> <br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................................................<br /> Trang 4/4 - Mã đề thi 01<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 11<br /> Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)<br /> Đề 01<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> D<br /> 11<br /> A<br /> <br /> B<br /> 12<br /> B<br /> <br /> B<br /> 13<br /> B<br /> <br /> D<br /> 14<br /> D<br /> <br /> C<br /> 15<br /> C<br /> <br /> C<br /> 16<br /> D<br /> <br /> B<br /> 17<br /> D<br /> <br /> C<br /> 18<br /> D<br /> <br /> B<br /> 19<br /> D<br /> <br /> C<br /> 20<br /> B<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> D<br /> 11<br /> <br /> C<br /> 12<br /> <br /> C<br /> 13<br /> <br /> C<br /> 14<br /> <br /> C<br /> 15<br /> <br /> A<br /> 16<br /> <br /> B<br /> 17<br /> <br /> B<br /> 18<br /> <br /> D<br /> 19<br /> <br /> B<br /> 20<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> Đề 03<br /> <br /> Phần 2: Tự luận (5 điểm)<br /> Câu 1:<br /> - Theo chính sách dân số của nước ta hiện nay, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2<br /> con để đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định, gia đình có điều kiện chăm sóc và giáo<br /> dục con cái. Nếu sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của<br /> giai đình<br /> - Khẳng định quan niệm “ đông con hơn nhiều của” là quan niệm cổ hủ, lạc hậu<br /> cần phê phán và loại bỏ trong xã hội ta hiện nay. Các cặp vợ chồng hãy quan tâm<br /> tới việc đảm bảo chất lượng cuộc sống cho những đứa con hơn là tới số lượng<br /> những đứa con nhiều hay ít trong gia đình<br /> Câu 2:<br /> “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”<br /> Một dân tộc dốt là chỉ trình độ dân trí thấp, người dân kém hiểu hiết thì khó có<br /> điều kiện tiếp thu và phát huy tinh hoa văn hóa, khoa học và công nghệ mới của<br /> nhân loại. Từ đó dẫn đến đất nước nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế xã hội không phát<br /> triển kịp thời đại<br /> Từ đó yêu cầu học sinh chỉ ra được vai trò của giáo dục đào tạo đối với sự phát<br /> triển của đất nước: GDĐT góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng<br /> nhân tài cho đất nước. Học sinh cần lấy được ví dụ của các nước đã thành công<br /> trên con đường phát triển nhờ xác định đúng được vai trò, nhiệm vụ của giáo dục<br /> đào tạo và vận dụng thành công ( Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinhgapo...)<br /> <br />