Đề thi học kì 2 môn Địa lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Mã đề 247

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      18      0
Mã tài liệu vy0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 7 Dung lượng 0.57 M Lần tải 0 Lần xem 18
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Mã đề 247 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> <br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI<br /> <br /> Năm học: 2017 – 2018<br /> Môn ĐỊA LÝ – Khối: 12<br /> <br /> Đề thi gồm có 3 trang<br /> <br /> Phần trắc nghiệm- Thời gian: 30 phút<br /> (Không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> Họ và tên:……………………………………………………. Số báo danh……………….<br /> Mã đề: 247<br /> Câu 1. Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước<br /> một bước là<br /> A. cơ khí.<br /> <br /> B. điện năng.<br /> <br /> C. sản xuất hàng tiêu dùng.<br /> <br /> D. chế biến nông, lâm, thuỷ sản.<br /> <br /> Câu 2. Nhân tố quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển du lịch là<br /> A. trung tâm du lịch.<br /> <br /> B. tài nguyên du lịch.<br /> <br /> C. số lượt khách du lịch.<br /> <br /> D. nhu cầu của du khách.<br /> <br /> Câu 3. Quan trọng nhất trong việc phát triển thủy điện ở nước ta là<br /> A. hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long.<br /> <br /> B. hệ thống sông Hồng và sông Đồng Nai.<br /> <br /> C. hệ thống sông Cửu Long và sông Đồng Nai.<br /> <br /> D. hệ thống sông ở duyên hải miền Trung.<br /> <br /> Câu 4. Mặt hàng nào sau đây không phải là mặt hàng xuất khẩu của nước ta?<br /> A. Hàng thủ công nhẹ và tiểu thủ công nghiệp<br /> C. Hàng nông - lâm - thủy sản<br /> <br /> B. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản<br /> <br /> D. Tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu)<br /> <br /> Câu 5. Ngành công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm có cơ cấu phong phú và đa dạng với<br /> A. 2 nhóm ngành chính và nhiều phân ngành khác.<br /> <br /> B. 5 nhóm ngành chính và nhiều phân ngành khác.<br /> <br /> C. 4 nhóm ngành chính và nhiều phân ngành khác.<br /> <br /> D. 3 nhóm ngành chính và nhiều phân ngành khác.<br /> <br /> Câu 6. Các điểm công nghiệp thường hình thành ở<br /> A. các tỉnh miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên<br /> B. nơi nhiều điều kiện phát triển công nghiệp như Đông Nam Bộ<br /> C. các vùng đồng bằng như Đồng bằng sông Hồng<br /> D. các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, …<br /> <br /> Câu 7. Quốc lộ 1A không đi qua vùng kinh tế nào ở nước ta?<br /> A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.<br /> <br /> B. Tây Nguyên.<br /> <br /> C. Đồng bằng sông Cửu Long.<br /> <br /> D. Đông Nam Bộ<br /> <br /> Câu 8. Lần đầu tiên nước ta xuất siêu vào năm<br /> A. 1990<br /> <br /> B. 1992<br /> <br /> C. 1995<br /> <br /> D. 1999<br /> <br /> Câu 9. Khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất trong hoạt động nội thương của nước ta là :<br /> A. Nước ngoài.<br /> <br /> B. Tập thể.<br /> <br /> C. Ngoài nhà nước.<br /> <br /> D. Nhà nước.<br /> <br /> Câu 10. Loại hình nào sau đây thuộc mạng phi thoại?<br /> A. Mạng điện thoại đường dài.<br /> <br /> B. Mạng Fax<br /> <br /> C. Mạng điện thoại nội hạt.<br /> <br /> D. Mạng truyền dẫn Viba.<br /> <br /> Câu 11. Trữ lượng than đá ở nước ta khoảng<br /> A. 3 tỷ tấn<br /> <br /> B. hàng trăm tỷ tấn<br /> <br /> C. 5 tỷ tấn<br /> <br /> D. vài chục tỷ tấn<br /> <br /> Câu 12. Từ 1991 - nay, cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn có xu hướng<br /> A. bất ổn định, mỗi giai đoạn có xu hướng thay đổi khác nhau.<br /> B. thay đổi từ chủ yếu là thủy điện sang chủ yếu là nhiệt điện.<br /> C. thay đổi từ chủ yếu là nhiệt điện sang chủ yếu là thủy điện.<br /> D. ổn định và cân bằng tỉ trọng giữa nhiệt điện và thủy điện.<br /> Câu 13. Tổng chiều dài đường sắt nước ta khoảng<br /> A. 1726 km<br /> <br /> B. 11000km<br /> <br /> C. 3260 km<br /> <br /> D. 3143 km<br /> <br /> Câu 14. Công cuộc đổi mới làm cho cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế có những thay đổi sâu sắc<br /> theo hướng<br /> A. giảm tỉ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư<br /> nước ngoài.<br /> B. tăng tỉ trọng của khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước, tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước<br /> ngoài giảm nhanh.<br /> C. giảm tỉ trọng của khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước, tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước<br /> ngoài tăng mạnh.<br /> D. tăng tỉ trọng của khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉ trọng khu vực ngoài<br /> Nhà nước.<br /> Câu 15. Vùng chiếm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất ở nước ta là<br /> <br /> A. Đồng bằng sông Cửu Long.<br /> <br /> B. Đồng bằng sông Hồng.<br /> <br /> C. Duyên hải Nam Trung Bộ.<br /> <br /> D. Đông Nam Bộ.<br /> <br /> Câu 16. Cho biểu đồ Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005 (đơn vị %)<br /> Theo biểu đồ trên, thì nhận xét nào sau đây không đúng?<br /> A.Từ 1995 - 2005 đến nay, nước ta là nước nhập siêu<br /> <br /> B.Từ 1990 đến 1992 tỉ trọng xuất khẩu tăng.<br /> <br /> C.Giá trị nhập khẩu năm 2005 nhỏ hơn ở năm 1990<br /> D.Đến năm 1992, cán cân xuất nhập khẩu tiến tới sự cân đối.<br /> Câu 17. Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là gì?<br /> A. Sông ngòi của nước ta có lưu lượng nhỏ.<br /> B. Miền núi và trung du cơ sở hạ tầng còn yếu.<br /> C. Sông ngòi ngắn dốc, địa hình hiểm trở nên khó khai thác.<br /> D. Chế độ nước theo mùa làm sản lượng thất thường.<br /> Câu 18. Lý do chủ yếu để có nhiều nhà máy xay xát tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh là<br /> A. có cơ sở hạ tầng phát triển.<br /> <br /> B. có thị trường lớn, phục vụ xuất khẩu.<br /> <br /> C. gần vùng nguyên liệu.<br /> <br /> D. có truyền thống lâu đời.<br /> <br /> Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết trung tâm du lịch quốc gia ở nước ta là<br /> A.Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> B.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng<br /> <br /> C.Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> D.Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Câu 20. Giá trị nhập khẩu của nước ta tăng nhanh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?<br /> A.Sự phát triển của sản xuất và nhu cầu tiêu dùng.<br /> C.Nguồn lao động dồi dào, thiên nhiên ưu đãi.<br /> <br /> B.Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi.<br /> D.Thị trường buôn bán mở rộng và đa dạng hóa.<br /> <br /> Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương<br /> thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?<br /> A.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.<br /> C.Đà Nẵng, Nha Trang.<br /> <br /> B.TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.<br /> D.Hà Nội, Hải Phòng.<br /> <br /> Câu 22. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, Các cảng lớn của nước ta xếp theo thứ tự từ Nam ra Bắc là<br /> A.Trà Nóc, Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cửa Lò, Hải Phòng, Cái Lân.<br /> B.Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Vinh, Cái Lân, Hải Phòng.<br /> <br /> C.Cái Lân, Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ.<br /> D.Cam Ranh, Dung Quất, Liên Chiểu, Chân Mây, Vũng Áng, Nghi Sơn<br /> Câu 23. Dựa vào Atlat, trong các trung tâm công nghiệp sau trung tâm nào có quy mô từ trên 40 nghỉn tỷ<br /> đồng đến 120 nghìn tỷ đồng?<br /> A.Hải Phòng<br /> <br /> B.Thái Nguyên<br /> <br /> C.Hạ Long<br /> <br /> D.Bắc Ninh<br /> <br /> Câu 24. Cho bảng số liệu: Sản lượng than, dầu thô và điện của Việt Nam<br /> Sản phẩm<br /> <br /> 1990<br /> <br /> 1995<br /> <br /> 2000<br /> <br /> 2005<br /> <br /> Than (triệu tấn)<br /> <br /> 4,6<br /> <br /> 8,4<br /> <br /> 11,6<br /> <br /> 34,1<br /> <br /> Dầu thô (triệu tấn)<br /> <br /> 2,7<br /> <br /> 7,6<br /> <br /> 16,3<br /> <br /> 18,5<br /> <br /> Điện (tỉ KWh)<br /> <br /> 8,8<br /> <br /> 14,7<br /> <br /> 26,7<br /> <br /> 52,1<br /> <br /> Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta trong giai<br /> đoạn 1990 - 2006?<br /> A.Biểu đồ miền<br /> <br /> B.Biểu đồ đường<br /> <br /> C.Biểu đồ cột<br /> <br /> D.Biểu đồ tròn<br /> <br /> ----------- HẾT ---------(Học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam<br /> Giám thị không giải thích gì thêm)<br /> <br /> PHẦN TỰ LUẬN:<br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> <br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI<br /> <br /> Năm học: 2017 – 2018<br /> Môn ĐỊA LÝ – Khối: 12<br /> Phần tự luận- Thời gian: 20 phút<br /> (Không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> Câu 1: Đọc bài báo sau kết hợp kiến thức đã học để trả lời câu hỏi bên dưới (2,0 điểm)<br /> “Với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam, lấy công nghiệp chế biến là<br /> động lực tăng trưởng chính của toàn ngành, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, kết<br /> quả cho thấy sản xuất công nghiệp năm 2017 của nhóm ngành công nghiệp chế biến tăng 14,5% so cùng kỳ<br /> (cùng kỳ chỉ tăng 11%), trong bối cảnh ngành khai thác giảm và là nhóm đóng vai trò quan trọng, là động lực<br /> chính trong tăng trưởng của toàn ngành…<br /> … Các chuyên gia cho rằng, phải đặc biệt quan tâm đến đầu tư công nghệ cho các ngành công nghiệp chế<br /> biến (trong đó có công nghiệp chế biến thực phẩm) nếu muốn nâng cao chất lượng và có giá thành cạnh tranh<br /> hơn”<br /> (Theo Nguyễn Quỳnh, bài đăng trên vov.vn ngày 30/12/2017)<br /> a) Trong bài báo có nêu “công nghiệp chế biến”, vậy trong cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta thì<br /> ngoài nhóm công nghiệp chế biến còn có nhóm công nghiệp nào? (0.5 điểm)<br /> b) Các định hướng nào để hoàn thiện cơ cấu công nghiệp theo ngành nào được nêu trong bài viết<br /> trên? (1.5 điểm)<br /> <br /> Câu 2: Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), cả nước ta được phân thành mấy vùng công<br /> nghiệp? Cho biết thành phố Đà Nẵng nằm ở vùng công nghiệp nào? Nêu phạm vi của vùng công nghiệp<br /> đó. (1.0 điểm)<br /> <br /> Câu 3: Hiện nay, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta đã được công nhận là di sản thế giới. Em<br /> hãy cho biết tên của hai di sản thiên nhiên thế giới có ở Việt Nam, hai di sản đó nằm ở vùng kinh tế<br /> nào? Đề xuất 2 giải pháp để du lịch Việt Nam có thể phát triển bền vững? (1.0 điểm)<br /> -- HẾT –<br /> (Học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam)<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Địa lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Mã đề 247

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
vy0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Địa lí 12, Đề thi môn Địa lí lớp 12, Đề kiểm tra HK2 Địa lí 12, Kiểm tra Địa lí 12 HK2, Đề thi HK2 môn Địa, Ôn tập Địa lí 12, Ôn thi Địa lí 12
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
7
Dung lượng
0.57 M
Lần xem
18
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Dia-li-12-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Nguyen-Thi-Minh-Khai-Ma-de-247.PDF[0.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT