Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phong...

  • 11/02/2019 11:16:00
  • 45 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phong Bình - Đề số 1 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.29 M, số trang : 4

Xem mẫu

Chi tiết

TRƯỜ<br /> <br /> T<br /> PHONG<br /> S PHONG BÌNH<br /> <br /> T<br /> <br /> Ề<br /> Ể TR<br /> MÔN: Ô<br /> <br /> hủ đề<br /> Đại cương<br /> về kĩ thuật<br /> chăn nuôi<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Quy trình<br /> sản xuất và<br /> bảo vệ môi<br /> trường<br /> trong chăn<br /> nuôi<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tổng số<br /> điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> hận biết<br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> Thông hiểu<br /> TN<br /> <br /> -Hiểu được thức ăn<br /> được tiêu hóa và hấp<br /> thụ như thế nào<br /> -các phương pháp chế<br /> biến thức ăn vật nuôi<br /> 6<br /> 0.5<br /> 1. 5<br /> 1.0<br /> -Hiểu được khái niệm<br /> về bệnh và các<br /> nguyên nhân sinh<br /> bệnh<br /> -Phân biệt được các<br /> loại vacxin<br /> - Tác dụng của vacxin<br /> khi tiêm vào cơ thể<br /> vật nuôi khỏe mạnh<br /> <br /> Ệ 7<br /> <br /> a trận<br /> <br /> A.<br /> ấp độ<br /> <br /> Ề<br /> <br /> TL<br /> <br /> - Nêu được ví dụ về sự<br /> sinh trưởng, sự phát dục<br /> của vật nuôi<br /> <br /> Vận dụng<br /> ộng<br /> Thấp<br /> <br /> Cao<br /> <br /> - Phân biệt được<br /> sự khác nhau<br /> giữa nhân giống<br /> thuần chủng và<br /> lai tạo giống<br /> <br /> 1<br /> 0.5<br /> 1<br /> 0.25<br /> 1.0<br /> 2.0<br /> - Biết được phương châm - Giải thích được<br /> của vệ sinh trong chăn các tiêu chuẩn<br /> nuôi<br /> của chuống nuôi<br /> hợp vệ sinh<br /> <br /> 4<br /> 1.0<br /> <br /> 1<br /> 2.0<br /> <br /> 1<br /> 0.25<br /> <br /> 1<br /> 1.0<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 3.0<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 5%<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 2.0<br /> 20%<br /> <br /> 1.0<br /> 10%<br /> <br /> 9<br /> 5.75<br /> <br /> 7<br /> 4.25<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> TRƯỜ<br /> <br /> T<br /> <br /> T<br /> PHONG<br /> S PHONG BÌNH<br /> <br /> Ề<br /> Ể TR<br /> MÔN: Ô<br /> <br /> Ề<br /> <br /> Ệ 7<br /> <br /> ề số 1<br /> I. hần trắc nghiệm khách quan<br /> C ọ câu rả<br /> ấ<br /> âu 1. ục đích của nhân giống thuần chủng là:<br /> A. Cho giao phối giữa con mẹ giống địa phương với con bố giống ngoại nhập<br /> B. Tạo ra các đặc tính ở đời con khác bố, mẹ;<br /> C. Tạo ra nhiều cá thể, giữ vững và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống có sẵn;<br /> D. Tạo ra con lai thương phẩm.<br /> âu 2. hát biểu nào sau đây không đúng về biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi?\<br /> A. Chăm sóc vật nuôi chu đáo<br /> B. Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin<br /> C. Để vật nuôi tiếp xúc với mầm bệnh<br /> D. Một tháng vệ sinh chuồng nuôi một lần<br /> Câu 3. hương châm của vệ sinh trong chăn nuôi là:<br /> A. Phòng bệnh hơn chữa bệnh<br /> B. Tiêu diệt mầm bệnh khi vật nuôi ủ bệnh<br /> C. Duy trì sự sống<br /> D. Bảo vệ cơ thể<br /> Câu 4: hi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn:<br /> A. Gà Tam Hoàng.<br /> B. Gà có thể hình dài.<br /> C. Gà Ri.<br /> D. Gà có thể hình ngắn.<br /> Câu 5: Trồng nhiều ngô, khoai, sắn... thuộc phương pháp sản xuất thức ăn gì?<br /> A. Phương pháp sản xuất thức ăn thô.<br /> B. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein.<br /> C. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Lipit.<br /> D. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit<br /> Câu 6: ặc điểm nào là đặc điểm phát triển cơ thể của vật nuôi non:<br /> A. Chức năng miễn dịch tốt<br /> B. Chức năng miễn dịch chưa tốt<br /> C. Hệ tiêu hóa phát triển hoàn chỉnh<br /> D. Sự diều tiết thân nhiệt tốt<br /> Câu 7: Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như:<br /> A. Cắt ngắn, nghiền nhỏ<br /> B. Ủ men, đường hóa<br /> C. Cắt ngắn, ủ men.<br /> D. Đường hóa ,nghiền nhỏ<br /> âu 8: rotein qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là:<br /> A. Glyxein và axit béo<br /> B. Axit béo<br /> C. Đường đơn<br /> D. Axit amin<br /> âu 9: Thức ăn vật nuôi có chất độc hại, khó tiêu được chế biến bằng phương pháp:<br /> A. Phương pháp nghiền nhỏ<br /> B. Phương pháp xử lý nhiệt<br /> C. Phương pháp đường hóa<br /> D. Phương pháp cắt ngắn<br /> âu 10: huồng nuôi hợp vệ sinh phải có:<br /> <br /> A. Lượng khí amoniac,khí hyđrô sunphua trong chuồng nhiều nhất<br /> B. Nhiệt độ thích hợp<br /> C. Nhiệt độ từ 10o- 20oC<br /> D. Nhiệt độ ấm về mùa hè, thoáng mát về mùa đông<br /> âu 11: luxit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là:<br /> A. Đường đơn<br /> B.Vitamin<br /> C. Glyxein<br /> D. Glyxein và axit béo<br /> Câu 12: ộ ẩm trong chuồng thích hợp khoảng:<br /> A. 50-60%<br /> B. 80-90%<br /> C. 60-75%<br /> D. 40-50%<br /> . hần tự luận (7 điểm)<br /> Câu 1 (2 đ) Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi Cho ví dụ?<br /> Câu 2 (2đ) Vacxin là gì? Nêu tác dụng của vacxin khi tiêm vào cư thể vật nuôi khỏe mạnh ?<br /> Câu 3 (2đ) Phân biệt nhân giống thuần chủng và lai tạo giống?<br /> Câu 4 (1 đ) Em hãy giải thích tại sao nên làm chuồng nuôi quay về hướng Nam hoặc ĐôngNam ?<br /> <br /> , B ỂU<br /> ề số 1<br /> Câu<br /> I<br /> <br /> II<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Ể<br /> <br /> ội dung<br /> 1-C<br /> 2- C,D<br /> 3-A<br /> 4-B<br /> 5-D<br /> 6-B<br /> 7-A<br /> 8-D<br /> 9-B<br /> 10-B<br /> 11-A<br /> 12-C<br /> - Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước của các<br /> bộ phận trong cơ thể.<br /> VD: …….<br /> - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể<br /> VD: …….<br /> <br /> iểm<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0,5<br /> <br /> - Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh cho vật<br /> nuôi, được chế từ chính mầm bệnh mà ta muốn phòng<br /> - Tác dụng của vắc xin : Khi tiêm vắc xin vào cơ thể vật nuôi<br /> khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách sinh ra kháng thể để<br /> chống lại mầm bệnh đó. Từ đó cơ thể có khả năng miễn dịch với<br /> bệnh.<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> Nhân giống thuần chủng<br /> Lai tạo giống<br /> - Bố mẹ cùng 1 giống<br /> - Bố mẹ khác giống<br /> - Đời con cùng giống bố mẹ<br /> - Đời con là con lai<br /> Nên làm chuống quay về hướng Nam hoặc Đông- Nam vì: Mùa<br /> hè sẽ đón được gió Đông Nam mát mẻ, mùa đông tránh được gió<br /> Đông Bắc lạnh<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> 1.0<br /> 1.0<br /> 1.0<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ