Xem mẫu

Ngày soạn: 17/4/2018<br /> Ngày dạy: 12/5/2018 lớp 7/1,7/3, 7/2<br /> Tuần 36; Tiết PPCT 53<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> Môn: Công nghệ - Khối: 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> 1. Mục tiêu<br /> a. Về kiến thức<br /> - Biết được vai trò và nhiệm vụ quan trọng của rừng.<br /> - Biết được vai trò của chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay.<br /> - Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với cơ thể vật nuôi.<br /> - Nắm được vai trò và nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản.<br /> - Nắm được vắc xin là gì và tác dụng của vắc xin.<br /> b. Về kĩ năng<br /> - Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra.<br /> - Hệ thống các kiến thức đã học có logic.<br /> - Biết vận dụng kiến thức đã học vào bài kiểm tra.<br /> c. Về thái độ<br /> - Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài kiểm tra.<br /> - Giáo dục ý thức tích cực, tự giác khi làm bài kiểm tra.<br /> 2. Chuẩn bị<br /> a. Chuẩn bị của học sinh: Dụng cụ học tập...<br /> b. Chuẩn bị của giáo viên: Ma trận, đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.<br /> * Ma trận đề kiểm tra<br /> Vận dụng<br /> Cấp độ<br /> Nội dung<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Cấp độ thấp<br /> cao<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Câu 1: Biết được<br /> Phần 1: Lâm vai trò và nhiệm<br /> vụ quan trọng của<br /> nghiệp<br /> rừng.<br /> Số câu hỏi<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> Phần 2:<br /> Chăn nuôi<br /> <br /> Câu 2: a/ Biết<br /> được vai trò của<br /> chăn nuôi.<br /> Câu 5: Biết được<br /> vắc xin là gì và<br /> nêu được tác<br /> dụng của vắc xin.<br /> <br /> Câu 3: a/ Hiểu<br /> được vai trò của<br /> các chất dinh<br /> dưỡng trong<br /> thức ăn đối với<br /> vật nuôi.<br /> <br /> Câu 2: b/ Lấy ví<br /> dụ thực tế về vai<br /> trò của một vật<br /> nuôi cụ thể<br /> mang lại cho gia<br /> đình em.<br /> Câu 3: b/ Chỉ ra<br /> được các<br /> phương pháp<br /> sản xuất thức ăn<br /> giàu prôtein và<br /> <br /> gluxit<br /> ố c u hỏi<br /> <br /> 0.5+1= 1.5<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0,5+0,5=1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1+2=3đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 1+1=2đ<br /> <br /> 6đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Phần 3:<br /> Thủy sản<br /> <br /> C u 4: Nêu được<br /> vai trò và nhiệm<br /> vụ chính của nuôi<br /> thủy sản.<br /> <br /> ố c u hỏi<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> Tổng ố c u<br /> hỏi<br /> <br /> 1+1,5+1=3,5<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5 câu<br /> <br /> T điểm<br /> <br /> 2+3+2=7đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 10đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 70%<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THC Bình Giang<br /> Lớp 7 / …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 - 2018<br /> Môn: Công Nghệ<br /> Khối: 7<br /> Thời gian 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: ....................................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (2 điểm)<br /> a/ Rừng ở nước ta có vai trò gì trong đời sống và sản xuất?<br /> b/ Nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì?<br /> Câu 2: (2 điểm)<br /> a/ Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?<br /> b/ Lấy ví dụ thực tế về vai trò của một vật nuôi cụ thể mang lại cho gia đình em?<br /> Câu 3: (2 điểm)<br /> a/ Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể vật nuôi?<br /> b/ Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtein, giàu gluxit ở địa<br /> phương em?<br /> Câu 4: (2 điểm) Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản?<br /> Câu 5: (2 điểm) Vắc xin là gì? Nêu tác dụng của Vắc xin?<br /> Bài làm<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> <br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> <br /> Đáp án, biểu điểm<br /> Câu<br /> <br /> Câu 1<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 2<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 3<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 4<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 5<br /> 2đ<br /> <br /> a/ Vai trò của rừng ở nước ta:<br /> - Làm sạch môi trường không khí<br /> 1đ<br /> - Phòng hộ.<br /> - Cung cấp lâm sản cho gia đình,công sở,giao thông....<br /> - Xuất khẩu.<br /> - Nghiên cứu khoa học,văn hóa du lịch.<br /> b/ Nhiệm vụ của trồng rừng:<br /> 1đ<br /> Phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp,chủ yếu là:<br /> - Trồng rừng sản xuất<br /> - Trồng rừng phòng hộ<br /> - Trồng rừng đặc dụng<br /> - Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho 1đ<br /> nhiều ngành sản xuất khác.<br /> - HS tự lấy ví dụ như việc nuôi heo, gà, vịt....<br /> 1đ<br /> a/ Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi:<br /> 0.5đ<br /> - Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển<br /> - Cung cấp chất dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra các sản<br /> 0.5đ<br /> phẩm: thịt, trứng, sữa....<br /> b/ Các phương pháp sản xuất thức ăn:<br /> 0.5đ<br /> * Giàu protein<br /> - Chế biến sản phẩm nghề cá<br /> - Nuôi giun đất, nhộng tằm<br /> - Trồng xen, tăng vụ cây họ đậu<br /> * Giàu gluxit: Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều<br /> 0.5đ<br /> lúa, ngô, khoai, sắn....<br /> * Vai trò của nuôi thủy sản:<br /> 1đ<br /> - Nuôi thủy sản cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho<br /> công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác, đồng<br /> thời làm sạch môi trường nước.<br /> * Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản: Gồm 3 nhiệm vụ chính:<br /> 1đ<br /> - Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.<br /> - Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.<br /> - Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản.<br /> -Vắc xin là chế phẩm sinh học, được chế từ chính mầm bệnh gây 1đ<br /> ra bệnh mà ta muốn phòng.<br /> - Tác dụng của Vắc xin: Khi đưa Vắc xin vào cơ thể vật nuôi khỏe 1đ<br /> mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra kháng thể<br /> chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh<br /> xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh, vật<br /> nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi có khả năng miễn dịch.<br /> <br />