Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình...

  • 11/02/2019 11:15:21
  • 48 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Giang bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng tính toán, rèn luyện kỹ năng giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.26 M, số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

Ngày soạn: 17/4/2018<br /> Ngày dạy: 12/5/2018 lớp 7/1,7/3, 7/2<br /> Tuần 36; Tiết PPCT 53<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> Môn: Công nghệ - Khối: 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> 1. Mục tiêu<br /> a. Về kiến thức<br /> - Biết được vai trò và nhiệm vụ quan trọng của rừng.<br /> - Biết được vai trò của chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay.<br /> - Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với cơ thể vật nuôi.<br /> - Nắm được vai trò và nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản.<br /> - Nắm được vắc xin là gì và tác dụng của vắc xin.<br /> b. Về kĩ năng<br /> - Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra.<br /> - Hệ thống các kiến thức đã học có logic.<br /> - Biết vận dụng kiến thức đã học vào bài kiểm tra.<br /> c. Về thái độ<br /> - Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài kiểm tra.<br /> - Giáo dục ý thức tích cực, tự giác khi làm bài kiểm tra.<br /> 2. Chuẩn bị<br /> a. Chuẩn bị của học sinh: Dụng cụ học tập...<br /> b. Chuẩn bị của giáo viên: Ma trận, đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.<br /> * Ma trận đề kiểm tra<br /> Vận dụng<br /> Cấp độ<br /> Nội dung<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Cấp độ thấp<br /> cao<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Câu 1: Biết được<br /> Phần 1: Lâm vai trò và nhiệm<br /> vụ quan trọng của<br /> nghiệp<br /> rừng.<br /> Số câu hỏi<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> Phần 2:<br /> Chăn nuôi<br /> <br /> Câu 2: a/ Biết<br /> được vai trò của<br /> chăn nuôi.<br /> Câu 5: Biết được<br /> vắc xin là gì và<br /> nêu được tác<br /> dụng của vắc xin.<br /> <br /> Câu 3: a/ Hiểu<br /> được vai trò của<br /> các chất dinh<br /> dưỡng trong<br /> thức ăn đối với<br /> vật nuôi.<br /> <br /> Câu 2: b/ Lấy ví<br /> dụ thực tế về vai<br /> trò của một vật<br /> nuôi cụ thể<br /> mang lại cho gia<br /> đình em.<br /> Câu 3: b/ Chỉ ra<br /> được các<br /> phương pháp<br /> sản xuất thức ăn<br /> giàu prôtein và<br /> <br /> gluxit<br /> ố c u hỏi<br /> <br /> 0.5+1= 1.5<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0,5+0,5=1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1+2=3đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 1+1=2đ<br /> <br /> 6đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Phần 3:<br /> Thủy sản<br /> <br /> C u 4: Nêu được<br /> vai trò và nhiệm<br /> vụ chính của nuôi<br /> thủy sản.<br /> <br /> ố c u hỏi<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> Tổng ố c u<br /> hỏi<br /> <br /> 1+1,5+1=3,5<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5 câu<br /> <br /> T điểm<br /> <br /> 2+3+2=7đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 10đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 70%<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THC Bình Giang<br /> Lớp 7 / …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 - 2018<br /> Môn: Công Nghệ<br /> Khối: 7<br /> Thời gian 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: ....................................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (2 điểm)<br /> a/ Rừng ở nước ta có vai trò gì trong đời sống và sản xuất?<br /> b/ Nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì?<br /> Câu 2: (2 điểm)<br /> a/ Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?<br /> b/ Lấy ví dụ thực tế về vai trò của một vật nuôi cụ thể mang lại cho gia đình em?<br /> Câu 3: (2 điểm)<br /> a/ Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể vật nuôi?<br /> b/ Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtein, giàu gluxit ở địa<br /> phương em?<br /> Câu 4: (2 điểm) Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản?<br /> Câu 5: (2 điểm) Vắc xin là gì? Nêu tác dụng của Vắc xin?<br /> Bài làm<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> <br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> <br /> Đáp án, biểu điểm<br /> Câu<br /> <br /> Câu 1<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 2<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 3<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 4<br /> 2đ<br /> <br /> Câu 5<br /> 2đ<br /> <br /> a/ Vai trò của rừng ở nước ta:<br /> - Làm sạch môi trường không khí<br /> 1đ<br /> - Phòng hộ.<br /> - Cung cấp lâm sản cho gia đình,công sở,giao thông....<br /> - Xuất khẩu.<br /> - Nghiên cứu khoa học,văn hóa du lịch.<br /> b/ Nhiệm vụ của trồng rừng:<br /> 1đ<br /> Phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp,chủ yếu là:<br /> - Trồng rừng sản xuất<br /> - Trồng rừng phòng hộ<br /> - Trồng rừng đặc dụng<br /> - Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho 1đ<br /> nhiều ngành sản xuất khác.<br /> - HS tự lấy ví dụ như việc nuôi heo, gà, vịt....<br /> 1đ<br /> a/ Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi:<br /> 0.5đ<br /> - Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển<br /> - Cung cấp chất dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra các sản<br /> 0.5đ<br /> phẩm: thịt, trứng, sữa....<br /> b/ Các phương pháp sản xuất thức ăn:<br /> 0.5đ<br /> * Giàu protein<br /> - Chế biến sản phẩm nghề cá<br /> - Nuôi giun đất, nhộng tằm<br /> - Trồng xen, tăng vụ cây họ đậu<br /> * Giàu gluxit: Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều<br /> 0.5đ<br /> lúa, ngô, khoai, sắn....<br /> * Vai trò của nuôi thủy sản:<br /> 1đ<br /> - Nuôi thủy sản cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho<br /> công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác, đồng<br /> thời làm sạch môi trường nước.<br /> * Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản: Gồm 3 nhiệm vụ chính:<br /> 1đ<br /> - Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.<br /> - Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.<br /> - Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản.<br /> -Vắc xin là chế phẩm sinh học, được chế từ chính mầm bệnh gây 1đ<br /> ra bệnh mà ta muốn phòng.<br /> - Tác dụng của Vắc xin: Khi đưa Vắc xin vào cơ thể vật nuôi khỏe 1đ<br /> mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra kháng thể<br /> chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh<br /> xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh, vật<br /> nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi có khả năng miễn dịch.<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ