Xem mẫu

Ma trận đề kiểm tra học kì II<br /> <br /> Mức độ<br /> Nội dung<br /> Các phương<br /> pháp chế biến<br /> thực phẩm<br /> Tổ chức bữa<br /> ăn trong gia<br /> đình<br /> <br /> Chi tiêu trong<br /> gia đình<br /> Tổng<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> 1 câu: 2đ<br /> 20%<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Tổng điểm<br /> <br /> 1 câu: 1đ<br /> 10%<br /> <br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> 1câu : 1đ<br /> 10%<br /> <br /> 2câu: 2đ<br /> 20%<br /> <br /> 1 câu: 1đ<br /> 10%<br /> <br /> 4đ<br /> 40%<br /> <br /> 3đ<br /> 3%<br /> <br /> 1 câu: 2đ<br /> 20%<br /> 4đ<br /> 40%<br /> <br /> 1 câu : 1đ<br /> 10%<br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> 4đ<br /> 40%<br /> 10đ<br /> 100%<br /> <br /> Trường THCS Phương Trung<br /> Lớp: 6a…..<br /> Họ và tên:…………...............<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Môn: Công nghệ 6<br /> Thời gian 45 phút<br /> Lời phê của thầy, cô giáo<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1 (3đ): Tại sao phải làm chín thực phẩm? hãy kể tên các phương pháp làm chín thực<br /> phẩm?<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> Câu 2( 4đ): a. Thế nào là bữa ăn hợp lí? Hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một<br /> bữa ăn hợp lí ?<br /> b. Hãy kể tên những món ăn trong một bữa ăn thường ngày ở nhà em và cho biết bữa ăn<br /> như vậy đã hợp lí chưa? Vì sao?<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> Câu 3 ( 3đ): Gia đình em có 4 người, bố, mẹ, chị và em. Lương của bố 1 tháng là 5 triệu<br /> đồng, mẹ làm may 1 tháng là 3 triệu, chị và em đang đi học.<br /> a. Hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong vòng 1 tháng.<br /> b. Em hãy cân đối thu chi để có thể dành được một phần tích lũy cho gia đình?<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Đáp án – Biểu điểm<br /> Câu 1 (3đ): * Phải làm chín thực phẩm là vì: để cho thực phẩm chín mềm, dễ tiêu hóa, thay<br /> đổi hương vị cũng như đảm bảo an toàn khi ăn. ( 1đ)<br /> *các phương pháp chế biến món ăn là: (2đ)<br /> - Phương pháp làm chín thực phẩm có sử dụng nhiệt:( 0.25 đ)<br /> + Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước: Luộc, nấu, kho (0.25đ)<br /> + phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước: Hấp (0.25đ)<br /> + Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa: nướng (0.25đ)<br /> + Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo: rán, rang, xào (0.25đ)<br /> - Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt (0.25đ)<br /> +Trộn hỗn hợp (0.25đ)<br /> +Trộn dầu giấm( 0.25 đ)<br /> Câu 2(4đ): a. *Bữa ăn hợp lí là bữa ăn có sự phối hợp các loại thực phẩm với đầy đủ các<br /> chất dinh dưỡng cần thiết theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp cho nhu cầu của cơ thể về năng<br /> lượng và về các chất dinh dưỡng.( 1đ)<br /> *Những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lí là: (1đ)<br /> + Nhu cầu của các thành viên trong gia đình (0.25đ)<br /> + Điều kiện tài chính (0.25đ)<br /> + Sự cân bằng các chất dinh dưỡng (0.25đ)<br /> + Thay đổi món ăn (0.25đ)<br /> c. - Kể được tên của các món ăn trong bữa ăn hàng ngày (0.5đ)<br /> - Nhận xét được bữa ăn hợp lí hay chưa hợp lí và giải thích. (1.5đ)<br /> <br /> Câu 3 (3đ):<br /> a. Tổng thu nhập của gia đình là:<br /> 5.000.000 +3.000.000 = 8.000.000 đ<br /> b. – Chi cho các nhu cầu: ( 2đ)<br /> + Tiền ăn, ở, mặc:<br /> <br /> 4.000.000 đ<br /> <br /> + Tiền học:<br /> <br /> 1.000.000đ<br /> <br /> + Tiền đi lại:<br /> <br /> 700.000đ<br /> <br /> + Tiền khác:<br /> <br /> 1.300.000<br /> <br /> Tổng chi:<br /> Tiền tiết kiệm:<br /> <br /> 7.000.000 đ<br /> 1.000.000đ<br /> <br /> (1đ)<br /> <br />