Xem mẫu

Ngày soạn : 5/4/2018<br /> Ngày kiểm tra:../5/2018<br /> Tuần 36 Tiết PPCT: 70<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2017 – 2018<br /> MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 6<br /> Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)<br /> 1. Mục tiêu:<br /> a/ Về kiến thức:<br /> - Biết được các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và chức năng của chúng.<br /> - Biết được các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.<br /> - Hiểu được các khoản chi tiêu trong gia đình.<br /> b/ Về kỹ năng:<br /> - Trình bày được quy trình chế biến và yêu cầu kĩ thuật khi chế biến món ăn.<br /> c/ Về thái độ:<br /> - Nghiêm túc khi làm bài.<br /> 2. Chuẩn bị:<br /> a/ Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập kiến thức chương 3,4<br /> b/ Chuẩn bị của giáo viên: Ma trận đề, đáp án<br /> b1. Ma trận đề:<br /> Vận dụng<br /> Cấp<br /> độ<br /> Cấp độ<br /> Cấp độ<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Cộng<br /> thấp<br /> cao<br /> Chủ đề<br /> Chỉ ra được<br /> chức năng<br /> Chủ đề 1:<br /> của các chất<br /> Cơ sở của<br /> dinh dưỡng<br /> ăn uống<br /> có trong thức<br /> hợp lí<br /> ăn.<br /> (câu 1)<br /> Số câu<br /> 1 câu<br /> 1 câu<br /> Số điểm<br /> 2điểm<br /> 2 điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> 100%<br /> 20%<br /> Hiểu được<br /> các biện pháp<br /> Chủ đề 2:<br /> Vệ sinh an<br /> phòng tránh<br /> toàn thực<br /> nhiễm trùng,<br /> phẩm<br /> nhiễm độc.<br /> (câu 2)<br /> ố<br /> 1 câu<br /> 1 câu<br /> Số điểm<br /> 2điểm<br /> 2điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> 100%<br /> 20%<br /> Vận dụng<br /> .<br /> Chủ đề 3:<br /> Bảo quản<br /> quy trình và<br /> chất dinh<br /> yêu cầu kĩ<br /> dưỡng<br /> thuật chung<br /> trong chế<br /> để chế biến<br /> biến món<br /> món ăn đơn<br /> <br /> ăn<br /> <br /> giản.<br /> (câu 3)<br /> <br /> ố<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 1 câu<br /> 4điểm<br /> 100%<br /> <br /> Trình<br /> bày lại<br /> được các<br /> khoản<br /> thu, chi<br /> của gia<br /> đình<br /> (Câu 4)<br /> 1 câu<br /> 1 câu<br /> 2 điểm<br /> 2 điểm<br /> 100%<br /> 20%<br /> <br /> Chủ đề 4:<br /> chi tiêu<br /> trong gia<br /> đình<br /> <br /> ố<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Tổng số<br /> câu<br /> Tổng số<br /> điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 1 câu<br /> 4điểm<br /> 40%<br /> <br /> 1 câu<br /> 2 điểm<br /> 20%<br /> <br /> 1 câu<br /> 2 điểm<br /> 20%<br /> <br /> 1 câu<br /> 4 điểm<br /> 40%<br /> <br /> 1 câu<br /> 2 điểm<br /> 20%<br /> <br /> 4 câu<br /> 10 điểm<br /> 100%<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp 6/ …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017-2018<br /> Môn: Công nghệ<br /> Khối: 6<br /> Thời gian 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: ........................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (2.0 điểm)<br /> Em hãy cho biết chức năng của các chất dinh dưỡng (đạm, béo, đường<br /> bột) có trong thức ăn đối với cơ thể của chúng ta?<br /> Câu 2: (2.0 điểm)<br /> Em hãy chỉ ra các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm<br /> thường dùng?<br /> Câu 3: (4.0 điểm)<br /> Em hãy trình bày quy trình thực hiện và yêu cầu kĩ thuật cần đạt khi chế biến<br /> món luộc?<br /> Câu 4: (2.0 điểm)<br /> Em hãy cho biết một gia đình thường có những khoản chi tiêu nào?<br /> Bài làm<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> <br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> <br /> Đáp án và biểu điểm<br /> Câu<br /> <br /> Câu 1<br /> ( 2.0<br /> điểm)<br /> <br /> Câu 2<br /> (2<br /> điểm)<br /> <br /> Câu 3<br /> (4<br /> điểm)<br /> <br /> Câu 4<br /> (2<br /> điểm)<br /> <br /> Đáp án<br /> Chức năng của các chất dinh dưỡng:<br /> * Chất đạm:<br /> - Giúp cơ thể phát triển tốt<br /> - Tái tạo các tế bào đã chết<br /> - Tăng khả năng đề kháng, cung cấp năng lượng<br /> * Chất đường bột<br /> - Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể<br /> - Chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng khác<br /> * Chất béo<br /> - Cung cấp năng lượng,tích trữ dưới da ở dạng một lớp<br /> mỡ giúp bảo vệ cơ thể<br /> - Chuyển hóa 1 số vitamin cần thiết cho cơ thể<br /> *Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng<br /> - Rửa tay sạch trước khi ăn, vệ sinh nhà bếp, rửa kĩ thực<br /> phẩm<br /> - Nấu chín thực phẩm, đậy thức ăn cẩn thận....<br /> * Biện pháp phòng tránh nhiễm độc<br /> - Không dùng các thực phẩm có chất độc<br /> - Không dùng các thức ăn bị biến chất hoặc bị nhiễm<br /> các chất độc hóa học<br /> - Không dùng những đồ hộp đã quá hạn sử dụng...<br /> *Quy trình thực hiện<br /> - Làm sạch thực phẩm<br /> - Luộc chín thực phẩm<br /> - Bày món ăn vào đĩa<br /> * Yêu cầu kĩ thuật<br /> - Nước luộc trong<br /> - Thực phẩm động vật: chín mềm, không dai, không nhừ<br /> - Thực phẩm thực vật: rau lá chín tới, có màu xanh..<br /> Các khoản chi tiêu của gia đình<br /> -Chi cho nhu cầu vật chất: ăn, uống, mặc, ở, đi lại, bảo<br /> vệ sức khỏe<br /> - Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần: học tập, nghỉ ngơi,<br /> giải trí, giao tiếp xã hội...<br /> GIỚI HẠN KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> NĂM HỌC: 2017 – 2018<br /> MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 6<br /> - Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm.<br /> - Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.<br /> - Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.<br /> - Bài 26: Chi tiêu trong gia đình<br /> <br /> iểu<br /> điể<br /> <br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.5<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> <br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 1.0<br /> 1.0<br /> 1.0<br /> 1.0<br /> <br />