Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      25      0
Mã tài liệu mjwcuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông Ngày đăng 27/11/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 5 Dung lượng 0.53 M Lần tải 0 Lần xem 25
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Các bạn tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Bùi Thị Xuân sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn.

ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> Môn: TOÁN 10 – Thời gian: 90 phút<br /> <br /> ĐỀ CHẴN<br /> Bài 1: (1 điểm) Cho hàm số y  f ( x)   x 2  2 x  3 . Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số<br /> Bài 2: (2 điểm) Cho phương trình x 2<br /> <br /> m<br /> <br /> 6 x<br /> <br /> a. Phương trình có một nghiệm.<br /> b.Phương trình có hai nghiệm x 1, x 2 thỏa x 13x 2<br /> <br /> m<br /> <br /> x 1x 2 3<br /> <br /> 0 . Định m để :<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> Bài 3: (2 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:<br /> y<br /> <br />  x  3 y  4 x<br /> 12 x 2  2x<br />  4x  3<br /> a) <br /> b)<br /> x<br /> 3x<br /> <br /> 2<br />  y  3x  4<br /> y<br /> <br /> Bài 4: (2 điểm) Trong hệ trục Oxy, lấy ba điểm A(1;2), điểm B(-1;1) và điểm C(3;-2).<br /> uuur uuur<br /> a) Tính AB.CA . Từ đó suy ra hình tính tam giác và tính diện tích tam giác ABC<br /> b) Xác định tọa độ chân đường cao hạ từ A xuống BC.<br /> Bài 5: (2 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 14, góc A = 60o, góc B = 450. Tính độ dài cạnh BC,<br /> bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích tam giác ABC. (Các kết quả có thể để dưới dạng số<br /> thập phân , làm tròn hai số sau dấu phẩy)<br /> Bài 6: (1 điểm) David Beckham là cầu thủ người Anh và là chuyên gia sút phạt hàng đầu của<br /> bóng đá thế giới. Những cú sút phạt của anh thường đi theo hình vòng cung, gây rất nhiều khó<br /> chịu cho các thủ môn. Giả sử như trong một lần sút phạt, kỹ thuật máy tính chỉ ra rằng cú sút<br /> phạt của Beckham đi theo quỹ đạo là một đường cong Parabol có phương trình<br /> h  x   0,0083x 2  0,1x  2,7 với h(x) là độ cao (m) của quả bóng so với mặt đất tại nơi cách<br /> vạch vôi khung thành một khoảng cách x (m) (xem hình ảnh minh họa).<br /> <br /> (hình ảnh thể hiện cách đặt trục, không có tính kết luận về kết quả bài toán )<br /> a) Lúc đó, Beckham đang đặt trái bóng tại điểm cách vạch vôi khung thành bao nhiêu<br /> mét?<br /> b) Khi sút phạt, đội bạn sẽ cử 4 đến 5 người làm “hàng rào” để chắn bóng, “hàng rào”<br /> nằm giữa khung thành và điểm sút phạt và cách điểm sút theo quy định là 9,15 m. Hỏi quả bóng<br /> sút theo quỹ đạo này có vượt qua được “hàng rào” không và cú sút phạt của Beckham có đưa<br /> được bóng vào phạm vi của khung thành không? Biết rằng, cầu thủ đội bạn chỉ nhảy cao được tối<br /> đa 2m để chắn bóng và khung thành có chiều cao 2,4 m (theo chuẩn quốc tế)<br /> (Các kết quả có thể để dưới dạng số thập phân , làm tròn hai số sau dấu phẩy)<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> Môn: TOÁN 10 – Thời gian: 90 phút<br /> <br /> ĐỀ LẺ<br /> Bài 1: (2 điểm) Cho hàm số y  f ( x)  x 2  2 x  3 . Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số<br /> Bài 2: (2 điểm) Cho phương trình x 2<br /> <br /> m<br /> <br /> 5 x<br /> <br /> a. Phương trình có một nghiệm.<br /> b. Phương trình có hai nghiệm x 1, x 2 thỏa x 13x 2<br /> <br /> m<br /> <br /> 3<br /> <br /> x 1x 2 3<br /> <br /> 0 . Định m để :<br /> <br /> 0<br /> <br /> Bài 3: (2 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:<br /> y<br /> <br />  x  3 y  4 x<br /> 12 x 2  2x<br />  4x  3<br /> a) <br /> b)<br /> x<br /> 3x<br /> <br /> 2<br />  y  3 x  4<br /> y<br /> <br /> Bài 4: (2 điểm) Trong hệ trục Oxy, lấy ba điểm M(1;2), điểm N(-1;1) và điểm P(3;-2).<br /> uuuur uuuur<br /> a) Tính MN .PM . Từ đó suy ra hình tính tam giác và tính diện tích tam giác MNP<br /> b) Xác định tọa độ chân đường cao hạ từ M xuống NP.<br /> Bài 5: (2 điểm) Cho tam giác ABC có BC = 16, góc B = 45o, góc C = 300. Tính độ dài cạnh AB,<br /> bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích tam giác ABC. (Các kết quả có thể để dưới dạng số<br /> thập phân , làm tròn hai số sau dấu phẩy)<br /> Bài 6: (1 điểm) David Beckham là cầu thủ người Anh và là chuyên gia sút phạt hàng đầu của<br /> bóng đá thế giới. Những cú sút phạt của anh thường đi theo hình vòng cung, gây rất nhiều khó<br /> chịu cho các thủ môn. Giả sử như trong một lần sút phạt, kỹ thuật máy tính chỉ ra rằng cú sút<br /> phạt của Beckham đi theo quỹ đạo là một đường cong Parabol có phương trình<br /> h  x   0,0083x 2  0,1x  2,7 với h(x) là độ cao (m) của quả bóng so với mặt đất tại nơi cách<br /> vạch vôi khung thành một khoảng cách x (m) (xem hình ảnh minh họa).<br /> <br /> (hình ảnh thể hiện cách đặt trục, không có tính kết luận về kết quả bài toán )<br /> a) Lúc đó, Beckham đang đặt trái bóng tại điểm cách vạch vôi khung thành bao nhiêu<br /> mét?<br /> b) Khi sút phạt, đội bạn sẽ cử 4 đến 5 người làm “hàng rào” để chắn bóng, “hàng rào”<br /> nằm giữa khung thành và điểm sút phạt và cách điểm sút theo quy định là 9,15 m. Hỏi quả bóng<br /> sút theo quỹ đạo này có vượt qua được “hàng rào” không và cú sút phạt của Beckham có đưa<br /> được bóng vào phạm vi của khung thành không? Biết rằng, cầu thủ đội bạn chỉ nhảy cao được tối<br /> đa 2m để chắn bóng và khung thành có chiều cao 2,4 m (theo chuẩn quốc tế)<br /> (Các kết quả có thể để dưới dạng số thập phân , làm tròn hai số sau dấu phẩy<br /> <br /> THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN<br /> Điểm<br /> <br /> Đề chẵn<br /> Bài 1<br /> <br /> y  f ( x)   x 2  2 x  3<br /> <br /> Để lẻ<br /> Bài 1<br /> <br /> y  f ( x)  x 2  2 x  3<br /> <br /> TXD: D = R<br /> BBT:<br /> <br /> TXD: D = R<br /> BBT:<br /> <br /> BGT<br /> Vẽ đồ thị<br /> <br /> BGT<br /> Vẽ đồ thị<br /> <br /> Đỉnh: I ( 1; -2)<br /> Trục đối xứng x = 1<br /> <br /> Đỉnh: I ( 1; 2)<br /> Trục đối xứng x = 1<br /> <br /> Bài 2: x 2<br /> <br /> m<br /> <br /> 6 x<br /> <br /> m<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> Bài 2: x 2<br /> <br /> m<br /> <br /> 5 x<br /> <br /> m<br /> <br /> 3<br /> <br /> a)<br /> m 2 16m 28<br /> Để phương trình có nghiệm kép<br /> <br /> a)<br /> m 2 14m 13<br /> Để phương trình có nghiệm kép<br /> <br /> 1  0 ( LD)<br /> a  0<br />  m  14<br /> <br />    m  14  <br /> <br />   0<br /> m  2<br /> m  2<br /> <br /> <br /> 1  0 ( LD)<br /> a  0<br />  m  13<br /> <br />    m  13  <br /> <br />   0<br /> m  1<br /> m  1<br /> <br /> <br /> b)<br /> Phương trình có hai nghiệm:<br /> <br /> b)<br /> Phương trình có hai nghiệm:<br /> <br />   0  m2  16m  28  0<br /> <br />   0  m2  14m  13  0<br /> <br /> Theo hệ thức Viete<br /> <br /> Theo hệ thức Viete<br /> <br /> S  x1  x2 <br /> P  x1.x2 <br /> <br /> b<br />  m6<br /> a<br /> <br /> c<br />  m2<br /> a<br /> <br /> P  x1.x2 <br /> <br /> Theo đề, ta có:<br /> 3<br /> <br /> x1 x 2<br /> <br /> x 1x 2<br /> <br /> P S2<br /> S2<br /> <br /> 2P<br /> <br /> m<br /> <br /> 2<br /> <br /> m<br /> <br /> 2<br /> <br /> c<br />  m3<br /> a<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> 32<br /> <br /> 2 N<br /> <br /> x 1x 2 3<br /> <br /> P S2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 14m<br /> <br /> m<br /> <br /> x 1 3x 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2P<br /> 0<br /> <br /> b<br />  m5<br /> a<br /> <br /> Theo đề, ta có:<br /> <br /> 3<br /> <br /> P<br /> <br /> S  x1  x2 <br /> <br /> 0<br /> <br /> 2P<br /> <br /> P<br /> <br /> 0<br /> <br /> S2<br /> <br /> 2P<br /> <br /> m<br /> <br /> 3<br /> <br /> m<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 12m<br /> <br /> m<br /> <br /> 19<br /> <br /> 3 N<br /> <br /> m<br /> <br /> 7<br /> <br /> 17 L<br /> <br /> m<br /> <br /> 6<br /> <br /> 17 L<br /> <br /> m<br /> <br /> 7<br /> <br /> 17 L<br /> <br /> m<br /> <br /> 6<br /> <br /> 17 L<br /> <br /> Vậy m = -2 thỏa ycđb<br /> Bài 3:<br /> a)<br /> <br /> Vậy m = -3 thỏa ycđb<br /> Bài 3:<br /> a)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br />  x 2  3 xy  4 y<br /> 1<br />  Dk : x  0; y  0 <br />  2<br /> y<br /> <br /> 3x<br /> y<br /> <br /> 4x<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 1   2    x  y  x  y  4   0<br /> <br />  x 2  3 yx  4 y<br /> 1<br />  Dk : x  0; y  0 <br />  2<br /> y<br /> <br /> 3<br /> xy<br /> <br /> <br /> 4<br /> x<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 1   2    x  y  x  y  4   0<br /> <br /> TH 1: x  y<br /> <br /> TH 1: x  y<br /> <br /> 1  2x 2  4x  0<br /> x  0  y  L<br /> <br />  x  2  y  N <br /> <br /> 1  4x 2  4x  0<br /> x  0  y  L<br /> <br />  x  1  y  N <br /> <br /> TH 2 : x  4  y<br /> <br /> TH 2 : x  4  y<br /> <br />  2  y<br /> <br /> hpt co nghiem  2; 2 <br /> <br />  2   y 2  4 y  8  0  ptvn <br /> hpt co nghiem  1; 1<br /> <br /> b)<br /> <br /> b)<br /> <br /> 2<br /> <br />  4 y  4  0  y  2  x  2<br /> <br /> 12 x  2x<br /> 3x  6<br />  4x  3 <br /> 0<br /> 3x  2<br /> 3x  2<br /> <br /> 12 x 2  2x<br /> 3x  6<br />  4x  3 <br /> 0<br /> 3x  2<br /> 3x  2<br /> <br /> Kẻ bảng xét dấu<br /> <br /> Kẻ bảng xét dấu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KL: S   ; 2 <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> KL: S   ;    2;  <br /> <br /> Bài 4:<br /> <br /> a)<br /> A(1;2), điểmuuu<br /> B(-1;1)<br /> và điểm C(3;-2)<br /> uuur<br /> r<br /> AB   2; 1 ; CA   2; 4 <br /> uuur uuur<br /> AB.CA  0<br /> <br /> Kết quả giống đề chẵn<br /> <br /> Suy ra tam giác ABC vuông tại A<br /> <br /> AB  5; AC  2 5<br /> 1<br /> S VABC  AB. AC  5<br /> 2<br /> b) Gọi H(x; y) là chân đường cao hạ từ A xuống<br /> BC ta có hpt:<br /> <br /> uuur uuur<br /> 4  x  1  3  y  2   0<br />  AH .BC  0<br /> <br />   x 1 y 1<br />  uuur uuur<br /> <br />  BH , BC cp<br /> <br /> 3<br />  4<br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> <br /> 4x  3 y  2<br /> 5<br /> <br /> <br /> 3x+4y  1<br /> y  2<br /> <br /> 5<br />  1 2 <br /> H ; <br />  5 5<br /> Bài 5: AB = 14, góc A = 60o, góc B = 450.<br /> Tính độ dài cạnh BC, bán kính đường tròn<br /> ngoại tiếp và diện tích tam giác ABC.<br /> <br /> Bài 5: BC = 16, góc B = 45o, góc C = 300.<br /> <br /> Tính độ dài cạnh AB, bán kính đường tròn<br /> ngoại tiếp và diện tích tam giác ABC.<br /> <br /> C  1800  600  450  750<br /> <br /> A  1800  300  450  1050<br /> <br /> BC<br /> AB<br /> sin 60<br /> <br />  BC  14.<br />  12,55<br /> sin A sin C<br /> sin 75<br /> AB<br /> 14<br /> R<br /> <br />  7.25<br /> 2sin C 2sin 75<br /> 1<br /> S  AB.BC.sin B<br /> 2<br /> 1<br /> S  .14.12,55.sin 45  62.12<br /> 2<br /> <br /> BC<br /> AB<br /> sin 30<br /> <br />  BA  16.<br />  11,31<br /> sin A sin C<br /> sin105<br /> BC<br /> 16<br /> R<br /> <br />  8, 28<br /> 2sin A 2sin105<br /> 1<br /> S  AB.BC.sin B<br /> 2<br /> 1<br /> S  .16.11,31.sin 45  63.4<br /> 2<br /> <br /> Bài 6:<br /> <br /> h  x   0,0083x 2  0,1x  2,7<br /> <br /> a)<br /> <br /> h  x  0<br />  0, 0083x 2  0,1x  2, 7  0<br />  x  13  L <br /> <br />  x  25  N <br /> <br /> Vậy quả bóng được đặt cách vạch vôi khung thành 25 mét<br /> b)<br /> Khoảng cách từ vạch vôi đến “hàng rào”: 25 – 9.15 = 15.85 (m)<br /> Tại x = 15.85 độ cao quả bóng là: h 15.85  2, 2  m  . Vậy bóng bay qua được “hàng rào”<br /> Cho x = 0 độ cao quả bóng là h  0   2,7  m  . Vậy quả bóng đã bay cao hơn khung thành (2,4 m) nên<br /> bóng không thể bay vào phạm vi khung thành được<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Bùi Thị Xuân

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
mjwcuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông
Thể loại
Đề thi học kỳ 1 Toán 10, Đề thi HK1 Toán lớp 10, Đề thi môn Toán lớp 10, Đề thi HK1 môn Toán, Đề kiểm tra HK1 Toán 10, Kiểm tra Toán 10 HK1, ÔN tập Toán 10, Ôn thi Toán 10
Ngày đăng
27/11/2018
Loại file
PDF
Số trang
5
Dung lượng
0.53 M
Lần xem
25
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-1-mon-Toan-10-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Bui-Thi-Xuan.PDF[0.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT