Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      44      0
Mã tài liệu n0ucuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 5/11/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.12 M Lần tải 1 Lần xem 44
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mời các bạn hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 để giúp các em có thêm tư liệu để luyện tập chuẩn bị kì thi tới tốt hơn. Chúc các em thi tốt!

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH<br /> <br /> TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ( NH 2017 – 2018 )<br /> Môn : Địa Lí: Lớp 11: Thời gian làm bài: 45 phút<br /> Mã đề thi<br /> 132<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:.....................................................................<br /> Lớp:<br /> I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ): Chọn câu trả lời đúng nhất.<br /> Câu 1: Cơ quan đầu não nào của EU giữ vai trò tham vấn, ban hành các quyết định và điều lệ?<br /> A. Tòa án châu Âu.<br /> B. Cơ quan kiểm toán<br /> C. Hội đồng bộ trưởng EU.<br /> D. Nghị viện châu Âu.<br /> Câu 2: Trái Đất nóng dần lên là do<br /> A. tầng ôdôn bị thủng.<br /> B. lượng CO2 tăng nhiều trong khí quyển.<br /> C. mưa axít ở nhiều nơi trên thế giới.<br /> D. băng tan ở hai cực.<br /> Câu 3: Các nước đang phát triển chiếm khoảng bao nhiêu % dân số của thế giới?<br /> A. 80%.<br /> B. 64%.<br /> C. 78%.<br /> D. 77%.<br /> Câu 4: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến dân cư Hoa Kì chủ yếu tập trung ở vùng<br /> Đông Bắc?<br /> A. Lịch sử khai thác lãnh thổ sớm.<br /> B. Điều kiện kinh tế xã hội phát triển.<br /> C. Điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi.<br /> D. Tập trung nhiều ngành công nghiệp hiện đại.<br /> Câu 5: Dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á tập trung ở<br /> A. quanh biển Đỏ.<br /> B. ven vịnh Pecxích.<br /> C. quanh Địa Trung Hải.<br /> D. ven vịnh Ôman.<br /> Câu 6: Theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, vị trí địa lý Hoa Kì tiếp giáp với các khu vực tương ứng,<br /> lần lượt là<br /> A. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Mỹ Latinh, Canada.<br /> B. Đại Tây Dương, Canada,Thái Bình Dương, Mỹ Latinh.<br /> C. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Canada, Mỹ Latinh.<br /> D. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Mỹ Latinh, Canada.<br /> Câu 7: Dân nhập cư vào Hoa Kì đa số là người<br /> A. châu Âu.<br /> B. Mỹ La tinh.<br /> C. Ca-na-đa.<br /> D. châu Phi.<br /> Câu 8: Mĩ La tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là<br /> A. quặng, kim loại quý, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.<br /> B. quặng, kim loại quý, dầu, than, đồng và mangan.<br /> C. quặng, kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.<br /> D. quặng, nhiên liệu, đồng, sắt và mangan.<br /> Câu 9: Ý nào sau đây không đúng với lãnh thổ vùng phía Tây Hoa Kì?<br /> A. Có các đồng bằng nhỏ, đất tốt.<br /> B. Diện tích rừng tương đối lớn.<br /> C. Nhiều phi kim loại.<br /> D. Nguồn thủy năng hết sức phong phú.<br /> Câu 10: Dân cư đô thị của Mỹ La tinh chiếm tới 75% dân số chủ yếu là do<br /> A. ngày càng xuật hiện nhiều xí nghiệp công nghiệp.<br /> B. chính sách phát triển kinh tế của chính quyền các nước Mỹ La tinh.<br /> C. quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng.<br /> D. hiện tượng đô thị hóa tự phát.<br /> Câu 11: Phần lớn dân cư trong khu vực Tây Nam Á theo đạo<br /> A. Thiên Chúa.<br /> B. Hồi.<br /> C. Phật.<br /> D. Do Thái.<br /> Câu 12: Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kì, trong đó chiếm tỉ<br /> trọng giá trị xuất khẩu cao nhất là ngành<br /> A. công nghiệp khai khoáng.<br /> B. công nghiệp chế biến.<br /> C. công nghiệp điện lực.<br /> D. công nghiệp điện tử.<br /> <br /> Trang 1/6 - Mã đề thi 132<br /> <br /> Câu 13: Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Mỹ Latinh giảm mạnh trong thời kì 1985 - 2004 là do<br /> A. chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo.<br /> B. tình hình chính trị không ổn định.<br /> C. thiên tai xảy ra nhiều, kinh tế suy giảm.<br /> D. chính sách thu hút đầu tư không phù hợp.<br /> Câu 14: Sản phẩm biểu hiện cao nhất tính hiện đại và sự hợp tác rất chặt chẽ giữa các nước<br /> <br /> EU trong sản xuất và dịch vụ là<br /> A. đường hầm giao thông dưới biển Măng - Sơ.<br /> C. máy bay Ebớt A380.<br /> <br /> B. liên kết vùng Ma-xơ và Rai-nơ.<br /> D. đồng ơ-rô.<br /> Câu 15: Tính đến đầu năm 2007, EU có bao nhiêu thành viên?<br /> A. 15.<br /> B. 25.<br /> C. 29.<br /> D. 27.<br /> Câu 16: Hiện nay, EU đang dẫn đầu thế giới về lĩnh vực nào trong kinh tế?<br /> A. Quốc phòng.<br /> B. Nông nghiệp.<br /> C. Thương mại.<br /> D. Buôn bán vũ khí.<br /> II. Phần tự luận: (6điểm):<br /> Câu 1. ( 2,0đ ). Liên minh châu Âu ( EU ) hình thành và phát triển như thế nào? Trình bày tóm tắt mục<br /> đích và thể chế của tổ chức này.<br /> Câu 2. ( 1,0đ ). Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp Hoa Kì.<br /> Câu 3. (3,0đ). Cho bảng số liệu:<br /> SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙNG Ở MỘT SỐ KHU VỰC<br /> CỦA THẾ GIỚI NĂM 2015<br /> <br /> Khu vực<br /> Đông Á<br /> Trung Á<br /> Tây Nam Á<br /> Bắc Mỹ<br /> <br /> Khai thác<br /> 2,5<br /> 2,8<br /> 30,1<br /> 19,7<br /> <br /> ( Đv: triệu thùng/ngày )<br /> Tiêu dùng<br /> 6,0<br /> 1,4<br /> 9,6<br /> 23,6<br /> <br /> Em hãy:<br /> a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của các khu vực trên.<br /> b. Nhận xét qua biểu đồ đã vẽ.<br /> <br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 2/6 - Mã đề thi 132<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI ĐỊA LÍ 11<br /> Chủ đề<br /> (nội<br /> dung)/mức<br /> độ nhận<br /> thức<br /> <br /> Một số vấn<br /> đề mang<br /> tính toàn<br /> cầu.<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 0,5<br /> Tỉ lệ: 5%<br /> <br /> Nhận biết<br /> TN<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> TL<br /> <br /> Biết được<br /> các nước<br /> đang phát<br /> triển<br /> chiếm<br /> khoảng<br /> bao nhiêu<br /> % dân số<br /> của<br /> thế<br /> giới.<br /> <br /> TN<br /> .<br /> <br /> TL<br /> <br /> Vận dụng cấp<br /> độ thấp<br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> TL<br /> <br /> Nguyên<br /> nhân làm<br /> cho Trái<br /> Đất nóng<br /> dần lên.<br /> <br /> Số câu: 1<br /> <br /> Số câu: 1<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Tỉ lệ<br /> 2,5%<br /> <br /> Tỉ<br /> 2,5%<br /> <br /> :<br /> <br /> Vận dụng cấp độ<br /> cao<br /> <br /> Số câu:<br /> 2<br /> Số<br /> điểm:<br /> 0,5<br /> <br /> lệ:<br /> <br /> Tỉ lệ:<br /> 5%<br /> <br /> Một số vấn<br /> đề của Mỹ<br /> La Tinh.<br /> <br /> Số câu: 3<br /> Số<br /> 0,75<br /> <br /> điểm:<br /> <br /> Biết được<br /> tài nguyên<br /> khoáng<br /> sản chủ<br /> yếu của<br /> Mĩ<br /> La<br /> tinh.<br /> <br /> Hiểu<br /> được<br /> dân cư<br /> đô thị<br /> của Mỹ<br /> La tinh<br /> chiếm<br /> tới 75%<br /> dân số.<br /> <br /> Nguyên<br /> nhân<br /> vì<br /> sao nguồn<br /> vốn đầu<br /> tư từ nước<br /> ngoài vào<br /> Mỹ<br /> Latinh<br /> giảm<br /> mạnh<br /> trong thời<br /> kì 19852004<br /> <br /> Số câu: 1<br /> <br /> Số câu:<br /> 1<br /> <br /> Số câu: 1<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> Tỉ lệ: 2,5%<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Số<br /> điểm:<br /> 0,75<br /> <br /> Tỉ lệ: 2,5%<br /> <br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 2,5%<br /> <br /> Tỉ lệ: 7,5%<br /> <br /> Một số vấn<br /> đề của<br /> TNA và<br /> Trung Á.<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Số câu:<br /> 3<br /> <br /> Biết<br /> được<br /> phần lớn<br /> dân cư kv<br /> Tây Nam<br /> Á<br /> theo<br /> đạo Hồi.<br /> <br /> Hiểu<br /> được<br /> Tây<br /> Nam Á<br /> là<br /> kv<br /> tập<br /> trung<br /> <br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 7,5%<br /> <br /> Vẽ<br /> biểu đồ<br /> cột thể<br /> hiện<br /> lượng<br /> dầu thô<br /> khai<br /> Trang 3/6 - Mã đề thi 132<br /> <br /> nhiều<br /> dầu mỏ.<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số câu:3<br /> Số điểm: 3,5<br /> <br /> Số câu:6<br /> Số<br /> 2,25<br /> <br /> điểm:<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Số điểm: Số<br /> 3,0<br /> điểm:<br /> 3,5<br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 30%<br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 35%<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Tỉ lệ: 2,5%<br /> <br /> Tỉ lệ:<br /> 2,5%<br /> <br /> Biết<br /> được vị trí<br /> địa lý Hoa<br /> Kì.<br /> Biết<br /> được<br /> tỉ<br /> trọng của<br /> ngành<br /> CNCB<br /> trong xuất<br /> khẩu của<br /> HK.<br /> <br /> Trình<br /> bày<br /> được<br /> đặc<br /> điểm<br /> của<br /> ngành<br /> công<br /> nghiệp<br /> Hoa<br /> Kì.<br /> <br /> Số câu: 2<br /> <br /> Số<br /> câu: 1<br /> <br /> Số<br /> 0,5<br /> <br /> điểm:<br /> <br /> Tỉ lệ: 5%<br /> <br /> Tỉ lệ: 22,5%<br /> <br /> Số<br /> điểm:<br /> 1,0<br /> <br /> Hiểu<br /> được<br /> thành<br /> phần<br /> dân<br /> nhập cư<br /> vào<br /> Hoa Kì.<br /> <br /> Số câu:<br /> 1<br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Tỉ lệ:<br /> Tỉ lệ:<br /> 2,5%<br /> 10%<br /> <br /> Biết<br /> được đến<br /> năm 2007<br /> EU<br /> có<br /> bao nhiêu<br /> thành<br /> viên.<br /> Liên minh<br /> châu Âu<br /> ( EU)<br /> <br /> Số câu: Số<br /> 1<br /> câu:3<br /> <br /> Số câu:<br /> 1<br /> <br /> Tỉ lệ: 35%<br /> <br /> Hoa Kì<br /> <br /> thác và<br /> tiêu<br /> dùng<br /> của các<br /> khu<br /> vực.<br /> - Nhận<br /> xét.<br /> <br /> - Hiểu<br /> được<br /> EU<br /> đang<br /> dẫn đầu<br /> thế giới<br /> về lĩnh<br /> vực nào<br /> trong<br /> kinh tế.<br /> - Hiểu<br /> được cơ<br /> quan<br /> của EU<br /> giữ vai<br /> trò<br /> tham<br /> vấn,<br /> ban<br /> <br /> Phải xác<br /> định<br /> được<br /> tiềm<br /> năng<br /> không<br /> đúng với<br /> phần<br /> lãnh thổ<br /> phía Tây<br /> Hoa Kì.<br /> <br /> Phân tích<br /> được<br /> nguyên<br /> nhân dẫn<br /> đến dân<br /> cư Hoa Kì<br /> chủ yếu<br /> tập trung<br /> ở<br /> vùng<br /> Đông<br /> Bắc.<br /> <br /> Số câu: 1<br /> <br /> Số câu: 1<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> <br /> Tỉ<br /> 2,5%<br /> <br /> Tỉ lệ: 2,5%<br /> <br /> lệ:<br /> <br /> Số<br /> câu:6<br /> Số<br /> điểm:<br /> 2,25<br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 22,5%<br /> <br /> Hiểu<br /> và<br /> trình<br /> bày<br /> được<br /> Liên<br /> minh<br /> ( EU )<br /> hình<br /> thành<br /> và phát<br /> triển.<br /> Trình<br /> bày<br /> tóm tắt<br /> mục<br /> đích và<br /> thể chế<br /> của tổ<br /> <br /> Xác<br /> định<br /> được sản<br /> phẩm<br /> biểu hiện<br /> cao nhất<br /> tính hiện<br /> đại và sự<br /> hợp tác<br /> rất chặt<br /> chẽ giữa<br /> các nước<br /> EU trong<br /> sản xuất<br /> và dịch<br /> vụ.<br /> <br /> Trang 4/6 - Mã đề thi 132<br /> <br /> hành<br /> chức<br /> các<br /> này.<br /> quyết<br /> định và<br /> điều lệ.<br /> Số câu: 1<br /> Số câu:5<br /> Số điểm: 3,0<br /> <br /> Số điểm:<br /> 0,25<br /> Tỉ lệ: 2,5%<br /> <br /> Tỉ lệ: 30%<br /> <br /> Số câu: 19<br /> Số điểm: 10<br /> Tỉ lệ: 100%<br /> <br /> Số câu: Số câu: 1<br /> 1<br /> Số câu:<br /> Số điểm:<br /> 2<br /> Số<br /> 0,25<br /> điểm:<br /> Số điểm:<br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 2,0<br /> 0,5<br /> 2,5%<br /> Tỉ lệ:<br /> Tỉ lệ:<br /> 20%<br /> 5%<br /> <br /> Số<br /> câu:5<br /> Số<br /> điểm:<br /> 3,0<br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 30%<br /> <br /> Số câu: 6TN+1TL<br /> <br /> Số câu: 5TN+1TL<br /> <br /> Số câu: 3TN<br /> <br /> Số câu: 2TN+1TL<br /> <br /> Số điểm: 2,5<br /> <br /> Số điểm: 3,25<br /> <br /> Số điểm: 0,75<br /> <br /> Số điểm: 3,5<br /> <br /> Tỉ lệ: 25%<br /> <br /> Tỉ lệ: 32,5%<br /> <br /> Tỉ lệ: 7,5%<br /> <br /> Tỉ lệ: 35%<br /> <br /> Số câu:<br /> 19<br /> Số<br /> điểm:<br /> 10<br /> Tỉ<br /> lệ:<br /> 100%<br /> <br /> Trang 5/6 - Mã đề thi 132<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
n0ucuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 1 Địa 11, Đề thi HK1 Địa lí 11, Đề kiểm tra HK1 Địa lí 11, Kiểm tra Địa lí 11 HK1, Đề thi Địa lí lớp 11, Ôn tập Địa lí lớp 11, Ôn thi Địa lí lớp 11
Ngày đăng
5/11/2018
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
44
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-1-mon-Dia-li-11-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Yen-Lac-2.PDF[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT