Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS...

  • 22/02/2019 06:59:56
  • 31 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Dưới đây là Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Phương Trung giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.35 M, số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

Phòng GD & ĐT Thanh Oai<br /> Trường THCS Phương Trung<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I<br /> MÔN : CÔNG NGHỆ 9<br /> <br /> Năm học: 2018 – 2019<br /> MA TRẬN ĐỀ<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> <br /> Mức độ<br /> <br /> Vận dụng<br /> Tổng<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> TN<br /> 1. Vật liệu điện<br /> dùng trong lắp đặt<br /> mạng điện trong<br /> nhà<br /> 2. Dụng cụ dùng<br /> trong lắp đặt mạng<br /> điện<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> (0,5)<br /> <br /> (0,5)<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> (0,5)<br /> <br /> (0,5)<br /> <br /> 3. Thực hành đồng<br /> hồ đo điện<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> (0,5)<br /> 1<br /> <br /> 4. Thực hành nối<br /> dây dẫn điện<br /> <br /> (0,5)<br /> 1<br /> <br /> (0,5)<br /> 5. Thực hành lắp<br /> mạch điện bảng<br /> điện<br /> 6.Thực hành lắp<br /> mạch điện đèn ống<br /> huỳnh quang<br /> <br /> 1<br /> <br /> (0,5)<br /> 1<br /> <br /> (1)<br /> <br /> 1<br /> (1)<br /> <br /> 3<br /> (3)<br /> <br /> 1<br /> <br /> (5)<br /> 1<br /> <br /> (3)<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> (3)<br /> 1<br /> <br /> 8<br /> <br /> TỔNG<br /> <br /> (2)<br /> <br /> (5)<br /> <br /> (3)<br /> <br /> (10)<br /> <br /> Phòng GD & ĐT Thanh Oai<br /> Trường THCS Phương Trung<br /> Họ tên: .......................................<br /> Lớp:9....<br /> Điểm<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I<br /> MÔN : CÔNG NGHỆ 9<br /> <br /> Năm học: 2018 – 2019<br /> Thời gian làm bài : 45’<br /> Ngày kiểm tra :....../12/2018<br /> Lời phê của thầy(cô) giáo<br /> <br /> I.Phần trắc nghiệm: (2 điểm)<br /> Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:<br /> Câu 1. Cấu tạo của dây cáp điện gồm có:<br /> A. Lõi dây, vỏ bảo vệ.<br /> B. Lõi cáp , lớp vỏ cách điện, vỏ bảo vệ<br /> C. Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.<br /> D. Vỏ bảo vệ, nhiều lõi cáp.<br /> Câu 2. Công tơ điện dùng để đo đại lượng nào?<br /> A. Điện năng tiêu thụ của dây dẫn.<br /> B. Điện năng tiêu thụ của mạch điện.<br /> C. Công suất tiêu thụ điện trở<br /> D. Năng lượng điện của bóng đèn<br /> Câu 3. Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện là:<br /> A. Ôm kế.<br /> B. Ampe kế.<br /> C. Oát kế.<br /> D.Vôn kế.<br /> Câu 4. Các yêu cầu của các mối nối dây dẫn điện:<br /> A. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.<br /> B. Dẫn điện đẹp , có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.<br /> C. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện.<br /> D. Dẫn điện tốt, không có độ bền cơ học, an toàn điện và có độ thẩm mỹ<br /> II. Phần tự luận: (8 điểm)<br /> Câu 5. (3 điểm)Nêu chi tiết các bước tiến hành lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?<br /> Câu 6. (2 điểm) Hãy :<br /> a) Xác định một số yếu tố cần làm trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện?<br /> b) Nêu các bước tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện?<br /> Câu 7.(3 điểm) Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm có 2 cầu chì, 1 ổ<br /> cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt.<br /> BÀI LÀM<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………….<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………...................................................................<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………….<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> KIỂM TRA HỌC KỲ I<br /> Môn: Công Nghệ 9<br /> Năm học: 2018 - 2019<br /> I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)<br /> Mỗi lựa chọn đúng được : 0,5 điểm.<br /> Câu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đáp án<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> II. Phần tự luận: (8 điểm)<br /> Câu 5: (3điểm)<br /> Bước 1: Vạch dấu.<br /> - Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện<br /> - Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh<br /> quang.<br /> Bước 2: Khoan lỗ.<br /> - Khoan lỗ bắt vít<br /> - Khoan lỗ luồn dây<br /> Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện.<br /> Các bước<br /> - Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện<br /> tiến hành<br /> - Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện<br /> lắp đặt<br /> Bước 4: Nối dây bộ đèn.<br /> mạch điện<br /> - Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt.<br /> đèn ống<br /> - Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.<br /> huỳnh<br /> Bước 5: Nối dây mạch điện.<br /> quang<br /> - Đi dây từ bảng điện ra đèn<br /> Bước 6: Kiểm tra.<br /> - Kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn.<br /> + Lắp đặt đúng theo sơ đồ.<br /> + Chắc chắn.<br /> + Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.<br /> + Mạch điện đảm bảo thông mạch.<br /> - Nối mạch điện vào mạch điện cho vận hành thử.<br /> Câu 6. (2 điểm)<br /> + Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện.<br /> - Một số yếu<br /> + Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện.<br /> tố cần làm<br /> + Phương pháp lắp đặt dây dẫn: ( nổi hay chìm)<br /> trước khi vẽ<br /> sơ đồ lắp đặt<br /> mạch điện<br /> a. Vẽ đường dây nguồn<br /> - Các bước<br /> b. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.<br /> tiến hành vẽ<br /> c. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.<br /> sơ đồ lắp đặt<br /> d. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.<br /> mạch điện<br /> <br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> (0,25đ)<br /> <br /> (0,25đ)<br /> <br /> (1,0đ)<br /> <br /> (1,0đ)<br /> <br /> Câu 7. (3điểm) Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.<br /> A<br /> O<br /> Sơ đồ<br /> nguyên lý<br /> <br /> (1,0đ)<br /> <br /> A<br /> O<br /> <br /> Sơ đồ lắp đặt<br /> <br /> (2,0đ)<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ