Xem mẫu

Ngày soạn: 20/11/2017<br /> Ngày kiểm tra: /12/2017<br /> Tuần 18<br /> Tiết PPCT 18<br /> KIỂM TRA: HỌC KÌ I – năm học 20117-2018<br /> Môn: Công nghệ - Khối 9<br /> Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)<br /> 1. MỤC TIÊU<br /> a. Về kiến thức:<br /> Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức:<br /> - Vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.<br /> - Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng.<br /> - Các biện pháp an toàn lao động.<br /> - Các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện<br /> - Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt các mạch điện đã học.<br /> b. Về kĩ năng:<br /> - Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào bài kiểm tra.<br /> - Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện theo yêu cầu.<br /> c. Về thái độ:<br /> - Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.<br /> 2. CHUẨN BỊ<br /> a. Chuẩn bị của HS: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã học, giấy nháp, viết.<br /> b. Chuẩn bị của GV:<br /> + Ma trận đề<br /> Cấp độ<br /> Vận dụng<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp độ cao<br /> Chủ đề<br /> Trình bày<br /> Chỉ ra được<br /> Chủ đề 1.<br /> Giới thiệu<br /> được vị trí, đối tượng của<br /> nghề điện<br /> vai trò của<br /> nghề điện<br /> dân dụng<br /> nghề điện<br /> dân dụng<br /> dân dụng<br /> (câu 2)<br /> (câu 1)<br /> Số câu<br /> 1<br /> 1<br /> Số điểm<br /> 1,5<br /> 1<br /> Tỉ lệ<br /> 60 %<br /> 40 %<br /> - Các biện<br /> Chủ đề 2.<br /> An toàn lao<br /> pháp an<br /> động; thiết<br /> toàn lao<br /> bị; dụng cụ<br /> động.<br /> và vật liệu<br /> (câu 3)<br /> Số câu<br /> 1<br /> Số điểm<br /> 2,5<br /> Tỉ lệ<br /> 100 %<br /> - Nêu được<br /> Nêu được<br /> Vẽ được sơ đồ<br /> Chủ đề 3.<br /> Qui trình và chức năng của<br /> các loại<br /> nguyên lý, sơ<br /> kỹ thuật lắp<br /> bảng điện<br /> mối nối dây<br /> đồ lắp đặt mạch<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 2<br /> 2,5<br /> 25 %<br /> <br /> 1<br /> 2,5<br /> 25 %<br /> <br /> đặt mạng<br /> điện.<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> T. số câu<br /> T. số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> (câu 5a)<br /> - Nêu được<br /> các bước vẽ<br /> sơ đồ mạch<br /> điện<br /> (câu 5b)<br /> 2/3<br /> 1,5<br /> 30 %<br /> 2/3<br /> 1,5<br /> 15 %<br /> <br /> dẫn điện<br /> và yêu cầu<br /> của mối nối<br /> dây dẫn<br /> điện<br /> (câu 4)<br /> 1<br /> 2,5<br /> 50 %<br /> 3<br /> 6,5<br /> 65 %<br /> <br /> điện<br /> (câu 5c)<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> 1/3<br /> 1<br /> 20 %<br /> 1/3<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> 3/2<br /> 5<br /> 50 %<br /> 5<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017 – 2018<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Môn: Công nghệ - Khối: 9<br /> Lớp 9/ …<br /> Thời gian 45 phút (không kể giao đề)<br /> Họ và tên: ................................... ...<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (1,5 điểm)<br /> Nghề điện dân dụng có vị trí, vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?<br /> Câu 2: ( 1 điểm)<br /> Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng bao gồm những gì?<br /> Câu 3: (1,5 điểm)<br /> Để sử dụng dây dẫn điện trong mạng điện trong nhà được an toàn, em cần chú ý điều<br /> gì?<br /> Câu 4: (2,5 điểm)<br /> a) Nêu các cách nối dây dẫn điện?<br /> b) Các mối nối dây dẫn điện cần đảm bảo những yêu cầu nào?<br /> Câu 5: (3,5 điểm)<br /> a) Bảng điện có chức năng gì?<br /> b) Nêu các bước vẽ sơ đồ mạch điện bảng điện ?<br /> c) Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm có 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1<br /> công tắc điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt.<br /> Bài làm<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> <br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> <br /> Câu<br /> <br /> 1<br /> 1,5 điểm<br /> 2<br /> 1điểm<br /> <br /> 3<br /> 1,5 điểm<br /> <br /> 4<br /> 2,5 điểm<br /> <br /> 5<br /> 3,5 điểm<br /> <br /> Đáp án và biểu điểm<br /> Đáp án<br /> - Vị trí: Nghề điện dân dụng rất đa dạng, hoạt động chủ yếu<br /> trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ cho đời sống,<br /> sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện.<br /> - Vai trò: Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.<br /> - Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.<br /> - Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều có điện áp thấp dưới<br /> 380V<br /> -Thiết bị đo lường điện.<br /> - Vật liệu, dụng cụ và các loại đồ dùng điện.<br /> - Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh<br /> gây ra tai nạn điện cho người sử dụng<br /> - Dây dẫn điện nối dài phải có phích cắm.<br /> - Lựa chọn dây dẩn điện tuân theo thiêt kế của mạng điện<br /> Các loại mối nối dây dẫn điện:<br /> - Mối nối thẳng.<br /> - Mối nối phân nhánh.<br /> - Mối nối dùng phụ kiện.<br /> Yêu cầu của mối nối:<br /> - Dẫn điện tốt: điện trở mối nối phải nhỏ để dòng điện<br /> truyền qua dễ dàng.<br /> - Độ bền cơ học cao. Mối nối phải chịu được sức kéo cắt và<br /> sự rung chuyển.<br /> - Cách điện tốt: Mối nối phải cách điện tốt, không sắc làm<br /> thủng lớp băng cách điện<br /> - Đảm bảo về mặt mĩ thuật : Mối nối phải gọn đẹp<br /> a) Chức năng: Là nơi lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và<br /> lấy điện<br /> b) Gồm 4 bước:<br /> Bước 1: Vẽ đường dây nguồn.<br /> Bước 2: Xác định vị trí bảng điện, phụ tải.<br /> Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện.<br /> Bước 4: Vẽ đường dây nối các thiết bị theo sơ đồ.<br /> Vẽ đúng:<br /> b. Sơ đồ nguyên lý:<br /> A<br /> O<br /> <br /> điểm<br /> 1đ<br /> 0,5đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> 0,75đ<br /> 0,5đ<br /> 0,25đ<br /> <br /> 0,25 đ<br /> 0,25 đ<br /> 0,25 đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,25đ<br /> 0,5đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> <br /> 1đ<br /> Sơ đồ lắp đặt :<br /> A<br /> <br />