Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Văn...

  • 11/02/2019 11:33:45
  • 95 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Văn Đức dành cho các bạn học sinh lớp 8 và quý thầy cô tham khảo giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn cũng như giúp quý thầy cô nâng cao kỹ năng biên soạn đề thi của mình. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.26 M, số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH<br /> <br /> TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Trình bày khái<br /> niệm bản vẽ<br /> Bản vẽ các<br /> chi tiết và<br /> khối hình<br /> trình tự đọc<br /> học- Bản<br /> bản vẽ chi tiết.<br /> vẽ kĩ thuật<br /> <br /> Chủ đề 1:<br /> <br /> 0,5<br /> 1,5<br /> - Biết được vai<br /> Chủ đề 2: trò của cơ khí<br /> trong sản xuất<br /> Cơ khí<br /> và đời sống.<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> Thông hiểu<br /> - Phân biệt<br /> được<br /> sự<br /> khác nhau<br /> giữa<br /> ren<br /> trục và ren<br /> lỗ.<br /> 0,5<br /> 1<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp độ cao<br /> Vận dụng kiến<br /> thức đã học vẽ<br /> đúng các hình<br /> chiếu của vật<br /> thể<br /> 1<br /> 3<br /> <br /> Chi tiết<br /> máy và lắp<br /> ghép<br /> <br /> 1,5<br /> 3<br /> 30%<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 2<br /> 5,5<br /> <br /> 1<br /> 1,5<br /> <br /> Chủ đề 3:<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tổng CH<br /> Tổng điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ 1<br /> NĂM HỌC: 2018 - 2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Đề gồm có 01 trang)<br /> MA TRẬN<br /> <br /> 1<br /> 1,5<br /> Phân<br /> loại<br /> được CTM<br /> và lấy ví<br /> dụ<br /> về<br /> CTM trong<br /> đời sống.<br /> 0,5<br /> 2<br /> 1<br /> 3<br /> 30%<br /> <br /> Giải thích<br /> được ứng<br /> dụng của<br /> việc hàn và<br /> tán đinh.<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 3%<br /> <br /> 0,5<br /> 1<br /> 0.5<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 4<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> UBND THỊ XÃ CHÍ LINH<br /> <br /> TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ 1<br /> NĂM HỌC: 2018 - 2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Đề gồm có 01 trang)<br /> <br /> ĐỀ BÀI<br /> Câu 1. (3 điểm):<br /> a. Chi tiết máy là gì? Chi tiết máy được phân thành những loại nào ? Mỗi loại lấy 2 ví<br /> dụ?<br /> b. Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?<br /> Câu 2. (1,5 điểm): Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời<br /> sống?<br /> Câu 3. (2,5 điểm):<br /> a. Bản vẽ chi tiết là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.<br /> b. Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào?<br /> Câu 4. (3 điểm): Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật<br /> thể như hình vẽ (kích thước tùy chọn)<br /> <br /> --------------------- Hết --------------------<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM<br /> ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ 1<br /> NĂM HỌC 2018 – 2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> (Hướng dẫn gồm 01 trang)<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> Điểm<br /> - Khái niệm chi tiết máy: CTM là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và<br /> 0,5 đ<br /> thực hiện nhiệm vụ nhất định trong máy<br /> - Chi tiết máy chia ra làm hai loại:<br /> + Loại có công dụng dùng chung: Bu lông , đai ốc , bánh răng ,…<br /> 0,5 đ<br /> 1<br /> (3 đ) + Loại có công dụng dùng riêng: Trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe 0,5 đ<br /> đạp…<br /> - Vì mối hàn dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém nên không thể ứng dụng 1,0 đ<br /> để hàn chiếc quai vào nồi mà phải tán đinh.<br /> - Cơ khí tạo ra các máy và phương tiện thay lao động thủ công thành 0,5 đ<br /> lao động bằng máy móc, tạo ra năng suất cao.<br /> - Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ 0,5 đ<br /> 2<br /> (1,5 đ) nhàng và thú vị hơn.<br /> - Nhờ cơ khí mà tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể 0,5 đ<br /> chiếm lĩnh không gian và thời gian<br /> - Bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật bao gồm hình biểu diễn và các số 0,5 đ<br /> liệu cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết.<br /> - Trình tự đoc bản vẽ chi tiết.<br /> B1: Đọc khung tên<br /> B2: Phân tích hình biểu diễn.<br /> 1,0 đ<br /> 3<br /> B3: Phân tích kích thước.<br /> (2,5 đ)<br /> B4: Đọc yêu cầu kĩ thuật.<br /> B5: Tổng hợp.<br /> - Đối với ren trục, nét liền đậm đỉnh ren ở phía ngoài nét liền mảnh 1,0 đ<br /> chân ren. Ngược lại đối với ren lỗ, nét liền đậm đỉnh ren ở phía trong<br /> nét liền mảnh chân ren.<br /> UBND THỊ XÃ CHÍ LINH<br /> <br /> TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC<br /> <br /> 4<br /> (3 đ)<br /> <br /> - Vẽ đúng hình chiếu đứng<br /> - Vẽ đúng hình chiếu bằng<br /> - Vẽ đúng hình chiếu cạnh<br /> (Vẽ sai vị trí, kích thước các<br /> hình chiếu mỗi lỗi trừ 0,5đ)<br /> <br /> BGH DUYỆT<br /> <br /> GV thẩm định đề<br /> <br /> 1,0 đ<br /> 1,0 đ<br /> 1,0 đ<br /> <br /> Văn Đức, ngày 12/12/2018<br /> GV ra đề<br /> <br /> Đỗ Thị Liên<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ