Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Thới...

  • 11/02/2019 11:33:36
  • 101 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Thới Bình sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.33 M, số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 8<br /> I. Mục đích<br /> Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sau khi học xong HKI (Từ tuần 1 đến hết<br /> tuần 16).<br /> II. Hình thức đề kiểm tra<br /> Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút.<br /> ( Trắc nghiệm 18’, Tự luận 27’ )<br /> III. Ma trận đề kiểm tra.<br /> Tên chủ đề<br /> TNKQ<br /> <br /> Nhận biết<br /> TL<br /> <br /> Thông hiểu<br /> TNKQ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> Chi tiết<br /> máy và<br /> lắp ghép<br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> Truyền và<br /> biến đổi<br /> chuyển<br /> động<br /> <br /> 1<br /> 0.25<br /> <br /> 0.25<br /> Biết được khái<br /> niệm hình cắt<br /> 1<br /> 0.25<br /> Biết được tính<br /> chất của vật liệu<br /> cơ khí và quy tắc<br /> an toàn khi cưa<br /> hoặc dũa<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 0.25<br /> Hiểu được công dụng<br /> của vật liệu cơ khí<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 0.25<br /> 1.5<br /> 0.25<br /> Biết được cấu tạo, Hiểu được một số mối<br /> đặc điểm và ứng ghép và công dụng của<br /> dụng của mối mối ghép tháo được<br /> ghép thường gặp<br /> 2<br /> 2<br /> 0.5<br /> Biết được ứng<br /> dụng của một số<br /> cơ cấu biến đổi<br /> chuyển động<br /> <br /> Sồ câu hỏi<br /> <br /> 0.5<br /> Hiểu được tại sao cần<br /> truyền chuyển động<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Số điểm<br /> Kĩ thuật<br /> điện<br /> <br /> Cộng<br /> Cấp độ cao<br /> TNKQ TL<br /> <br /> Nêu được khái niệm về<br /> hình chiếu<br /> <br /> Bản vẽ các<br /> khối hình<br /> học<br /> Số câu hỏi<br /> <br /> Bản vẽ kĩ<br /> thuật<br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> Gia công<br /> cơ khí<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> TNKQ<br /> TL<br /> <br /> TL<br /> <br /> 0.25<br /> <br /> 0.25<br /> Hiểu được quá trình<br /> Biết được chức biến đổi điện năng<br /> năng của đường Hiểu được nguyên<br /> dây dẫn điện<br /> nhân gây ra tại nạn điện<br /> và biện pháp an toàn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> 1<br /> Nêu nguyên lí và viết<br /> công thức tỉ số truyền<br /> động ăn khớp<br /> Ứng dụng của truyền<br /> động xích và truyền<br /> động đai để tính tỉ số<br /> truyền<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 5<br /> 3.5<br /> <br /> điện<br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> Tổng số<br /> câu hỏi<br /> Tổng số<br /> điểm<br /> <br /> 1<br /> 0.25<br /> <br /> 3<br /> 0.75<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 5<br /> 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 10<br /> <br /> IV. MA TRẬN MÔ TẢ ĐỀ THI HỌC KÌ I<br /> Chủ đề<br /> Bản vẽ các khối<br /> hình học<br /> Bản vẽ kĩ thật<br /> <br /> Câu<br /> Câu 1<br /> <br /> Mức độ<br /> Mô tả<br /> Phần I: Trắc nghiệm khách quan<br /> Hiểu được khái niệm hình chiếu<br /> 2<br /> <br /> Câu 2<br /> Câu 7<br /> Gia công cơ khí<br /> Câu 13<br /> Câu 6<br /> Chi tiết máy và<br /> Câu 10<br /> lắp ghép<br /> Câu 9<br /> Câu 8<br /> Truyền và biến đổi Câu 3<br /> chuyển động<br /> Câu 4<br /> Câu 5<br /> Câu 14<br /> Câu 12<br /> Kĩ thuật điện<br /> Câu 12<br /> Câu 15<br /> Câu 16<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> Câu 17<br /> Gia công cơ khí<br /> Truyền và biến đổi Câu 19<br /> chuyển động<br /> Câu 18<br /> Kĩ thuật điện<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> Duyệt của BGH<br /> <br /> 2<br /> <br /> Biết được khái niệm hình cắt<br /> Biết công dụng của vật liệu cơ khí<br /> Hiểu được công dụng của vật liệu cơ khí<br /> Biết được cấu tạo của mối ghép bằng ren<br /> Biết được ứng dụng của khớp quay<br /> Hiểu được một số mối ghép<br /> Hiểu được công dụng của mối ghép tháo được<br /> Biết được ứng dụng cơ cấu tay quay- thanh lắc<br /> Hiểu được tại sao cần truyền chuyển động<br /> viết công thức tỉ số truyền động ăn khớp<br /> Ứng dụng của truyền động xích để tính tỉ số truyền<br /> Biết được chức năng của đường dây dẫn điện<br /> Hiểu được quá trình biến đổi điện năng<br /> Hiểu được quá trình biến đổi điện năng<br /> Hiểu được các biện pháp an toàn điện<br /> Phần II: Tự luận<br /> Biết được quy tắc an toàn khi cưa hoặc dũa<br /> Ứng dụng của truyền động đai để tính tỉ số truyền<br /> Hiểu được nguyên nhân gây ra tại nạn điện<br /> Duyệt của tổ trưởng<br /> <br /> GV xây dựng ma trận<br /> <br /> Ngô Thị Thúy Liễu<br /> <br /> PH NG GD ĐT NINH KIỀ<br /> TR ỜNG THC THỚI BÌNH<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC K I – LỚP 8<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> N M HỌC:<br /> 8-2019<br /> Thời gian 45 phút không kể<br /> thời gian phát đề<br /> <br /> H T N: ………………………………………….<br /> :<br /> ………..<br /> thời gian phát đề.<br /> Điểm bằng số<br /> <br /> Điểm bằng ch<br /> <br /> Họ tên và ch kí giám thị<br /> <br /> Họ tên và ch kí giám khảo<br /> <br /> ……………………….<br /> ……………………….<br /> <br /> ……………………….<br /> ……………………….<br /> <br /> ĐỀ GỐC<br /> I. TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)<br /> CÂU<br /> ĐÁP ÁN<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> Câu / Hình nhận được trên mặt phẳng chiếu là:<br /> A. phép chiếu<br /> B. hình chiếu<br /> C. mặt phẳng chiếu<br /> D. tia chiếu<br /> Câu / Thế nào là hình cắt?<br /> A. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể của mặt phẳng cắt.<br /> B. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt.<br /> C. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.<br /> D. Hình cắt là hình biểu diễn phía ngoài mặt phẳng cắt.<br /> Câu 3/ Cơ cấu tay quay – thanh lắc thường được ứng dụng trong?<br /> A. xe tự đẩy<br /> B. máy cưa gỗ<br /> C. bàn ép<br /> D. máy khoan<br /> Câu 4/ Tại sao cần truyền chuyển động?<br /> A. Vì các bộ phận của máy thường đặt xa nhau.<br /> B. Đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.<br /> C. Có tốc độ quay không giống nhau.<br /> D. Tất cả đều đúng.<br /> Câu 5/ Công thức tính tỉ số truyền của truyền động ăn khớp là?<br /> n2 Z 2<br /> <br /> n1 Z1<br /> n<br /> Z<br /> B. i  1  2<br /> n2 Z1<br /> <br /> A. i <br /> <br /> n2 Z1<br /> <br /> n1 Z 2<br /> n<br /> Z<br /> D. i  1  1<br /> n2 Z 2<br /> <br /> C. i <br /> <br /> Câu 6/ Mối ghép nào sau đây không phải là mối ghép bằng ren?<br /> A. Mối ghép bulông<br /> C. Mối ghép bằng hàn<br /> B. Mối ghép vít cấy<br /> D. Mối ghép đinh vít<br /> Câu 7/ Tính chất nào là tính chất cơ học của vật liệu cơ khí?<br /> A. tính cứng<br /> B. tính dẫn điện<br /> C. tính dẫn nhiệt<br /> Câu 8/ Công dụng của mối ghép tháo được là:<br /> A. ghép nhiều chi tiết đơn giản thành kết cấu phức tạp.<br /> B. các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép.<br /> C. các chi tiết không có chuyển động tương đối với nhau.<br /> D. mối ghép dễ bị nứt và giòn.<br /> Câu 9/ Mối ghép bằng đinh tán được dùng khi:<br /> A. Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao.<br /> C. Chịu lực kém.<br /> B. Chịu được chấn động nhẹ.<br /> D. Dễ tháo lắp.<br /> <br /> D. tính chịu axit<br /> <br /> Câu / Bản lề cửa là ứng dụng của khớp gì?<br /> A. khớp vít<br /> B. khớp tịnh tiến<br /> C. khớp cầu<br /> D. khớp quay<br /> Câu / Từ nhiệt năng của than, khí biến đổi thành điện năng được gọi là:<br /> A. Thủy điện<br /> B. Nhiệt điện<br /> C. Hồ quang điện<br /> D. Năng lượng nguyên tử<br /> Câu / Đường dây dẫn điện có chức năng gì?<br /> A. Biến đổi các dạng năng lượng thành điện năng.<br /> B. Biến đổi điện năng thành nhiệt năng.<br /> C. Biến đổi điện năng thành quang năng.<br /> D. Truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi tiêu thụ.<br /> Câu 3/ Dụng cụ nào dùng để tạo độ nhẵn, phẳng trên bề mặt vật liệu?<br /> A. Cưa<br /> B. Đục<br /> C. Dũa<br /> D. Búa<br /> Câu 4/ Đĩa xích xe đạp có 75 răng, vành líp có 5 răng Xe đạp có tỉ số truyền là:<br /> A. I = 3<br /> B. I = 5<br /> C. i = 15<br /> D. I = 75<br /> Câu 15/ Người ta dùng sóng biển tạo ra điện năng gọi là:<br /> A. năng lượng thủy triều<br /> C. năng lượng gió<br /> B. năng lượng hạt nhân<br /> D. năng lượng nhiệt điện.<br /> Câu 16/ Biện pháp nào sau đây là an toàn khi sử dụng điện?<br /> A. Sử dụng đồ dùng điện bị rò rỉ.<br /> B. Đứng gần lưới điện cao áp.<br /> C. Cắt aptomat tổng khi dùng điện.<br /> D. Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện.<br /> TỰ L ẬN (6 ĐIỂM)<br /> Câu 17/ Để đảm bảo an toàn khi cưa và dũa em cần chú ý những điểm gì? (2 điểm)<br /> Câu 18/ Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào? (1,5 điểm)<br /> Câu 19/ (2,5 điểm) Cho bộ truyền động đai sau: Bánh dẫn 1 có đường kính 60cm, bánh bị dẫn 2 có<br /> đường kính là 20 cm.<br /> a) Tính tỉ số truyền i của bộ truyền động đai?<br /> b) Hãy xác định tốc độ quay của bánh bị dẫn 2, biết rằng bánh dẫn 1 quay với tốc độ 16 vòng/phút.<br /> Duyệt của BGH<br /> <br /> Duyệt của tổ trưởng<br /> <br /> GV ra đề<br /> Ngô Thị Thúy Liễu<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂ ĐIỂM<br /> I.<br /> CÂU<br /> 1<br /> ĐÁP ÁN B<br /> <br /> PHẦN TRẮC NGHIỆM (mỗi câu đúng 0.25 điểm)<br /> 2<br /> C<br /> <br /> 3<br /> A<br /> <br /> 4<br /> D<br /> <br /> 5<br /> C<br /> <br /> 6<br /> C<br /> <br /> 7<br /> A<br /> <br /> 8<br /> B<br /> <br /> 9<br /> A<br /> <br /> 10<br /> D<br /> <br /> 11<br /> B<br /> <br /> 12<br /> D<br /> <br /> 13<br /> C<br /> <br /> II.<br /> PHẦN TỰ L ẬN<br /> Câu 17/ An toàn khi cưa và dũa<br /> - ẹp vật đủ chặt.<br /> - hông dùng cưa, dũa ko có tay nắm hoặc tay nắm bị v .<br /> - hông dùng tay gạt hoặc thổi vào mạt cưa hoặc phoi để tránh bắn vào mắt.<br /> Câu 18/ - Tai nạn điện thường xảy ra khi:<br /> + Vô ý chạm vào vật có điện.<br /> + Vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp, trạm biến áp.<br /> + Do đến gần dây điện bị đứt rơi xuống đất.<br /> Câu 19/<br /> Tóm tắt<br /> Bài giải<br /> D1 = 60cm<br /> a/ Tỉ số truyền của bộ truyền động đai là:<br /> n2 D1 60<br /> <br /> <br /> 2<br /> n1 D2 30<br /> <br /> D2 = 20cm<br /> <br /> i<br /> <br /> a/ Tính i<br /> <br /> b/ Tốc độ quay của bánh bị dẫn là:<br /> <br /> b/ n2 = ?<br /> <br /> ta có i <br /> <br /> n1 = 16 vòng/phút<br /> <br /> (HS giải cách khác đúng vẫn được điểm tối đa)<br /> <br /> n2<br />  2  n2  2.n1  2.16  32 (vòng/phút)<br /> n1<br /> <br /> 14<br /> B<br /> <br /> (0.5đ)<br /> (0.5đ)<br /> (1đ)<br /> (0.5đ)<br /> (0.5đ)<br /> (0.5đ)<br /> <br /> (1đ)<br /> <br /> (1.5đ)<br /> <br /> 15<br /> A<br /> <br /> 16<br /> D<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ