Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Ngô Quyền - Đề B

  • 11/02/2019 11:33:19
  • 108 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tham khảo Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Ngô Quyền - Đề B để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.73 M, số trang : 6 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> Cấp<br /> độ<br /> <br /> Nhận biết<br /> TN<br /> <br /> Chủ đề<br /> I.Bản<br /> vẽ các<br /> khối<br /> hình<br /> học, các<br /> loại bản<br /> vẽ<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> -<br /> <br /> 5<br /> C1,C2,C5,C6,C8<br /> 1,25<br /> Số điểm<br /> 12,5%<br /> <br /> Vận dụng thấp<br /> TL TN TL<br /> <br /> -<br /> <br /> Số câu<br /> <br /> II.Quy<br /> ước vẽ<br /> ren<br /> Số câu<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> - Nhận biết được<br /> các phép chiếu<br /> trên bảng vẽ ,<br /> hình chiếu là gì.<br /> - Biết được nội<br /> dung bản vẽ lắp<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> MA TRẬN<br /> <br /> Hiểu được<br /> cách đọc bản<br /> vẽ của các vật<br /> thể và các khối<br /> đa diện<br /> Biết trình tự<br /> đọc bản vẽ chi<br /> tiết<br /> <br /> 2<br /> C3,C7<br /> 0,5<br /> <br /> - Vận<br /> dụng phép<br /> chiếu<br /> vuôg góc<br /> ,vẽ được<br /> các hình<br /> chiếu của<br /> một vật<br /> thể<br /> - Nêu<br /> được khái<br /> niệm bản<br /> vẽ kĩ thuật<br /> 2<br /> C1,C3<br /> 5,5<br /> <br /> 5%<br /> <br /> 55%<br /> <br /> Vận<br /> dụng<br /> cao<br /> TN TL<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 9<br /> 7,25<br /> 72,5%<br /> <br /> - Biết được quy ước vẽ<br /> ren trên bản vẽ<br /> <br /> 1<br /> C4<br /> Số điểm 0,25<br /> <br /> 1<br /> C2<br /> 2,5<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 27,5%<br /> <br /> Tổng<br /> Số câu<br /> <br /> 2,5%<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 5,5<br /> <br /> 10<br /> <br /> 40%<br /> <br /> 5%<br /> <br /> 55%<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 (Phần trắc nghiệm)<br /> THỜI GIAN: 10 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh: ………………………………… Lớp: ……………..................................<br /> MÃ ĐỀ<br /> <br /> Tr.nghiệm<br /> <br /> ĐIỂM<br /> T. luận<br /> <br /> LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN<br /> Tổng điểm<br /> <br /> B<br /> A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): HS làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra<br /> Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất<br /> Câu 1(0,25điểm). Khi ta quay một hình chữ nhật quanh một cạnh góc vuông cố định,<br /> hình thu được là hình gì ?<br /> A.Hình vuông<br /> <br /> B.Hình trụ<br /> <br /> C.Hình cầu<br /> <br /> D.Hình thang<br /> <br /> Câu 2(0,25điểm). Đối với ren trục, đường đỉnh ren được vẽ bằng nét gì ?<br /> A. Nét liền mảnh<br /> <br /> B. Nét đứt<br /> <br /> C. Nét liền đậm<br /> <br /> D. Nét chấm gạch mảnh<br /> <br /> Câu 3(0,25điểm). Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu bằng nằm ở vị trí:<br /> <br /> A. Bên trái hình chiếu đứng.<br /> C. Trên hình chiếu đứng.<br /> <br /> B. Bên phải hình chiếu đứng.<br /> D. Dưới hình chiếu đứng.<br /> <br /> Câu 4(0,25điểm). Bản vẽ nhà thuộc loại bản vẽ gì ?<br /> A. Bản vẽ cơ khí<br /> <br /> B. Bản vẽ xây dựng<br /> <br /> C. Bản vẽ chi tiết<br /> <br /> D. Bản vẽ lắp<br /> <br /> Câu 5(0,25điểm). Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước:<br /> <br /> A. Khung tên Kích thước Yêu cầu kĩ thuật Hình biểu diễn Tổng hợp.<br /> B. Khung tên Yêu cầu kĩ thuật  Hình biểu diễn Kích thước Tổng hợp.<br /> C. Khung tên Kích thước Yêu cầu kĩ thuật Tổng hợp Hình biểu diễn.<br /> D. Khung tên Hình biểu diễn Kích thước Yêu cầu kĩ thuật  Tổng hợp.<br /> Câu 6 (0,25điểm).. Hình chóp đều có mặt đáy là hình gì ?<br /> A. Hình chữ nhật<br /> <br /> B. Hình vuông<br /> <br /> C. Hình tam giác<br /> <br /> D . Hình tròn<br /> <br /> Câu 7(0,25điểm). Hình chiếu đứng có các hướng chiếu như thế nào ?<br /> A. Từ trước tới<br /> <br /> B. Từ trên xuống<br /> <br /> C. Từ trái sang<br /> <br /> D. Từ phải sang<br /> <br /> Câu 8 (0,25điểm). Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có:<br /> A. Các tia chiếu song song với nhau<br /> <br /> B. Các tia chiếu đồng quy<br /> <br /> C. Các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu<br /> <br /> D. Các tia chiếu vuông góc với nhau<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 (Phần tự luận)<br /> THỜI GIAN: 35phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh: ………………………………… Lớp: ……………<br /> B. PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): HS làm bài trên giấy kiểm tra riêng<br /> <br /> Câu 1:(2 điểm) Trình bày khái niệm bản vẽ kĩ thuật?<br /> Câu 2: (2,5 điểm) Hãy nêu quy ước vẽ ren?<br /> Câu 3: (3,5điểm) Hãy vẽ 3 hình chiếu của vật thể sau(kích thước tự chọn):<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………........<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 (Phần tự luận)<br /> THỜI GIAN: 35phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh: ………………………………… Lớp: ……………<br /> B. PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): HS làm bài trên giấy kiểm tra riêng<br /> <br /> Câu 1:(2 điểm) Trình bày khái niệm bản vẽ kĩ thuật?<br /> Câu 2: (2,5 điểm) Hãy nêu quy ước vẽ ren?<br /> Câu 3: (3,5điểm) Hãy vẽ 3 hình chiếu của vật thể sau(kích thước tự chọn):<br /> <br /> BÀI LÀM<br /> <br />

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ