Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Ngô...

  • 11/02/2019 11:33:11
  • 89 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Ngô Quyền - Đề A sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.73 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> Cấp<br /> độ<br /> <br /> Nhận biết<br /> TN<br /> <br /> Chủ đề<br /> I.Bản<br /> vẽ các<br /> khối<br /> hình<br /> học, các<br /> loại bản<br /> vẽ<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> -<br /> <br /> 5<br /> C1,C2,C5,C6,C8<br /> 1,25<br /> Số điểm<br /> 12,5%<br /> <br /> Vận dụng thấp<br /> TL TN TL<br /> <br /> -<br /> <br /> Số câu<br /> <br /> II.Quy<br /> ước vẽ<br /> ren<br /> Số câu<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> - Nhận biết được<br /> các phép chiếu<br /> trên bảng vẽ ,<br /> hình chiếu là gì.<br /> - Biết được nội<br /> dung bản vẽ lắp<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> MA TRẬN<br /> <br /> Hiểu được<br /> cách đọc bản<br /> vẽ của các vật<br /> thể và các khối<br /> đa diện<br /> Biết trình tự<br /> đọc bản vẽ chi<br /> tiết<br /> <br /> 2<br /> C3,C7<br /> 0,5<br /> <br /> - Vận<br /> dụng phép<br /> chiếu<br /> vuôg góc<br /> ,vẽ được<br /> các hình<br /> chiếu của<br /> một vật<br /> thể<br /> - Nêu<br /> được khái<br /> niệm bản<br /> vẽ kĩ thuật<br /> 2<br /> C1,C3<br /> 5,5<br /> <br /> 5%<br /> <br /> 55%<br /> <br /> Vận<br /> dụng<br /> cao<br /> TN TL<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 9<br /> 7,25<br /> 72,5%<br /> <br /> - Biết được quy ước vẽ<br /> ren trên bản vẽ<br /> <br /> 1<br /> C4<br /> Số điểm 0,25<br /> <br /> 1<br /> C2<br /> 2,5<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 27,5%<br /> <br /> Tổng<br /> Số câu<br /> <br /> 2,5%<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 5,5<br /> <br /> 10<br /> <br /> 40%<br /> <br /> 5%<br /> <br /> 55%<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 (Phần trắc nghiệm)<br /> THỜI GIAN: 10 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh: ………………………………… Lớp: ……………..................................<br /> MÃ ĐỀ<br /> <br /> Tr.nghiệm<br /> <br /> ĐIỂM<br /> T. luận<br /> <br /> LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN<br /> Tổng điểm<br /> <br /> A<br /> A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): HS làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra<br /> Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất<br /> Câu 1(0,25điểm). Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu bằng nằm ở vị trí:<br /> <br /> A. Bên trái hình chiếu đứng.<br /> C. Trên hình chiếu đứng.<br /> <br /> B. Bên phải hình chiếu đứng.<br /> D. Dưới hình chiếu đứng.<br /> <br /> Câu 2(0,25điểm). Bản vẽ nhà thuộc loại bản vẽ gì ?<br /> A. Bản vẽ cơ khí<br /> <br /> B. Bản vẽ xây dựng<br /> <br /> C. Bản vẽ chi tiết<br /> <br /> D. Bản vẽ lắp<br /> <br /> Câu 3(0,25điểm). Khi ta quay một hình chữ nhật quanh một cạnh góc vuông cố định, hình<br /> thu được là hình gì ?<br /> A.Hình vuông<br /> <br /> B.Hình trụ<br /> <br /> C.Hình cầu<br /> <br /> D.Hình thang<br /> <br /> Câu 4(0,25điểm). Đối với ren trục, đường đỉnh ren được vẽ bằng nét gì ?<br /> A. Nét liền mảnh<br /> <br /> B. Nét đứt<br /> <br /> C. Nét liền đậm<br /> <br /> D. Nét chấm gạch mảnh<br /> <br /> Câu 5(0,25điểm). Hình chiếu đứng có các hướng chiếu như thế nào ?<br /> A. Từ trước tới<br /> <br /> B. Từ trên xuống<br /> <br /> C. Từ trái sang<br /> <br /> D. Từ phải sang<br /> <br /> Câu 6 (0,25điểm). Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có:<br /> A. Các tia chiếu song song với nhau<br /> <br /> B. Các tia chiếu đồng quy<br /> <br /> C. Các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu<br /> <br /> D. Các tia chiếu vuông góc với nhau<br /> <br /> Câu 7(0,25điểm). Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước:<br /> <br /> A. Khung tên Kích thước Yêu cầu kĩ thuật Hình biểu diễn Tổng hợp.<br /> B. Khung tên Yêu cầu kĩ thuật  Hình biểu diễn Kích thước Tổng hợp.<br /> C. Khung tên Kích thước Yêu cầu kĩ thuật Tổng hợp Hình biểu diễn.<br /> D. Khung tên Hình biểu diễn Kích thước Yêu cầu kĩ thuật  Tổng hợp.<br /> Câu 8 (0,25điểm). Hình chóp đều có mặt đáy là hình gì ?<br /> A. Hình chữ nhật<br /> <br /> B. Hình vuông<br /> <br /> C. Hình tam giác<br /> <br /> D. Hình tròn<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 (Phần tự luận)<br /> THỜI GIAN: 35phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh: ………………………………… Lớp: ……………<br /> B. PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): HS làm bài trên giấy kiểm tra riêng<br /> <br /> Câu 1:(2 điểm) Trình bày khái niệm bản vẽ kĩ thuật?<br /> Câu 2: (2,5 điểm) Hãy nêu quy ước vẽ ren?<br /> Câu 3: (3,5điểm) Hãy vẽ 3 hình chiếu của vật thể sau(kích thước tự chọn):<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………........<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA<br /> TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 (Phần tự luận)<br /> THỜI GIAN: 35phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh: ………………………………… Lớp: ……………<br /> B. PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): HS làm bài trên giấy kiểm tra riêng<br /> <br /> Câu 1:(2 điểm) Trình bày khái niệm bản vẽ kĩ thuật?<br /> Câu 2: (2,5 điểm) Hãy nêu quy ước vẽ ren?<br /> Câu 3: (3,5điểm) Hãy vẽ 3 hình chiếu của vật thể sau(kích thước tự chọn):<br /> <br /> BÀI LÀM<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ