Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Văn...

  • 11/02/2019 11:12:56
  • 31 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tham khảo Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Văn Đức để các em làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức căn bản trong chương trình học. Tham gia giải đề thi để ôn tập và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng thật tốt cho kì thi học kì sắp diễn ra nhé!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.25 M, số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> <br /> - Trình bày<br /> 1. Vai trò,<br /> được vai trò<br /> nhiệm vụ<br /> và các nhiệm<br /> của trồng<br /> vụ của trồng<br /> trọt<br /> trọt.<br /> 1<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> 2<br /> - Nêu được<br /> tác dụng của<br /> phân bón đối<br /> 2.<br /> Sử<br /> với cây trồng.<br /> dụng và<br /> bảo quản<br /> các<br /> loại<br /> phân bón<br /> thông<br /> thường<br /> <br /> 0,5<br /> 1<br /> - Nêu được<br /> nguyên<br /> 3.<br /> Sâu, các<br /> bệnh hại tắc phòng trừ<br /> cây trồng. sâu bệnh hại.<br /> và<br /> các<br /> biện pháp<br /> phòng trừ<br /> 0,5<br /> 1<br /> 2<br /> 4<br /> (40%)<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tổng CH<br /> Tổng<br /> điểm %<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> <br /> - So sánh<br /> được sự khác<br /> nhau của kiểu<br /> biến thái hoàn<br /> toàn và không<br /> hoàn toàn của<br /> côn trùng.<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 2<br /> (20%)<br /> <br /> - Liên hệ thực<br /> tế về các tác<br /> hại của việc<br /> sử dụng thuốc<br /> hóa học và các<br /> yêu cầu kĩ<br /> thuật khi sử<br /> dụng thuốc.<br /> 0,5<br /> 2<br /> 0,5<br /> 2<br /> (20%)<br /> <br /> - Giải thích<br /> việc<br /> sử<br /> dụng phân<br /> bón<br /> vào<br /> việc bón lót<br /> hay<br /> bón<br /> thúc.<br /> - Liên hệ<br /> thực tế việc<br /> xử lí phân<br /> hữu cơ tại<br /> địa phương<br /> 0,5<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> 0,5<br /> 2<br /> (20%)<br /> <br /> 2<br /> 5<br /> 4<br /> 10<br /> (100%)<br /> <br /> UBND THỊ XÃ CHÍ LINH<br /> TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Đề này gồm : 4 câu, 1 trang)<br /> <br /> ĐỀ 1<br /> Câu 1: (2đ) Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta?<br /> Câu 2: (2đ) Nêu sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn của kiểu<br /> biến thái côn trùng?<br /> Câu 3: (3đ)<br /> a) Trình bày các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại?<br /> b) Nêu những tác hại của việc sử dụng thuốc hóa học để diệt trừ sâu bệnh hại. Để nâng<br /> cao hiệu quả thuốc và khắc phục những hậu quả trên, cần đảm bảo những yêu cầu gì?<br /> Câu 4: (3đ) Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng? Vì sao phân hữu cơ,<br /> thường dùng bón lót? Hiện nay phương pháp sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhất ở địa<br /> phương nước ta là gì?<br /> ----------------------- Hết -----------------------<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> ( Hướng dẫn gồm: 4 câu, 1 trang)<br /> <br /> UBND THỊ XÃ CHÍ LINH<br /> TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC<br /> <br /> Câu<br /> Câu<br /> 1<br /> <br /> Câu<br /> 2<br /> <br /> Câu<br /> 3<br /> <br /> Câu<br /> 4<br /> <br /> Nộ<br /> * Vai trò của trồng trọt:<br /> - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi.<br /> - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.<br /> - Cung cấp nguồn hàng nông sản xuất khẩu có giá trị.<br /> * Nhiệm vụ của trồng trọt: Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng<br /> trong nước và xuất khẩu.<br /> * Sự khác nhau giữa hai kiểu biến thái của côn trùng:<br /> - Biến thái hoàn toàn:<br /> + Sâu non phá hại cây trồng nhiều nhất. Hình thái, Cấu tạo thay đổi<br /> - Biến thái không hoàn toàn:<br /> + Sâu TT phá hại cây trồng nhiều nhất. Hình thái, Cấu tạo không thay đổi,<br /> thay đổi kích thước<br /> * Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại:<br /> - Phòng là chính<br /> - Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.<br /> - Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.<br /> * Tác hại của việc sử dụng thuốc hóa học: Gây độc cho người, động vật,vật<br /> nuôi; làm ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất), giết chết các sinh vật<br /> khác ở ruộng.<br /> * Các yêu cầu để nâng cao hiệu quả:<br /> - Sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ, liều lượng.<br /> - Phun đúng kĩ thuật, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.<br /> - Phân bón có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây<br /> trồng và chất lượng nông sản.<br /> - Dùng phân hữu cơ bón lót vì: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây<br /> không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hoà<br /> tan cây mới sử dụng được.<br /> - Phương pháp sử dụng phân hữu cơ một cách hiệu quả nhất hiện nay đang<br /> được áp dụng ở nhiều địa phương của nước ta chính là mô hình Bioga: vừa<br /> cung cấp nhiên liệu cho sinh hoạt, vừa phân giải chất hữu cơ thành các chất<br /> dễ tiêu đối với cây trồng đồng thời không gây ô nhiễm môi trường.<br /> <br /> Để<br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ