Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình...

  • 11/02/2019 11:12:38
  • 40 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Thắng B - Đề số 2 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì kiểm tra học kì được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Chúc các em thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.21 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

Trường THCS Bình Thắng B<br /> Lớp:………<br /> Họ và tên:………………………………<br /> Điểm<br /> <br /> Kiểm tra học kì I<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Môn: Công Nghệ Đ ề 2<br /> Lời phê của GV<br /> <br /> A.Phần trắc nghiệm( 3 điểm)<br /> I. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất<br /> Câu 1: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?<br /> A.Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn<br /> B.Nhờ hạt cát có khả năng giữ nước tốt<br /> C.Nhờ hạt sét có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt<br /> D.Nhờ hạt limon có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt<br /> Câu 2: Thành phần đất trồng gồm:<br /> A. Chất lỏng, chất khí<br /> B. chất vô cơ, hữu cơ<br /> C. chất khí, lỏng, rắn<br /> D. Chất rắn, hữu cơ<br /> Câu 3: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh gồm:<br /> A. 3<br /> B. 4<br /> C. 5<br /> D. 6<br /> Câu 4: Vai trò của giống cây trồng:<br /> A.Tăng năng suất cây trồng<br /> B.Tăng vụ và chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng<br /> C.Tăng năng suất, tăng vụ, chất lượng nông sản, thay đổi cơ cấu cây trồng.<br /> D.Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất cây trồng<br /> II. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu đúng trong bảng sau:<br /> Cột A<br /> Cột B<br /> Cột nối<br /> 5.Sản xuất giống cây trồng<br /> A.Tạo nhiều hạt cây giống<br /> 5+<br /> 6.Phươngpháp chọn tạo giống<br /> B.Dùng chum, vại, túi nilon<br /> 6+<br /> 7.Phương pháp nhân giống vô tính C.Chặt cành từng đoạn nhỏ đem giâm 7+<br /> 8.Khi bảo quản hạt giống cây<br /> xuống đất<br /> 8+<br /> D.Tạo ra quần thể có đặc điểm khác quần<br /> thể ban đầu<br /> E. Trồng bằng cây con<br /> B. Phần tự luận( 7 điểm)<br /> Câu 1(3điểm): Có mấy biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm?<br /> Câu 2(2điểm): Một số giống tốt cần phải đảm bảo các tiêu chí gì?<br /> Câu 3(2điểm): Thế nào là biến thái hoàn toàn? Biến thái hoàn toàn trải qua các giai đoạn nào ?<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> Đề 2:<br /> IPhần trắc nghiệm khách quan: (3điểm)<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> Điểm<br /> <br /> 1<br /> A<br /> 0,5<br /> <br /> 2<br /> C<br /> 0,5<br /> <br /> 3<br /> B<br /> 0,5<br /> <br /> 4<br /> C<br /> 0,5<br /> <br /> 5<br /> A<br /> 0,25<br /> <br /> 6<br /> D<br /> 0,25<br /> <br /> 7<br /> C<br /> 0,25<br /> <br /> II. tự luận( 7điểm)<br /> ĐÁP ÁN<br /> <br /> Thang<br /> điểm<br /> <br /> Câu 1: Có 3 biện pháp:<br /> _ Đốt hạt: đốt nhưng không làm cháy hạt. Sau khi đốt trộn hạt với tro để 1đ<br /> ủ, hàng ngày vẩy nước cho hạt ẩm.<br /> _ Tác động bằng lực: dùng một lực tác động lên hạt nhưng không làm<br /> 1đ<br /> hại phôi: gõ hoặc khía cho nứt vỏ, chặt một đầu hạt. Sau đó ủ hạt trong<br /> kho hay cát ẩm.<br /> _ Kích thích hạt nẩy mầm bằng nước ấm: ngâm hạt trong nước ấm.<br /> Mục đích: để hạt dễ thấm nước và mầm dễ chui qua vỏ hạt, kích thích<br /> 1đ<br /> mầm phát triển nhanh, đểu và diệt trừ mầm mống sâu bệnh.<br /> Câu 2: Một giống cây tốt cần đảm bảo các tiêu chí sau:<br /> - Năng suất cao và ổn định<br /> - Chất lượng tốt<br /> - Có sức chống chịu được sâu bệnh<br /> - Sống được ở môi trường khí hậu đất đai của địa phương<br /> Câu 3: - Khái niệm biến thái hoàn toàn: Biến thái hoàn toàn là dạng<br /> biến thái trải qua giai đoạn nhộng.<br /> - Các giai đoạn biến thái hoàn toàn : Biến thái hoàn toàn trải qua các<br /> giai đoạn sau: trứng  sâu non  nhộng  sâu trưởng thành.<br /> <br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 1đ<br /> 1đ<br /> <br /> 8<br /> B<br /> 0,25<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ