Xem mẫu

Trường THCS Bình Thắng B<br /> Lớp:………<br /> Họ và tên:………………………………<br /> Điểm<br /> <br /> Kiểm tra học kì I<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Môn: Công Nghệ Đ ề 1<br /> Lời phê của GV<br /> <br /> A.Phần trắc nghiệm( 3 điểm)<br /> I. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất<br /> Câu 1: Thành phần đất trồng gồm:<br /> A. Chất lỏng, chất khí<br /> B. chất vô cơ, hữu cơ<br /> C. chất khí, lỏng, rắn<br /> D. Chất rắn, hữu cơ<br /> Câu 2: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?<br /> A. Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn<br /> B. Nhờ hạt cát có khả năng giữ nước tốt<br /> C. Nhờ hạt sét có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt<br /> D. Nhờ hạt limon có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt<br /> Câu 3: Vai trò của giống cây trồng:<br /> A. Tăng năng suất cây trồng<br /> B. Tăng vụ và chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng<br /> C. Tăng năng suất, tăng vụ, chất lượng nông sản, thay đổi cơ cấu cây trồng.<br /> D. Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất cây trồng<br /> Câu 4: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh gồm:<br /> A. 3<br /> B. 4<br /> C. 5<br /> D. 6<br /> II. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu đúng trong bảng sau:<br /> Cột A<br /> Cột B<br /> Cột nối<br /> 5.Phương pháp chọn tạo giống<br /> A.Tạo nhiều hạt cây giống<br /> 5+<br /> 6.Sản xuất giống cây trồng<br /> B.Dùng chum, vại, túi nilon<br /> 6+<br /> 7.Khi bảo quản hạt giống cây<br /> C.Chặt cành từng đoạn nhỏ đem giâm xuống đất<br /> 7+<br /> 8.Phương pháp nhân giống vô tính D.Tạo ra quần thể có đặc điểm khác quần thể ban 8+<br /> đầu<br /> E. Trồng bằng cây con<br /> B. Phần tự luận( 7 điểm)<br /> Câu 1(2 điểm): Thế nào là biến thái hoàn toàn? Biến thái hoàn toàn trải qua các giai đoạn<br /> nào ?<br /> Câu 2(2điểm): Một số giống tốt cần phải đảm bảo các tiêu chí gì?<br /> Câu 3(3điểm): Có mấy biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm?<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> Đề 1:<br /> IPhần trắc nghiệm khách quan: (3điểm)<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> Điểm<br /> <br /> 1<br /> C<br /> 0,5<br /> <br /> 2<br /> A<br /> 0,5<br /> <br /> 3<br /> C<br /> 0,5<br /> <br /> 4<br /> B<br /> 0,5<br /> <br /> 5<br /> D<br /> 0,25<br /> <br /> 6<br /> A<br /> 0,25<br /> <br /> 7<br /> B<br /> 0,25<br /> <br /> II. tự luận( 7điểm)<br /> ĐÁP ÁN<br /> <br /> Thang<br /> điểm<br /> Câu 1: - Khái niệm biến thái hoàn toàn: Biến thái hoàn toàn là dạng 1đ<br /> biến thái trải qua giai đoạn nhộng.<br /> - Các giai đoạn biến thái hoàn toàn : Biến thái hoàn toàn trải qua các<br /> 1đ<br /> giai đoạn sau: trứng  sâu non  nhộng  sâu trưởng thành.<br /> Câu 2: Một giống cây tốt cần đảm bảo các tiêu chí sau:<br /> - Năng suất cao và ổn định<br /> 0,5 đ<br /> - Chất lượng tốt<br /> 0,5 đ<br /> - Có sức chống chịu được sâu bệnh<br /> 0,5 đ<br /> - Sống được ở môi trường khí hậu đất đai của địa phương<br /> 0,5 đ<br /> Câu 3:<br /> Có 3 biện pháp:<br /> _ Đốt hạt: đốt nhưng không làm cháy hạt. Sau khi đốt trộn hạt với tro để 1đ<br /> ủ, hàng ngày vẩy nước cho hạt ẩm.<br /> _ Tác động bằng lực: dùng một lực tác động lên hạt nhưng không làm<br /> hại phôi: gõ hoặc khía cho nứt vỏ, chặt một đầu hạt. Sau đó ủ hạt trong<br /> 1đ<br /> kho hay cát ẩm.<br /> _ Kích thích hạt nẩy mầm bằng nước ấm: ngâm hạt trong nước ấm.<br /> Mục đích: để hạt dễ thấm nước và mầm dễ chui qua vỏ hạt, kích thích<br /> 1đ<br /> mầm phát triển nhanh, đểu và diệt trừ mầm mống sâu bệnh.<br /> <br /> 8<br /> C<br /> 0,25<br /> <br />