Xem mẫu

Ngày soạn: 24/11/2017<br /> Ngày dạy: 11/12/2017 lớp 7/1, 7/4, ngày 16/12 lớp 7/2, 7/3<br /> Tuần 18; Tiết PPCT 18<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> Môn: Công nghệ - Khối: 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> 1. Mục tiêu:<br /> a. Về kiến thức:<br /> - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS.<br /> - Làm cơ sở để cho GV điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp với đối<br /> tượng HS.<br /> b. Về kĩ năng:<br /> - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học làm bài kiểm tra<br /> c. Về thái độ:<br /> - Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi làm kiểm tra.<br /> 2. Chuẩn bị:<br /> a. Chuẩn bị của HS: ôn bài, thước kẻ, giấy nháp…<br /> b. Chuẩn bị của GV: ma trận, đề, đáp án, biểu điểm...<br /> * Ma trận đề kiểm tra<br /> Vận dụng<br /> Nội dung<br /> 1. Làm đất và<br /> bón lót<br /> 2.Các biện<br /> pháp chăm sóc<br /> cây trồng<br /> 3.Thu hoạch<br /> bảo quản chế<br /> biến nông sản<br /> <br /> Nhận biết<br /> C1.a. Biết được<br /> mục đích việc<br /> làm đất?<br /> C2. Nêu được<br /> các biện pháp<br /> chăm sóc cây<br /> trồng.<br /> C3b. Nêu được<br /> các cách chế<br /> biến nông sản<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Cấp độ<br /> cao<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> C1.b. Vận dụng vào<br /> việc làm đất ở địa<br /> phương.<br /> <br /> C3a. Phân<br /> biệt được ưu,<br /> nhược của<br /> từng công cụ.<br /> <br /> T S câu hỏi<br /> TS điểm<br /> <br /> 0,5+1+0,5=2<br /> 1+3+1=5đ<br /> <br /> Phân biệt<br /> được luân<br /> canh, xen<br /> canh, tăng vụ.<br /> 0,5+1=1,5<br /> 1+3=4đ<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 50%<br /> <br /> 40%<br /> <br /> 4.Luân canh<br /> ,xen canh, tăng<br /> vụ.<br /> <br /> Cấp độ thấp<br /> <br /> 0,5<br /> 1đ<br /> <br /> 4<br /> 10đ<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp 7/ …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017 – 2018<br /> Môn: Công nghệ Khối: 7<br /> Thời gian 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: .........................................................................................................................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (2 điểm)<br /> a/ Làm đất nhằm mục đích gì?<br /> b/ Gia đình em áp dụng biện pháp làm đất nào?<br /> Câu 2: (3 điểm)<br /> Trình bày các biện pháp chăm sóc cây trồng?<br /> Câu 3: (2 điểm)<br /> a/ Có mấy biện pháp để thu hoạch nông sản? Ưu nhược điểm của từng<br /> biện pháp?<br /> b/ Hãy cho biết các cách chế biến nông sản?<br /> Câu 4: (3 điểm)<br /> Luân canh, xen canh, tăng vụ là gì? Cho ví dụ?<br /> Bài làm<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> <br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> <br /> Đáp án, biểu điểm<br /> Câu<br /> Câu 1<br /> <br /> Câu 2<br /> <br /> Câu 3<br /> <br /> Câu 4<br /> <br /> a/ Mục đích việc làm đất: là làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước,<br /> giữ chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt được cỏ dại và mầm mống sâu bệnh,<br /> tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.<br /> b/ Gia đình em làm đất bằng cách: Cày đất, bừa, lên luống tùy loại cây trồng.<br /> C c ệ h chă sóc cây<br /> *Tưới tiêu nước<br /> - Tưới nước: Cần cung cấp đủ nước và kịp thời để cây trồng sinh trưởng và<br /> phát triển tốt.<br /> * Làm cỏ, vun xới: Diệt cỏ dại, Làm cho đất tơi xốp, hạn chế bốc hơi nước,<br /> bốc mặn, bốc phèn, chống đổ.<br /> *. Tỉa, dặm cây:<br /> Tiến hành tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khỏe vào chỗ hạt<br /> không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.<br /> * Bón phân thúc: Bón phân thúc bằng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa<br /> học<br /> a/ Có 2 biện pháp: Thủ công và cơ giới.<br /> Ưu và nhược điểm:<br /> + Biện pháp thủ công: bằng liềm, lưỡi hái, dao, kéo<br /> * Ưu: dễ thực hiện, ít tốn kém.<br /> * Nhược điểm: tốn công.<br /> + Biện pháp cơ giới: dùng máy<br /> * Ưu: không tốn nhiều thời gian.<br /> * Nhược: rất tốn chi phí.<br /> b/ Có 4 phương pháp chế biến<br /> - Sấy khô.<br /> - Chế biến thành bột mịn hay tinh bột.<br /> - Muối chua.<br /> - Đóng hộp<br /> a/ - Luân canh : Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng<br /> khác nhau trên cùng một diện tích .<br /> Ví dụ : Trồng bắp ( từ tháng 1 đến tháng 5 ) từ tháng 7 đến tháng 12 trồng<br /> lúa.<br /> - Xen canh : Trên cùng một diện tích , trồng 2 loại hoa màu cùng một lúc<br /> hoặc cách nhau 1 thời gian không lâu để tận dụng diện tích , chất dinh<br /> dưỡng , ánh sáng.<br /> Ví dụ : Trồng bắp xen với trồng đậu<br /> - Tăng vụ : Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất .<br /> Ví dụ : Trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu.<br /> b/ Biện pháp canh tác của gia đình: tùy HS trả lời mà cho điểm.<br /> <br /> 1đ<br /> 1đ<br /> <br /> 0,75đ<br /> 0.75đ<br /> <br /> 0,75đ<br /> <br /> 0,75đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 1đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> <br />