Xem mẫu

Ngày soạn: 22/11/2017
Ngày kiểm tra:.......................................
Tuần:18 - Tiết PPCT: 36
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC : 2017 – 2018
Môn: CÔNG NGHỆ - Khối: 6
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
1. Mục tiêu:
a)Về kiến thức: HS
- hiểu và biết một số loại vải dựa vào màu sắc, hoa văn, chất liệu để hộ trợ
cho vóc dáng người mặc
- hiểu được cách giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp, ý nghĩa của cây cảnh và
hoa trong trang trí nhà ở
b) Về kỹ năng: vận dụng một số kiến thức và kỹ năng vào thực tế làm một
số công việc để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp;Ý nghĩa của cây cảnh và hoa
trong trang trí nhà ở. Nguyên tắc cắm hoa trang trí.
c) Về thái độ: nghiêm túc trong học tập
2. Chuẩn bị:
a) Chuẩn bị của học sinh: Học sinh ôn tập các kiến thức đã học
b) Chuẩn bị của giáo viên:
+ Ma trận đề:
Mức độ
Chủ đề

Nhận biết

Chủ đề I:
Chủ đề lựa
chọn trang
phục
Nêu được khái
Chủ đề II:
niệm về nhà ở
Giữ gìn nhà
(câu 2 ý 1)
ở sạch sẽ
ngăn nắp
Chủ đề III:
Trang trí nhà
ở bằng cây
cảnh và hoa
Chủ đề IV
Cắm hoa
trang trí
Tổng câu:
Tổng điểm:
Tỉ lệ %:

1
1,5
15%

Thông hiểu

Hiểu được vai trò
của màu sắc, chất
liệu, hoa văn của vải
đối với vóc dáng của
con người.
(Câu 1 ý 1)
Giải thích được vì
sao phải giữ gìn nhà
ở sạch sẽ ngăn nắp?
(câu 2 ý 2)
Hiểu được ý nghĩa của
hoa, cây cảnh trong
trang trí nhà ở.
(câu 4 ý 1)

1,5
4
40 %

Vận dụng

Cộng

Lấy được VD để chứng
minh vai trò của màu sắc,
chất liệu, hoa văn của vải
đối với vóc dáng của con
người.
(Câu 1 ý 2)

Kể tên được một số cây
cảnh và hoa thông dụng.
(câu 4 ý 2)
Vận dụng được các
nguyên tắc cơ bản khi
cắm hoa
(Câu 3)
1,5
3,5
35 %

4
10
100%

Phòng GD&ĐT Hòn Đất
Trường THCS Bình Giang
Lớp / …

KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017 – 2018
Môn : Công nghệ
Khối: 6
Thời gian 45 phút (không kể giao đề)

Họ và tên: ........................................
Điểm

Lời nhận xét

Đề bài
Câu 1: (2 điểm)
Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải có ảnh hưởng như thế nào đến vóc dáng
người mặc? Hãy nêu ví dụ.
Câu 2: (2,5 điểm)
Nhà ở là gì? Vì sao em phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 3: (2,5 điểm)
Khi tiến hành cắm hoa trang trí cần phải hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản nào?
Câu 4: (3 điểm)
Em hãy cho biết ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Kể tên
một số cây cảnh và hoa thường được dùng để trang trí.
Bài làm
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

CÂU

1
(2 điểm)

2
(2,5 điểm)

3
(2,5 điểm)

Đáp án và biểu điểm
ĐÁP ÁN
- Màu sắc, hoa văn, chất liệu của vải có thể làm cho người
mặc gầy đi hoặc béo lên; cũng có thể làm cho họ duyên
dáng xinh đẹp hơn hoặc buồn tẻ, kém hấp dẫn hơn
VD: - Người mập: nên chọn những vải có hoa văn sọc dọc,
hoa nhỏ; mặt vải trơn, phẳng hoặc mờ đục; vải có màu tối
như màu nâu sẫm, hạt dẻ, xanh nước biển... sẽ làm cho họ
trông có vẻ gầy đi và cao lên
+Người gầy và cao nên chọn vải có màu sáng như hồng
nhạt, trắng, xanh nhạt...; mặt vải thô, xốp có hoa văn kẻ
ngang hoặc bông to thì sẽ giúp cho người đó có cảm giác
thấp đi và mập lên.0,5đ

0,5đ

- Nhà ở
+ là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con người tránh khỏi
những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội

0,5đ

+ là nơi đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và
tinh thần

0,5đ

- Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì:
+ Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ đảm bảo sức khỏe cho các
thành viên trong gia đình
+ Giúp tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm một vật dụng cần
thiết

0,5đ

+ Làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà

0,5đ

Nguyên tắc cắm hoa trang trí:
- Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng, màu sắc

0,5đ

- Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm:

0,5đ

+Cành chính thứ nhất: = 1-1,5(D+h)

0,25đ

+Cành chính thứ 2: = 2/3 cành chính thứ nhất

0,25đ

+Cành chính thứ 3: = 2/3 cành chính thứ 2

0,25đ

0,5đ

+Các cành phụ: chiều dài ngắn hơn các cành chính bên cạnh 0,25đ
- Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí

0,5đ

- Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở:
+Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và
làm cho căn phòng đẹp, mát mẽ hơn.
4
(3 điểm)

+ Cây cảnh góp phần làm sạch không khí
+ Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người.
+ Đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.
* Một số cây cảnh và hoa thông dụng (học sinh tự nêu ít
nhất là 4 cây)

GIỚI HẠN ÔN THI HỌC KÌ I: năm học 2017 – 2018
Môn: Công nghệ lớp 6
Bài 2: Lựa chọn trang phục Phần II
Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục. Phần I
Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp phần II
Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
Bài 13: Cắm hoa trang trí phần II, III

Tổ trưởng

Giáo viên ra giới hạn

Hoàng Thị Hường

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
01đ