Xem mẫu

  1. ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN LỊCH SỬ- THỜI GIAN 150 PHÚT (không kể thời gian giao đề) A./ Lịch sử thế giới: * Câu 1(1 điểm)./ Nêu mục tiêu hoạt động, nguyên tắc cơ bản của tổ chức ASEAN? Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào? *Câu 2(3 điểm)./ Lập bảng tóm tắt Cách mạng tư sản Pháp theo các mốc thời gian cho sẵn sau: Thời gian Sự kiện lịch sử 14-7- 1789 Cuối tháng 8- 1789 10 – 8-1792 21- 9 - 1792 2 - 6 - 1793 27 – 7 - 1794               Em có nhận xét gì về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp? B./ Lịch sử Việt Nam: * Câu 1 (2 điểm)Tóm tắt diễn biến chiến dịch giải phóng Thăng Long vào tết Kỉ Dậu của Quang Trung? * Câu 2 (4 điểm) Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước. Hướng đi của Người có gì khác với những nhà yêu nước trước đó . Em hãy kể lại những hoạt động của Người từ năm 1911- 1917? Đáp án Lịch sử thế giới: Câu1: * Mục tiêu: Phát triển kinh tế, văn hoá thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực. (0.5 điểm) * Nguyên tắc cơ bản: - Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.(0,25 điểm) - Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.(0,25 điểm) - Hợp tác và phát triển.(0,25 điểm) * Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 28- 7 – 1995 (0,25 điểm) Câu2: * Lập bảng tóm tắt cách mạng tư sản Pháp (1,5 điểm) Thời gian Sự kiện lịch sử 14/ 7/ 1789 Mở đầu cách mạng tư sản Pháp Cuối tháng 8/ 1789 Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 10/ 8/ 1792 Nhân dân nổi dậy lật đỗ nền quân chủ 21/ 9/ 1792 Nền cộng hoà đầu tiên được thành lập 2/ 6/ 1793 Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền
  2. 27/ 7/ 1794 Cách mạng tư sản Pháp kết thúc * Vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp: Quần chúng nhân dân là lực lượng chính quyết định thúc đẩy cách mạng đi lên. (0,5 điểm) Lịch sử Việt Nam: Câu 1: Tóm tắt diễn biến chiến dịch Thăng Long vào tết Kỉ Dậu (2 điểm) - Năm 1788 nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta. - Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Quang Trung, thống nhất đại binh lên đường ra Bắc giết giặc. - Đêm 30 tết , từ Tam Điệp – Biện Sơn 5 mũi tiến công của quân Tây Sơn được lệnh xuất phát. - Mờ sáng mồng 5 tết quân Tây Sơn đồng loạt tổng công kích vào đồn Ngọc Hồi, Đống Đa, nhanh chóng đập tan hệ thống phòng ngự thên chốt của địch, mở toang cửa ngỏ tiến vào giải phóng Thăng Long. Số tàn quân Thanh sống sót dẩm đạp lên nhau chạy về nước. Đất nước hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược. Câu 2: * Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì: -HS trình bày vài nét về tiểu sử của Người, mãnh đất và con người Nghệ An.... - Đất nước rơi vào tya hực dân Pháp; nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng bị thất bại. Cách mạng đang bế tắc về đường lối. * Hướng đi của Người là sang các nước phương Tây , muốn xem họ làm như thế nào để về cứu giúp đồng bào mình. * Hoạt động của Người: - 7/ 1911 Nguyễn ái Quốc tới cảng Mác-xây ở Pháp, rồi làm công nhân ở gần bến cảng Lơ Ha-vơ-rơ. - Cuối năm 1912, làm thuê cho một chiếc tàu chở hàng Năm sao chạy quanh châu Phi. - Người dừng chân ở An-giê-ri, Tuy-ni-di,Công-gô,Rê-uy-ni, Ghi-nê... - Năm 1913Người sang Mĩ, dừng chân tại Niu-oóc một thời gian rồi trở về Pháp. - Đầu năm 1914, Người từ Pháp sang sống làm việc tại Anh. - Ngày 3/ 12/ 1917, Người từ Anh trở về Pháp. Tại đây, Người đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền Việt Nam được sớm hồi hương về với gia đình.
nguon tai.lieu . vn