Xem mẫu

NHÓM 4 Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945­1946 Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Thuận lợi Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển Phong trào dân chủ và hòa bình ở các nước TB phát triển cũng phát triển tạo thành dòng thác cách mạng. Trong nước, chính quyền nhân dân được thành lập. Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Lực lượng vũ trang nhân dân được tăng cường Toàn thể nhân dân ủng hộ chính quyền Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Hậu quả do chế độ cũ Ngân quỹ quốc gia trống rỗng để lại: giặc đói, giặc dốt rất nặng nề Kinh nghiệm quản lý đất nước của cán bộ còn non yếu Them ảnh vào!!! Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Quân đội các nước đồng minh ồ ạt kéo vào nước ta. trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giaođã đánh chiếm Sài Gòn nhằm tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn