Xem mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA: KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÓM 2 LỚP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2013 (VLVH) ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM BÀI CHUYÊN ĐỀ ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN LÝ THUYẾT BẢO HIỂM Thành phố Cần Thơ Tháng 1/2017 BẢNG DANH SÁCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 2 MÔN HỌC: LÝ THUYẾT BẢO HIỂM STT Họ và tên 1 Đinh Mạnh Khôi (Nhóm trưởng) CT1321M015 2 Phan Ngọc Lợi CT1321M003 3 Nguyễn Lương Bền CT1321M009 4 Đỗ Hồng Nhật CT1321M026 5 Khưu Tấn Bửu CT1321M008 Nội dung công việc Tỷ lệ phân công đóng góp (%) Phân chia công việc, 16,67 tổng hợp, sửa lỗi & bổ sung. Giới thiệu đề tài, kết luận & kiến nghị Cơ sở lý thuyết (khái 16,67 niệm/định nghĩa có liên quan, đặc điểm, tính chất) Nội dung cơ bản của 16,67 nghiệp vụ BH tín dụng (đối tượng BH, phạm vi, phí & phương pháp tính phí, hợp đồng BH, bồi thường) Cơ sở lý thuyết (chức 16,67 năng, vai trò của bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính) Nội dung cơ bản của 16,67 nghiệp vụ BH tín dụng (đối tượng BH, phạm vi, phí & phương pháp Tỷ lệ hoàn thành (tối đa 100%) 100% 100% 100% 100% 100% 2 6 Trần Thanh Tân CT1321M030 tính phí, hợp đồng BH, bồi thường) Thực trạng (Khai thác, 16,67 100% bồi thường, kết quả kinh doanh của nghiệp vụ BH) MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI........................................................................5 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG............................7 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM..................................................................7 2.1.1. Khái niệm bảo hiểm..............................................................7 2.1.2. Khái niệm tín dụng.................................................................8 2.1.3. Khái niệm bảo hiểm tín dụng................................................8 2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG.....8 2.2.1. Đặc điểm................................................................................8 2.2.2. Tính chất.................................................................................8 2.3. CHỨC NĂNG CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG.............................9 2.4. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG.....................................9 2.4.1. Đối với khách hàng cá nhân...................................................9 2.4.2. Đối với ngân hàng thương mại............................................10 2.4.3. Đối với công ty bảo hiểm....................................................10 CHƯƠNG 3 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG..........................11 3.1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.........................................................11 3.2. PHẠM VI CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG...................................11 3.3. PHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ.........................................11 3.4. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA BẢO HIỂM TÍN DỤNG.............................................................11 CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM......................................................................................12 4.1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM...12 4.1.1. Tình hình hoạt động tín dụng..............................................12 4.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng..........................................12 3 4.2. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM.....16 4.2.1. Khai thác bảo hiểm..............................................................17 4.2.2. Bồi thường............................................................................18 4.2.3. Kết quả kinh doanh..............................................................18 4.3.1. Bảo An Tín Dụng của OCB.................................................18 4.3.2. Bảo An Tín Dụng của Vietinbank.......................................19 4.3.3. Bảo An Tín Dụng ­ một sản phẩm liên kết giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hợp tác cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI) .........................................................................................................19 CHƯƠNG 5 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM.......................................................................................................20 5.1. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢNG BÁ CHO KHÁCH HÀNG.................................................................................................20 5.2. PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG.....................................................21 5.3. TĂNG CƯỜNG THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC.................21 5.4. THÀNH LẬP BỘ PHẬN BẢO HIỂM TÍN DỤNG RIÊNG.......21 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ...................................................................22 6.1. KẾT LUẬN..................................................................................22 6.2. KIẾN NGHỊ.................................................................................23 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................23 4 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI Ngày nay, nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng nhằm phục vụ cho mua sắm tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế ngày càng tăng cao. Điều đó đã cho chúng ta thấy được những tín hiệu tích cực của một quốc gia đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có tính hai mặt của nó. Và điều mà ta cần đề cập ở đây chính là mặt tiêu cực, cụ thể hơn là yếu tố rủi ro tài chính. Yếu tố rủi ro tài chính đến từ chủ thể đi vay vì không phải lúc nào bản thân con người chúng ta cũng khỏe mạnh. Nếu chẳng may một ngày nào đó bản thân họ gặp phải một biến cố bất ngờ không may dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, nhất là khi chủ thể là người trụ cột chính trong thu nhập của gia đình thì sự việc càng trở nên tồi tệ. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn cả vật chất (những tài sản thế chấp dùng để vay trước đó). Chủ thể đi vay có nguy cơ bị ngân hàng phát mại tài sản do mất khả năng trả nợ. Chính vì vậy sản phẩm bảo hiểm tín dụng đã ra đời để giảm được gánh nặng nợ nần cho người đi vay và không bị thanh lý tài sản trong trường hợp rủi ro xảy ra. Việc tham gia bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam là không bắt buộc. Mặc dù thông thường khi khách hàng vay vốn, ngân hàng thường đề nghị hoặc yêu cầu mua bảo hiểm tín dụng. Sự tích hợp sản phẩm này đang trở thành xu hướng. Nhiều năm qua, bảo hiểm tín dụng đã phổ biến trong hoạt động cho vay của các ngân hàng Việt Nam. Qua hơn 7 năm phát triển, bảo hiểm tín dụng dần tạo được những ấn tượng nhất định cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những băn khoăn khi xem đây có phải là một điều kiện vay vốn bắt buộc hay không, bởi tâm lý e ngại bỏ thêm một khoản tiền do chưa nhận thức được sự cần thiết. Với mục đích mong muốn thay đổi tâm lý của người đi vay trong nhận thức về vai trò của bảo hiểm tín dụng cũng như phục vụ công việc học tập, 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn