Xem mẫu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA TCNH & QTKD ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “PHƯƠNG PHÁP HỌC CỦA SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH” Sinh viên thực hiện: Lê Trung Văn Lớp: TCNH 31B Giáo viên hướng dẫn: ThS Trịnh Thị Thúy Hồng
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA TCNH & QTKD Lý do chọn đề tài  Yêu cầu của các nhà tuyển dụng  Kết quả học tập của một bạn sinh viên sẽ quyết định - Liệu bạn sinh viên đó ra trường có việc làm hay không? - Liệu bạn sinh viên đó có thăng tiến trong công việc không?  Tuy nhiên nhiều bạn sinh viên còn rất bỡ ngỡ trong việc xác định và tìm kiếm một số phương pháp học hiệu quả nhất cho mình.
 3.   ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “PHƯƠNG PHÁP HỌC CỦA SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG CHƯƠNG 1: PHÁP HỌC Ở ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP HỌC CỦA CHƯƠNG 2 SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐẠI HỌC QUY NHƠN ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC CHƯƠNG 3 Ở ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐẠI HỌC QUY NHƠN
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA TCNH & QTKD CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC Ở ĐẠI HỌC 1.1 Giáo dục đại học - Sự khác biệt so với giáo dục phổ thông 1.2 Bối cảnh phát triển của giáo dục đại học 1.3 Học tập – Các thang bậc của quá trình nhận thức 1.4 Mục tiêu của phương pháp học ở đại học 1.5 Bí quyết học tốt và chuẩn bị thành đạt 1.6 Phương pháp học ở đại học
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA TCNH & QTKD Sinh viên Đại học khác học sinh phổ thông  SV là những công dân bình đẳng trước pháp luật Tự chịu trách nhiệm với bản thân.  Môi trường học tập thay đổi lớn – Không bị ràng buộc nhiều về nề nếp. – Nội dung & phương pháp học tập mới. – Học tập gắn với thực tiễn nghề nghiệp – Bạn học là đồng nghiệp tương lai. – Sống tập thể - tự lực – xa gia đình
 6. Chương 2: THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP HỌC CỦA SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QTKD, ĐẠI HỌC QUY NHƠN 2.1 Đặc điểm riêng của sinh viên các ngành kinh tế và QTKD 2.2 Kết quả học tập của sinh viên các ngành kinh tế và QTKD, đại học Quy Nhơn 2.3 Tình hình phương pháp học của sinh viên các ngành kinh tế và QTKD, đại học Quy Nhơn 2.4 Đánh giá về phương pháp học của sinh viên các ngành kinh tế và QTKD, đại học Quy Nhơn
 7. Sinh viên tham khảo tài liệu ngoài còn hạn chế
 8. 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ PHUƠNG PHÁP HỌC CỦA Những SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QTKD ĐẠI HỌC QUY NHƠN kết quả • Hầu hết sinh viên Khá, Giỏi đã ứng dụng đạt được một vài phương pháp học tập ở Đại học được vì vậy họ đã đạt được kết quả khả quan. • Sinh viên này khi đã có định hướng nên sẽ chuẩn bị cho mình những kiến thức phù hợp. • Áp dụng kiến thức căn bản được thầy cô truyền thụ kết hợp những kỹ năng sinh viên sẽ trở thành những con người kinh tế năng động thật sự, đáp ứng nguồn nhân lực đất nước.
 9. 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ PHUƠNG PHÁP HỌC CỦA SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QTKD ĐẠI HỌC QUY NHƠN Những tồn tại • Các bạn sinh viên chưa chú trọng nhiều đến Và việc học nhóm nguyên • Mức độ tham khảo tài liệu ngoài còn chưa nhân cao • Đa số các bạn chưa có kế hoạch học tập hiệu quả • Sinh viên chưa nắm được những điều kiện cần thiết, nền tảng để có được phương pháp học tập hiệu quả.
 10. CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC Ở ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QTKD ĐẠI HỌC QUY NHƠN 3.1 Đặc thù của các môn kinh tế 3.2 Các giải pháp để học các môn kinh tế đạt hiệu quả
 11. 3.2 Các giải pháp để học các môn kinh tế đạt hiệu quả 3.2.1 Phương pháp tìm đọc tài liệu - ghi nhớ tốt 3.2.2 Kỹ năng học nhóm hiệu quả 3.2.3 Xây dựng môi trường học tập – Phương pháp học ở nhà 3.2.4 Kỹ năng lập kế hoạch học tập 3.2.5 Phương pháp học tập trên lớp 3.2.6 Thư giãn – Giảm Stress 3.2.7 Kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra
 12. 3.2.2 Kỹ năng làm việc nhóm • Cộng tác trong học tập là một quá trình làm việc theo nhóm, mỗi thành viên đóng góp và giúp đỡ nhau để cùng đạt được một mục đích chung • Các hoạt động của nhóm nên bắt đầu cho các thành viên làm quen, và hiểu rõ cách thức làm việc của cả nhóm
 13. 3.2.2 Kỹ năng làm việc nhóm ệ  Nhóm gồm 3 đến 5 người     Các nhóm dưới chỉ định của giáo viên thì sẽ hiệu quả hơn nhóm tự chỉ định lẫn nhau   Các thành viên có sự đa dạng trong kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm     Đóng góp của mỗi người cho công việc phải được thống nhất .   Chia sẻ trách nhiệm, và cả nhóm nên thống nhất trách nhiệm, nguyên tắc làm việc
 14. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô!