Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần giầy Thiên Phúc

Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học
 3      34      0
Mã tài liệu 1ry7tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học Tác giả Dsgvrfd Dsgvrfd Loại file PDF Số trang 115 Dung lượng 1.01 M Lần tải 3 Lần xem 34
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần giầy Thiên Phúc nhằm trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần giầy Thiên Phúc.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần giầy Thiên Phúc

of x

 
Mã tài liệu
1ry7tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học
Thể loại
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Kế toán tính giá thành sản phẩm, Kế toán chi phí, Báo cáo khoa học kế toán, Hoàn thiện công tác kế toán, Kế toán doanh nghiệp
Loại file
PDF
Số trang
115
Dung lượng
1.01 M
Lần xem
34
Lần tải
3
 
LINK DOWNLOAD

De-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-Hoan-thien-to-chuc-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham-nham-tang-cuong-quan-ly-chi-phi-san-xuat-tai-cong-ty-co-phan-giay-Thien-Phuc.PDF[1.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự