Xem mẫu

 1. LOGO Chủ đề:  GVHD: HOÀNG THỊ DOAN SV : PHAN XUÂN KHUÊ LỚP : ĐHQTKD09B
 2. Bạn có biết? Vào khoảng 10 năm nữa, quả  đất của chúng ta sẽ được phủ  một “tấm chăn giấy” dày tới...  nửa mét!!!!!!!  PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 3. Bạn có biết? Tốc độ 2000 từ/phút. Napôlêon Đọc nhiều và nhanh nhất. V.I. Lênin PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 4. VÀ BẠN!!! QUÁ MỆT MỎI VỚI LƯỢNG  SÁCH QUÁ LỚN CẦN TiẾP  THU! PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 5. NỘI DUNG Company Logo 1 Những sai lầm về chuyện đọc sách. 2 Chuẩn bị đọc 3 Những kỹ thuật đọc nhanh 4 Kỹ thuật ghi nhớ.
 6. 1. NHỮNG SAI LẦM??? Đọc theo trình tự, Đọc từng chữ Là một công việc miệt mài tốn  nhiều TG PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 7. 1. NHỮNG SAI LẦM???  Giữ gìn sách thật cẩn thận, không tì vết  Mọi phần cuốn sách đều giá trị như nhau PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 8. 1. NHỮNG SAI LẦM??? Đọc nhanh làm  giảm sự ghi nhớ PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 9. 2. CHUẨN BỊ ĐỌC. LOẠI BỎ MỌI XAO NHÃNG PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 10. 2. CHUẨN BỊ ĐỌC. TÔI MUỐN GÌ? PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 11. 2. CHUẨN BỊ ĐỌC. DÀNH 10 PHÚT  CHO  PRE­READ PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 12. 3. KỸ THUẬT ĐỌC NHANH. PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 13. 3. KỸ THUẬT ĐỌC NHANH. PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 14. 3. KỸ THUẬT ĐỌC NHANH. 8  Khi mệt  hãy giải lao PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 15. 3. KỸ THUẬT ĐỌC NHANH. TỪ CHỐT PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 16. 3. KỸ THUẬT ĐỌC NHANH. ĐỒNG HỒ CÁT PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 17. 3. KỸ THUẬT GHI NHỚ. Gạch dưới, khoanh tròn, ghi nhớ Trang tai chó Khi hoàn thành, hãy đọc lại trang tai chó PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 18. 3. KỸ THUẬT GHI NHỚ. Chuyển ghi chú quan trọng lên đầu quyển sách Ghi lại bản tóm tắt. Sách mượn? , hãy dùng sticker 3M thay chổ tai chó PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 19. 3. KỸ THUẬT GHI NHỚ. Sơ đồ trí nhớ PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
 20. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO.  Phương pháp Skimming reading  Phương pháp đọc ngược  Phương pháp đọc Multilines  Phương pháp PhotoRead  Phương pháp đọc SQ3R PHAN XUÂN KHUÊ­ĐHQTKD09B ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP
nguon tai.lieu . vn