Xem mẫu

 1. Luận văn Đề Tài: Bảo hiểm hàng hải hàng không Phần 2
 2. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 16 Amount): Điều kiện bảo hiểm (Insurance ICC (A) 1982 + Rủi ro chuyển conditions): tải và tàu già Bồi thường tại (Claims, if any, Công ty AAA payable in/at):: Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm Vận tải đơn – B/L Hóa đơn – Invoice Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội Hợp đồng mua bán – Sale contract Tín dụng thư – L/C b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1 .TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ ........................./NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 3. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 17 Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểmAAA, AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Số lượng / hàng hoá Giá trị hàng hoá Mua bán số được bảo hiểm (USD) B/l No : Báo sau Xuất khẩu 110 tấn cà C =110*480= 52800 HĐMB số: 01/EH – phê sang Anh F = 100 INTIM ngày 8/1/2009 I = 245.4 Tổng cộng 110% CIF = 58435 Tính phí: Tổng số tiền bảo Phí bảo Thuế Tổng số tiền thanh Tỷ lệ phí(%) hiểm hiểm GTGT toán 330.1 58435 USD 0.42+0.125+0.02 0% 330.1 USD USD Phương tiện Ngày khởi Đi từ Chuyển tải Đến vân chuyển hành Cảng Hải Newcastle Tàu Đại Hùng 15/1/2009 Phòng Anh Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện chuyển tải & tàu già Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 4. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 18 2) Ngày 25/1/2009: Công ty có một lô hàng cá hộp đông lạnh xuất khẩu sang Nhật Bản. Trị giá ước tính của lô hàng 30000 USD, đã thuê tàu Hùng Vương vận chuyển, phí vận chuyển 200 USD. Công ty đã đề nghị công ty bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng này. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + trị giá bảo hiểm 100% CIF a) Lập luận ký kết hợp đồng: Đặc điểm của lô hàng đồ hộp phải được bảo quản cẩn thận với điều kiện đặc biệt để đảm bảo chất lượng của lô hàng.Thời gian vận chuyển lô hàng vào khoảng 4 ngày. Tình hình thời tiết tương đối ổn định thuận lợi cho việc vận chuyển. Tuyến đường tương đối an toàn. ⇒ Sau khi xem xét công ty AAA quyết định bảo hiểm cho lô hàng ⇒ Tính phí: Tỉ lệ phí bảo hiểm hàng đông lạnh là 0.3% Công thức tính: I = V*R = (C+F)/(1-R)*R = (30000 + 200) * 0.3% /(1- 0.3%) = 90.87 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1,TPHCM Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 5. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 19 Tên hàng hóa được bảo hiểm: Cá hộp đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): VHCP3/ Ngày 18/1/2009 Ngày ký hợp đồng (dated): Số lượng (Quantity): Khai báo sau Tính chất bao bì (Nature of packing): Container Phương thức vận chuyển (Means of bằng đường biển transport): Tên phương tiện vận chuyển (Name of Hùng vương conveyance): Ngày khởi hành (Sailing on): 20/1/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Cảng Hải Phòng (Hai phong Từ (From): port) Đến (To): Hokkaido Nhật Bản Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 30200 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured 30200 USD Amount): Điều kiện bảo hiểm (Insurance ICC (A) conditions): Bồi thường tại (Claims, if any, Công tyAAA payable in/at):: Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm Vận tải đơn – B/L Hóa đơn – Invoice Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội Hợp đồng mua bán – Sale contract Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 6. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 20 Tín dụng thư – L/C b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công tyBIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1,TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488. Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3RT…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex-pjico, Pjico chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Số lượng / hàng hoá Giá trị hàng hoá Mua bán số được bảo hiểm Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 7. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 21 B/l No : Báo sau Xuất khẩu lô hàng cá C = 30000 HĐMB số: 01/EH – hộp sang Nhật bản F = 200 USD INTIM ngày 18/1/2009 Tổng cộng 300200 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo Tỷ lệ Phí bảo Thuế Tổng số tiền thanh hiểm phí hiểm GTGT toán 90.87 300020 USD 0.3% 0% 90.87 USD USD Phương tiện Ngày khởi Đi từ Chuyển tải Đến vân chuyển hành Tàu Hùng Cảng Hải Hokkaido 20/1/2009 vương Phòng Nhật bản Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA II. Tháng 2/2009: 1. Ngày 10/2/2009: Công ty nhập khẩu một dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh trị giá 2500000 USD của công ty Nam Hải Trung Quốc, hàng được tàu Mỹ An vận chuyển, phí vận chuyển ước tính 1.000 USD.Công ty quyết định đề nghị công tyAAA bảo hiểm cho lô Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 8. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 22 hàng này. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện phụ: Điều kiện bảo hiểm đình công & trị giá bảo hiểm 100% CIF a) Lập luận ký kết hợp đồng: Đây là một lô hàng có giá trị tương đối lớn được vận chuyển bằng đường biển, thời gian vận chuyển ngắn khoảng 3 ngày, dự tính thời tiết tương đối ổn định. Lô hàng có khối lượng lớn vì vậy phải tách ra nhiều phần để trong container. ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng nhưng phải yêu cầu chủ hàng tham gia thêm điều kiện phụ là chuyển tải bởi vì lô dây chuyền bị tháo dời như vậy trong quá trình chuyển tải dễ bị mất mát thiếu sót. ⇒ Tính phí: Tỉ lệ phí bảo hiểm cho dây chuyền máy móc là 0.15% (với hàng trong container). Công thức tính: I = V*R = (C+F)/(1-R)*R = CIF * R = ( 2500000 + 1000) * 0.15%/(1- 0.15%) = 3757 USD Phụ phí đình công = 0.02%*( 2500000 + 1000) = 500.2 USD ∑ phí = 3757 + 500.2 = 4257.2 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1 .TPHCM Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales DTH/EH – INTIM / Ngày Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 9. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 23 Contract No.): 3/2/2009 Ngày ký hợp đồng (dated): Số lượng (Quantity): 1 Dây chuyền Tính chất bao bì (Nature of packing): Container Phương thức vận chuyển (Means of bằng đường biển transport): Tên phương tiện vận chuyển (Name of Nam Dương conveyance): Ngày khởi hành (Sailing on): 10/2/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Thượng Hải Trung Quốc Cảng Hải Phòng (Hai phong Đến (To): port). Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 2501000USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured 2501000 USD Amount): Điều kiện bảo hiểm (Insurance ICC (A) conditions): Bồi thường tại (Claims, if any, Công tyAAA payable in/at):: Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm Vận tải đơn – B/L Hóa đơn – Invoice Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội Hợp đồng mua bán – Sale contract Tín dụng thư – L/C Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 10. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 24 b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 01 BIS TRÇN CAO V¢N ,QUËN 1 .TPHCM Điện thoại:( 84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA,AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Số lượng / hàng hoá Giá trị hàng hoá Mua bán số được bảo hiểm B/l No : Báo sauNhập khẩu một dây C = 2500000 USD HĐMB số: DTH/EH truyền sản xuất hàng F = 1000 USD – INTIM / Ngày đông lạnh 3/2/2009. Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 11. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 25 Tổng cộng 2501000 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo Tỷ lệ Phí bảo Thuế Tổng số tiền thanh hiểm phí (%) hiểm GTGT toán 0.15 + 4257.2 2001000 0% 4257.2 USD 0.02 USD Phương tiện Ngày khởi Đi từ Chuyển tải Đến vân chuyển hành Cảng hải Tàu Nam An 10/2/2009 Thượng hải phòng Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAAA 2. Ngày 20/2/2009: Công ty mua 15000 tấn bột mì (30000 bao) với giá là 100 USD/1bao, vận chuyển từ Pháp về bằng tàu PICARI. Phí vận chuyển 2000 USD. Công ty đề nghịAAA bảo hiểm cho lô hàng này với điều kiện ICC (A) + thêm điều kiện rủi ro chiến tranh. Trị giá bảo hiểm là 100% CIF a. Lập luận và ký kết hợp đồng: Bột mì là loại hàng hóa dễ ẩm mốc mà thời gian vận chuyển dài ước tính khoảng 10 -15 ngày . Thời tiết tương đối ổn định. Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 12. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 26 ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng nhưng yêu cầu chủ hàng phải bảo đảm hàng hóa được xếp dỡ đúng quy định. Thực hiện một số biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của hàng trong quá trình vận chuyển. ⇒ Tính phí: Tỉ lệ phí bảo hiểm với bột mì là 0.2% Công thức tính: I = V*R = (C+F)/(1-R)*R = CIF *R = (30000*100 + 2000)*0.2%/(1- 0.2%) = 6016 USD Phụ phí với điều kiện rủi ro chiến tranh cộng thêm 0. 05% = (30000*100 + 2000)/(1-0.2%) * 0.05% = 1504 USD Tổng phí bảo hiểm = 6016 + 1504 = 7520 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1 .TPHCM Yêu cầu Công 2 ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INTIMEX HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Bột mì (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales DTH/VH – INTIM / Ngày Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 13. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 27 Contract No.): 13/2/2009 Ngày ký hợp đồng (dated): Số lượng (Quantity): 15000 tấn Tính chất bao bì (Nature of packing): bao Phương thức vận chuyển (Means of bằng đường biển transport): Tên phương tiện vận chuyển (Name of Tàu PICARI conveyance): Ngày khởi hành (Sailing on): 20/2/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): BISCAY thuộc Gascony Pháp Cảng Hải Phòng (Hai phong Đến (To): port). Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 3002000 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured 3002000 USD Amount): Điều kiện bảo hiểm (Insurance ICC (A) + rủi ro chiến tranh conditions): Bồi thường tại (Claims, if any, Công ty AAA payable in/at):: Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm Vận tải đơn – B/L Hóa đơn – Invoice Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội Hợp đồng mua bán – Sale contract Tín dụng thư – L/C Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 14. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 28 b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1.TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA, AAAchấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Số lượng / hàng hoá Giá trị hàng hoá Mua bán số được bảo hiểm B/l No : Báo sauNhập khẩu 10000 tấn C = 3000000 USD HĐMB số: DTH/VH bột mì F = 2000 USD – INTIM / Ngày 13/2/2009. Tổng cộng 3002000 USD Tính phí: Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 15. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 29 Tổng số tiền bảo Tỷ lệ Phí bảo Thuế Tổng số tiền thanh hiểm phí(%) hiểm GTGT toán 0.2 + 7520 3002000 USD 0% 7520 USD 0.05 USD Phương tiện Ngày khởi Đi từ Chuyển tải Đến vân chuyển hành Cảng hải Tàu PICARI. 17/2/2009 BISCAY. phòng Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) + rủi ro chiến tranh Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA III. Tháng 3/2009: 1. Ngày 15/3/2009: Xuất khẩu 5000 bao gạo trị giá 500000 USD sang Republic of Liberia . Đã thuê tàu Thiên Long vận chuyển. Phí vận chuyển và xếp dỡ tại cảng 1500 USD. Công ty đề nghị AAA bảo hiểm cho lô hàng này. Với điều kiện bảo hiểm ICC (A) 1982 + điều kiện bảo hiểm chuyển tải & điều kiện tàu già. Giá trị bảo hiểm 110% CIF a) Lập luận và ký kết hợp đồng: Đặc điểm hàng gạo là loại hàng dễ ẩm mốc nên cần được bảo đảm trong điều kiện thích hợp, thời gian vận chuyển dài ngày ước tính khoảng 15 ngày, điều kiện thời tiết dự đoán ổn định. ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng này. ⇒ Tính phí: phí gốc + phụ phí Tỉ lệ phí bảo hiểm của gạo là 0.42% Công thức tính = I = V*R = (C+F)/(1-R)*R. = CIF * R Trị giá bảo hiểm = 110% CIF = ( 500000 + 1500) / (1- 0.42%) *110% = 553976.7 USD. Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 16. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 30 Phí gốc = 553976.7 * 0.42% = 2326.7 USD Phụ phí chuyển tải = 0.02 % * 553976.7 = 110.8 USD. Tàu già = 0.125% * 553976.7 = 692.5 USD ∑ Phí = 2326.7 + 110.8 + 692.5 = 3130 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1.TPHCM Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): HDVH3 – INTIM / Ngày 3/3/2009 Ngày ký hợp đồng (dated): Số lượng (Quantity): 5000 bao Tính chất bao bì (Nature of packing): bao Phương thức vận chuyển (Means of bằng đường biển transport): Tên phương tiện vận chuyển (Name of Thiên Long conveyance): Ngày khởi hành (Sailing on): 22/3/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Cảng Hải Phòng Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 17. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 31 Đến (To): Republic of Liberia Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 501500 Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured 501500 Amount): Điều kiện bảo hiểm (Insurance ICC (A) + rủi ro chuyển tải và conditions): tàu già Bồi thường tại (Claims, if any, Công ty AAA payable in/at):: Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm Vận tải đơn – B/L Hóa đơn – Invoice Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội Hợp đồng mua bán – Sale contract Tín dụng thư – L/C c) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công tyBIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: O2 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1.TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 18. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 32 SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA, AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Số lượng / hàng hoá Giá trị hàng hoá Mua bán số được bảo hiểm B/l No : HDVH3 – Xuất khẩu 50000 bao C = 500000 INTIM / Ngày gạo F = 1500 USD 3/3/2009 Tổng cộng 110%CIF = 553976.7 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo Tỷ lệ Phí bảo Thuế Tổng số tiền thanh hiểm phí (%) hiểm GTGT toán 0.42 + 3130 553976.7 USD 0.02 0% 3130 USD USD +0.15 Phương tiện Ngày khởi Đi từ Chuyển tải Đến vân chuyển hành Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 19. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 33 Tàu Thiên Cảng hải Republic of 22/3/2009 Long phòng Liberia Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) + điều kiện chuyển tải + tàu già Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA 2. Ngày 28/3/2009: Xuất khẩu 1500 bao đường sang Đức trị giá của lô hàng 400000 USD . Phí vận chuyển & bốc xếp 1000 USD. Công ty đề nghịAAA bảo hiểm cho lô hàng. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện giá trị bảo hiểm 100% CIF a) Lập luận và kí kết hợp đồng: Đặc điểm của lô hàng đường dễ bị hỏng do thời tiết nhất là bị nước xâm phạm vào. Thời gian vận chuyển khoảng 10 – 15 ngày. Hành trình tương đối an toàn. ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn bao kiện chuyên chở. ⇒ Tính phí: phí gốc + phụ phí Tỉ lệ phí bảo hiểm của đường là 0.42% Công thức tính = I = V*R = (C+F)/(1-R)*R. = CIF * R = ( 400000 + 1000)*0.42%/(1- 0.42%) = 1691.3 USD GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N ,QUËN 1 .TPHCM Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
 20. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 34 Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): DTH/EH – INTIM / Ngày 18/3/2009 Ngày ký hợp đồng (dated): Số lượng (Quantity): 1500 bao đường Tính chất bao bì (Nature of packing): bao Phương thức vận chuyển (Means of bằng đường biển transport): Tên phương tiện vận chuyển (Name of Mỹ Thịnh conveyance): Ngày khởi hành (Sailing on): 29/3/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Cảng Hải Phòng (Hai phong Từ (From): port). Đến (To): Rostock hamburg Đức Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 401000 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured 401000 USD Amount): Điều kiện bảo hiểm (Insurance ICC (A) conditions): Bồi thường tại (Claims, if any, Công ty AAA payable in/at):: Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H