Xem mẫu

  1. Đề nghị hiệp y tặng Cờ Thi đua, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ-Ngành Trung ương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Nộp hồ sơ tại Văn thư Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Lầu 2) tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Khi nhận hồ sơ, Văn thư kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy 2. Bước 2: định: - Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì giao biên nhận có ngày hẹn cho người nộp. - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận. 3. Bước 3: * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: - Sáng từ 7h30 đến 11h30.
  3. Tên bước Mô tả bước - Chiều từ 13h00 đến 17h00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị hiệp y khen thưởng của Sở-Ban-Ngành, Đoàn thể thành phố 1. (mẫu số 10). Báo cáo thành tích, báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen 2. thưởng (có nhận xét, đánh giá, xác nhận thành tích của cơ quan quản lý trực tiếp) (mẫu số1 hoặc mẫu số 9) Nếu đơn vị là doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước phải có 3. thêm văn bản thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của Cục thuế Thành phố (mẫu số 12). Số bộ hồ sơ: 3 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình đề nghị khen thưởng (Biểu mẫu 10) Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị khen Mẫu hướng dẫn thực 2. thưởng (biểu mẫu 1) hiện báo c... Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp 3. ngân sách của Cục thuế Thành phố (mẫu số 12) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không