Xem mẫu

  1. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Không quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lập danh sách Các bước Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 1. Bước 1 theo quy định. Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành 2. Bước 2 chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
  3. Tên bước Mô tả bước hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện chuyển 3. Bước 3 hồ sơ về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố giải quyết. Ủy ban nhân dân phường nhận kết quả tại phòng Lao động – 4. Bước 4 Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân (theo mẫu). Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương 2. chiến thắng, Huy chương chiến thắng
  4. Thành phần hồ sơ Một trong các giấy tờ sau: Lý lịch đảng viên, quyết định HTVC có quá trình 3. công tác hoặc giấy xác thời gian HĐKC của cơ quan thi đua khen thưởng cấp quận. 4. Quyết định trợ cấp. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 9-KC1) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không