Xem mẫu

  1. Đề nghị cấp lại sổ theo dõi cấp trợ giúp phương tiện và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Không quy định thời gian Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản đề nghị Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban nhân dân phường nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức, số 43 Nguyễn Văn Bá, 2. Bước 2 phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). • Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ
  3. Tên bước Mô tả bước thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường hoàn thiện hồ sơ. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ về Sở 3. Bước 3 Lao động- Thương binh và Xã hội giải quyết. Ủy ban nhân dân phường nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức, số 43 Nguyễn Văn Bá, 4. Bước 4 phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại sổ theo dõi cấp trợ giúp phương tiện và dụng cụ chỉnh 1. hình đối với người có công với cách mạng. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không