Xem mẫu

  1. Đề nghị cấp lại sổ Bảo trợ xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Cấp sổ ưu đãi Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). - Cán bộ chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội phường – 2. Bước 2 xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 3. Bước 3 Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp lại sổ Bảo trợ xã hội; 2. Quyết định cấp sổ Bảo trợ xã hội; 3. Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 1. tháng (Mẫu S73 –LĐTBXH); Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng (Mẫu S74 – 2. LĐTBXH);
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu 6-CBH: Tổng hợp chi truy lĩnh chế độ Quyết định 845/QĐ- 3. BHXH hàng tháng BHXH về việ... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Sổ Bảo trợ xã hội đã sử dụng hết; - Đơn cớ mất có xác nhận của Công an phường nếu 1. trường hợp bị mất hay thất lạc sổ Bảo trợ xã hội - Chỉ cấp đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương.